Muzika

Za slobodu se vredi boriti: više nego uspešna Pank parada u Požegi

Posted: 13. avgusta 2017. u 23:56   /   by   /   comments (0)

Punk is still live-mogla bi biti jedna od konstatacija nakon završenog prvog mini festivala pank muzike Punk parada u Požegi. Atmosfera koja je vladala tokom koncerta, enegrija i predanost koju su sa scena pružili izvođači, a iznad svega: publika koja je i iz okolnih mesta došla na festival pokazali su da ovaj muzički pravac, zapostavljen u masovnom poborništvu , i te kako opstaje zahvaljujući marginalcima koji svojom kosmopolitskom dušom još uvek odolevaju razornoj plimi opšte provinicijalizacije.  Iako u temelju, ili na samim počecima okarakterisan  kao bunt, ili protestni muzički pravac, pank je , nešto više i dublje  od rock and rolla jasno odredio postojanje kritičke misli mase, daleko snažnije i jasnije definisane misli od bilo kog oblika javnih protesta u civilizovanom društvu.Karakteristično je da se za pank od njegovog nastanka u Velikoj Britaniji u javnosti povezivan sa agresivnošću, anarhijom i brutalnošću, pa i ako je toga i bilo, u sadašnjem obliku ostala je samo brutalno jasna poruka koja se tiče postojanja odnosa na relaciji: sloboda- sistem.Sasvim je prirodno stanje da nezadovoljstvo postojećim rađa izvesnu dozu agresivnosti,u sadašnjim, kultivisanim i  civilizovanim uslovima orijentisanim na individualno ponašanje koje se završava u okviru koncernog prostora. Sistem kojim nisu zadovoljni ni mladi,  ni oni malo stariji koji pamte i veću slobodu u okviru intitucionalizovanog ljudskog društva, dao je povoda za jedan novi bunt, u interpretaciji bendova koji su nastupili u Požegi, reklo bi se više psihosociološkog nego političkog karaktera, kakav je u jednom periodu trajanja bilo pank pokret. Normalno je da su i Hund, Crveni karton,Čvrge, KBO i Samostalni referenti kazali šta dobar deo društva misli: politika nam je, u ovom našem sistemu, pa čak i od nas samih, oduzela deo sadašnjosti, spremila previše tanku nadu za budućnost, ali to nije jedino šta imamo da kažemo.

 U korenu skoro svih pesama leži sagledavanje beznađa, onog u kome sistem i institucija postavljaju čoveka u odnosu na slobodu urođenu prirodnim mogućnostima, ali ono što propagiraju  današnji pankeri jesu i individualnost u izboru: izboriti se za sebe u okviru postojećeg, ili  izgubiti ljudsko dostojanstvo u važećem masovnom obezvređivanju.Nesreća u sreći u kojoj pank opstaje i čini se, napreduje kroz mlade bendove, jeste da nam je društvo tako, da tema ima na pretek.  Zbog toga, pank današnjice jeste poziv za individualnost u zajedničkoj borbi za boljitak svih, ne samo ignorisanjem institucija i sistema, već i sagledavanjem sebe  u opštem, i isto toliko borbom za sebe boljeg.

Uvodni deo aranđelovačkog benda Hurd na Pank paradi u Požegi dao je povoda da se oni stariji zapitaju: šta su ostavil u nasleđe ovim „novim klincima“ , a nastavak priče koju su sa bine Kluba mladih dali i Crveni karton , Samostalni referenti , Čvrge i KBO dali su povod za jednu zajedničku rešenost da se očuva autentičnost ličnosti kroz zdravo rasuđivanje o stvarnosti. Na čast svaki trud da sistem nametne, time i ukalupi jedinstveno obrazac mišljenja čime bi nas ubedio da bi se u okviru postojećeg trebali zadovoljiti „sitnicama koje život znače“, pank festival u Požegi pokazao je da slobodan čovek današnjice misli da bi mogo toga, kao bolesno, trebalo otkloniti iz postojećeg, pa tek onda tražiti sitnice za zavaravanje sebe nekom imaginarnom srećom. Da sreća u opštem  nije, ipak uvek samo imaginarna stvar, pokazao je i organizator ovog festivala, KC Požega,  realizujući, dokazalo se i raspoloženjem u publici, sjajnu ideju da okupi istomišljenike: pobornike slobode i borbe za nešto bolje, makar u onom delu ličnosti koji kultura, u ovom slučaju, pank kultura može da održi na plećima običnog čovek i duži niz decenija nesmanjenom snagom. Kompleksnija i slojevitija instrumentalno, pank kultura poprimila je nešto novog , ali je u osnovi ostala i ono što je bila: reći iz dubine duše, otvoreno i javno, ono što misliš, da bi bi čovek ostao i opstao kao  čovek. Nagoveštaj nastavka započetog, put od prve do svih sledećih Pank parada u Požegi, biće , nadamo se , samo iskazana rešenost da se ne posustaje u otporu opštem posrtanju.

M. Nikolić