Društvo, Vesti

Upoznaj i zaštiti svoja prava

Posted: 4. novembra 2015. u 07:25   /   by   /   comments (0)

U Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u četvrtak 29. oktobra održana je javna debata o potrošaćkim pravima. Debata je jedna od planiranih aktivnosti projekta „Upoznaj i zaštiti svoja potrošacka prava koju partneri Užički centar za ljudska prava i demokratiju i TV5 iz Užica realizuju uz finansijsku podršku Vladine kancelarije za evropske integracije. Cilj projekta jeste da se doprinese boljem informisanju javnosti Zlatiborskog okruga o politikama Evropske unije koja garantuju prava i sigurnost potrošača.

Moderator Gordana Savić podsetila je da je Međunarodni dan prava potrošača 15. mart koji su jos Ujedinjene Nacije ustanovile sada već davne 1983. godine sa ciljem promovisanja osnovnih prava svih potrošaća pri ćemu se uz zaštitu i unapređenje ovih prava ujedno protestuje i protiv zloupotrebe trzišta, dok je 9. aprila 1985. godine Generalna skupština UN rezolucijom 39/248 usvojila uputstvo za zaštitu potrošača, koja vladama, posebno zemljama u razvoju, daje okvire za razradu politike i zakonodavstva u oblasti zaštite potrošača…

Vlada Republike Srbije donela je 2012. godine strategiju zaštite potrošača za period 2013 do 2018. godine. Novi zakon o zaštiti potrošača počeo je da se primenjuje 22. septembra 2014. godine.

1. Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene;
2. Pravo na bezbednost podrazumeva zaštitu od robe i usluga koje su opasne po život, zdravlje, imovinu ili životnu sredinu ili robe čije je posedovanje ili upotreba zabranjena;
3. Pravo na obaveštenost podrazumeva raspolaganje tačnim podacima koji su neophodni za razuman izbor ponuđene robe i usluga;
4. Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet;
5. Pravo na učešće podrazumeva zastupljenost interesa potrošača u postupku donošenja i sprovođenja politike zaštite potrošača i mogućnost da preko udruženja za zaštitu potrošača bude zastupljen u postupku usvajanja i sprovođenja politike zaštite potrošača;
6. Pravo na pravnu zaštitu podrazumeva zaštitu prava potrošača u zakonom predviđenom postupku u slučaju povrede njegovog prava i naknada materijalne i nematerijalne štete koju mu pričini trgovac;
7. Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje osnovnih znanja i veština neophodnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, kao i znanja o osnovnim pravima i dužnostima potrošača i načinu njihovog ostvarivanja;
8. Pravo na zdravu i održivu životnu sredinu podrazumeva život i rad u sredini koja nije štetna za zdravlje i dobrobit sadašnje i budućih generacija i raspolaganje tačnim podacima neophodnim za procenu rizika koji životna sredina predstavlja za zdravlje i dobrobit ljudi.

B. Markotić