Press

Upravni sud u korist plesne scene: Poništeni rezultati konkursa Ministarstva kulture

Posted: 4. marta 2019. u 14:17   /   by   /   comments (0)

Poništeni rezultati konkursa – sud odlučio u korist plesne scene protiv Ministarstva kulture i informisanja 
Posle skoro tri godine od pokretanja tužbe protiv Ministarstva kulture i informisanja povodom odluka komisije za ples na godišnjem konkursu 2016, Upravni sud je presudio u korist nezavisne plesne scene! Ministarstvu kulture i informisanja je naloženo da ponovo odlučuje

Predstavnici nezavisne plesne scene, ovim povodom, izdali su saopštenje za javnost na čijem kraju su pozvali medije i „sve zainteresovane da podrže naše napore u borbi za transparentne i pravedne procedure rada vlasti u oblasti kulture i svim drugim oblastima i da ovaj slučaj pokažemo kao svetao primer borbe građana za sopstvena prava i važnosti povezivanja i zajedničkog rada.“.

U obaveštenju javnosti sa navodi:

Obaveštavamo javnost da je Upravni sud 6. februara ove godine konačno doneo presudu u korist nezavisne plesne scene u pravnom sporu koji su 9. juna 2016. godine protiv Ministarstva kulture i informisanja podneli njeni predstavnici, Stanica Servis za savremeni ples, Beogradska sekcija Međunarodnog saveta za igru CID-Unesko, Centar za umetnost pokreta Perpetuum, ERGstatus i Udruženje profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije.
Podsećamo da je spor pokrenut povodom rezultata Konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2016. godini. Nezavisni plesni akteri, potpuno ignorisani odlukama komisije u kojoj su bili Vladimir Dekić, direktor Ansambla narodnih igara i pesama „Kolo“, dr Ana Martinoli, vanredna profesorka FDU, i primabalerina Ivanka Lukateli, pobunili su se ne samo protiv oduzimanja prava na rad i slobodno umetničko stvaralaštvo, već i protiv niza formalnih i etičkih prestupa koje su počinili i članovi komisije i samo Ministarstvo kulture i informisanja, tj. tadašnji ministar Ivan Tasovac kao potpisnik Rešenja o odlukama komisije.
Pored kršenja odredbi Zakona o kulturi, svog pravilnika i Vladine Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, Ministarstvo je dozvolilo da sve troje članova pomenute komisije za ples budu u tesnim interesnim vezama sa Ajom Jung, direktorkom Beogradskog festivala igre i Nacionalne fondacije za umetničku igru, i dodele festivalu i fondaciji 63% ukupnog budžeta namenjenog projektima iz oblasti plesa u toj godini.
Upravni sud je poništio Rešenje Ministarstva kulture i informisanja RS broj 401-01-147/2016-03 i vratilo ga Ministarstvu na ponovno odlučivanje. Time je ukazano na nezakonitost ovakvog rada Ministarstva kulture i informisanja koje nije poštovalo postupak definisan Zakonom o opštem upravnom postupku budući da Rešenje „ne sadrži sve elemente potpunog obrazloženja, odnosno ne sadrži razloge iz kojih proiziliazi činjenica i pravni zaključak da je pravilno izvršena dodela sredstava za sufinansiranje projekata“ u našoj oblasti plesa.
Smatramo ovu odluku Upravnog suda konačnom i pravno obavezujućom potvrdom da je nezavisna plesna scena ispravno podigla glas protiv načina rada Ministarstva po pitanju godišnjih konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti savremenog stvaralaštva. Verujemo da će ovaj slučaj biti ozbiljno razmotren u aktuelnom Ministarstvu kulture i informisanja, te da će sprečiti slične nepravilnosti i netransparentnosti rada komisija koje odlučuju o dodeli javnih sredstava projektima u svim oblastima umetnosti i kulture. Isto tako, očekujemo da ubuduće članovi komisije za ples budu profesionalci koje preporučuju dokazano znanje i poznavanje domaće i međunarodne plesne scene, teorijska potkovanost i odsustvo svakog sukoba interesa; posebno je važno da svaka komisija ima stručnjaka za savremeni ples odakle dolazi najveći broj predloga, a koji je do sada često bio zapostavljen.
Takođe podsećamo javnost da scena savremenog plesa i dalje nema nijedan raspoloživi javni prostor za svoj kontinuirani rad, produkciju i razvoj publike ni u Beogradu niti bilo gde u Srbiji, a da nezavisne organizacije, trupe i pojedinačni umetnici i umetnice i plesni stručnjaci i stručnjakinje rade u sve težim i neizvesnijim uslovima uprkos znanju i stručnosti koji su međunarodno priznati
Pozivamo predstavnike medija i sve zainteresovane da podrže naše napore u borbi za transparentne i pravedne procedure rada vlasti u oblasti kulture i svim drugim oblastima i da ovaj slučaj pokažemo kao svetao primer borbe građana za sopstvena prava i važnosti povezivanja i zajedničkog rada.

Izvor: Boris Caksiran Ivana Milovanovic Ex Kacunkovic Perpetuumdance Savremeni 

foto: Vladimir Opsenica