Umetnost

Umetnička tumačenja kontrole na novoj izložbi u Galeriji Reflektor

Posted: 5. septembra 2019. u 10:12   /   by   /   comments (0)

Predstojeća, međunarodna izložba u Galeriji “Reflektor” koja će biti otvorena 6. septembra predstaviće radove grupe umetnika u kustoskom viđenju Teodore Jeremić, a tema kojom se bavi kreće od pitanja iz “urbanih punktova savremenog sveta koje isti konstantno postavlja” “šta se dešava sa granicom kada kartografska linija kolabrira?”. Izložba pod nazivom “It’s ok, I know what I’m doing” kroz spektar radova koji tretiraju pojam i koncept kontrole, promišlja i reflektuje prirodu društvene i lične kontrole u svoj svo-joj kompleksnosti, obeleženu sopstvenim kontradiktornostima, i mnogobrojnim pukotinama. Na izložbi će biti predstavljeni radovi sledećih umetnika:  Siniša Radulović, Isidora Krstić, Chitka (Anetta Mona Chisa i Lucia Tkacova), Slavica Obradović, Ma Qiusha, Dušan Rajić, Jelena Pantelić, Marko Tirnanić, Rora Blue

Živeti u savremenosti obećava maksimalnu slobodu, mogućnost realizacije, i otvoreni sistem ali se isti ispostavlja kao fantazija, i privid slobode kao osnovna odlika “društva kontrole” o kom Delez govori, postaje stvarnost koju zapravo živimo. Paradoksalno, mnogo toga je u svojoj suštini dobrovoljno: sarađujemo sa korpora-tivnim nadgledanjem i kamerama, jer nam obećavaju sigurnost, pristajemo na deljenje podataka i nad-ziranje jer nam obećava zaštitu, dozvoljavamo da budemo locirani, jer je komfornije. Kontrola se prodaje pod različitim pseudonimima i nalazimo se u onoj tački u kojoj ništa ne počinjemo od nule, ali nikada ni ne završavamo. U kojoj smo slobodni, ali konstantno nadgledani. U kojoj možemo da “radimo šta god poželimo” sve dok “smo se tako dogovorili” i dok ne dotaknemo staklenu granicu koja kaže da ne bi trebalo dalje, i
Ništa manje delikatna i paradoksalna nije ni eksterna priroda kontrole, veza između kontrološućeg i kontrolisanog faktora, između kontrole i sigurnosti, želje za slobodom i udobnosti koju
kontrolisano područje nudi, budući da pravila već poznajemo, i Isidora Krstić postavlja pitanje, u ko-joj meri ono što štitimo istovremeno i ograničavamo, i obrnuto? Kada govorimo o granicama kontrole, da li su to one kojima ograničavamo i kontrolišemo sami sebe (Rora Blue), ili limiti do kojih nas neko ili nešto može kontrolisati na političkom, društvenom, fizičkom ili emotivnom planu? Uočiti makar i nazirati, izazivati, ispitivati te granice, već samo po sebi znači delovati, i u kontekstu izlagačkog pro-stora koji je nekada bio sinonim za kontrolisanu sredinu, disciplinu, i zavođenje reda, a sada paradig-ma aktivnog delovanja i preuzimanja akcije, radovi mapiraju oblike kontrole danas. U duhu Franka Berardija da se samoubistvo može shvatiti i kao jedina efikasna akcija protiv opresije, a auto-destrukcija kao vrhunski gest spasavanja i povratka kontrole, Siniša Radulović dešifruje kako se “samoizbrisati”. Ma Quisha progovara o prepuštanju koje posledično utiče na subjekat i snazi koju pristanak na aposlutno odsustvo kontrole traži, Slavica Obradović o zahtevima pozicije balansiranja između onog što “želim” i onog što “moram”, Chitka o realizaciji sopstvene agende i dinamici koju uspostavlja sa spoljnim faktorima, a Jelena Pantelić o kontroli spram sopstvenog identiteta, kako pravog tako i fiktivnog.

M. Nikolić/ Naslovni foto: Marija Pecić

Uslovi korišćenja: Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Portala Pasaž, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Portal Pasaž će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.