Umetnost

Umetnička škola Užice sa tri izložbe obeležila petnaest godina postojanja

Posted: 27. aprila 2017. u 13:12   /   by   /   comments (0)

Umetnička škola iz Užica obeležila je petnaest godina postojanja, pa su tim povodom organizovane tri izložbe učeničkih radova u tri institucije kulture u Užicu: izložba velikih  formata u Gradskom kulturnom centru 24. aprila, izložba malih  formata u Jokanovića kući 25. aprila, i izložba srednjih formata u Narodnoj biblioteci Užice 26. aprila. Tačan datum upisa škole u sudski registar je 25. april, po rečima direktorke, Sofije Bunadržić,pa je  centralna svečanost upriličena u Jokanovića kući,i otvaranjem izložbe srednjih formata na kojoj su prisustvovali biviš direktori škole, ali i radionicama ispred muzejskog objekta na kojima su učenici sa svih smerova demonstrirali, uz učešće zainteresovanih, osnove svih umetničkih veština koje se stiču u školi.

Ispred domaćina prve izložbe, Gradskog kulturnog centra, posetiocima, ali i mladim umetnicima zahvalnosti i dobrodošlicu poželela je v.d. direktora Jelena Vasović, koja je istakla da „značaj Umetničke škole nije samo u obrazovanju budućih umetnika, već se njihova uloga u lokalnoj sredini ogleda i kroz tekuće angažovanje: godišnje izložbe , učešće u kulturnim sadržajima u gradu, angažovanje u različitim humanitarnim i socijalnim programima i slično. Na taj način,svaka generacija Umetničke škole dala je svoj doprinos i lokalnoj zajednici tokom školovanja, vaspitavajući se u duhu socijalne odgovornosti, ali  i pružajući primer ostalim i školama i institucijama“.

Na otvaranju druge izložbe u Jokanovića kući , prikladan govor održao je prvi direktor i jedan od inicijatora osnivanja Umetničke škole Užice, mr Obrad Jovanović. Jovanović je predočio činjenicu da je“umetnost stara više od 40 000 godina, a hrišćanstvo tek nekih 3 000 godina“ naglašavajući time značaj umetosti u oblikovanju civilizacije. Govoreći o nastanku škole, podsetio je na značaj podrške koju svaka institucija nematerijalne delatnosti očekuje, i ima, u većoj i manjoj meri od državnih organa, te da je Umetnička škola Užice  osnovana zahvaljujući podršci  tadašnjeg premijera Zorana Đinđića. Kako je umetnost , uključujući i umetničko obrazovanje, pastorče državnih organa i vlasti  od početka civilizacije, u izlaganju Jovanovića nisu nedostajali i izarazi nezadovoljstva stanjem u ovoj oblasti u formi rezimea opšteg stanja u društvu.Činjenica je da, Umetničku školu Užice, kako je istakla u svom obraćanju direktor škole Sofija Bunardžić, podržavaju, u granicama mogućnosti i Ministarstvo prosvete i Grad Užice.

Sadašnji direktor škole, akademski slikar Sofija Bunardžić učestvovala je u osnivanju škole, a podsećajući se trenutaka osnivanja, vratila se u teška vremena koja nosi svaki početak – prve godine rada kada je škola tek počela da se oprema, i ono stanje kada su profesori donosili svoje stvari iz ateljea da bi učenici imali s čim šta da rade:

-Sećam se tih teških dana kada sam i svoje  peći  za pečenje, i glinu premestila u školu da bismo imali s čim da radimo. Prvih godinu dana deca su radila na pozajmljenoj opremi dok škola nije polako počela da nabavlja svoja sredstva za rad. Kad se osvrnem na početke, pa kroz svih ovih petnaest godina vidim koliko mnogo je stvarno učinjeno za ovo, relativno kratko vreme. Iz škole je izašlo preko 600 učenika, sa odličnim rezultatima: naši đaci su upisivali i upisuju akademije svih umetičkih opredeljenja u celoj Srbiji. Mnogo naših učenika beleži zapažene uspehe u inostranstvu. Četiri naša učenika završila su akademije i vratili se ovde, gde rade kao predavači u Umetničkoj školi , nastavljajući tako tradiciju obrazovanja generacija čiji su deo i sami bili. Milena Vermezović, Slavko Luković,  Ana Lazić i Nataša Marković su ti koji su završili našu školu, a sad su profesori u istoj, Mišo Filipovac je naš đak, a sada je asistent na akademiji u Kragujevcu, Nataša Bojanić je nedavno bila srpski predstavnik na svetskoj izložbi keramike u Koreji, Lazar Mitrović je među deset najboljih na svetskoj izložbi plakata u Makedoniji, nosilac više međunarodnih nagrada, Stefan Lukić je na školovanju u Parizu…Dosta je pozitivnih primera uspešnih đaka naše škole, što znači da je svojim postojanjem ne samo opravdala očekivanja, već i dala ogroman doprinos razvoju srpske kulture. Istakla bih da preko 80 posto naših učenika upisuje željene akademije i nastavlja da se bavi umetnošću, a znamo koliko je bitno da čovek u životu radi ono što zaista voli. Za petnaest godina naši učenici bili su deo nebrojeno akcija, manifestacija, programa, radionica, humanitarnih aktivnosti u gradu , pa su i time angažovali deo sebe i svoje kreativnosti i umešnosti . U tom smislu jedan smo od kolektiva koji su uvek spremni i uvek na raspolaganju, kad god nekome treba nešto od naših veština i znanja.

Umetnička škola Užice obrazuje različite profile umetničih veština za ceo Zlatiborski okrug , pa se osim učenika iz Užica , ovde školuju i đaci iz drugih opština u okrugu. Za narednu školsku godinu, Sofija Bunardžić najavila je sledeće smerove:

-Za 2017/18 planirali smo upis na smerove: dizajngrafike, dizajn tekstila, konzervator kulturnih dobara, livac umetničkih predmeta i graver umentičkih predmeta. Pripremna nastava za upis je u toku, a prijemni ispit će se obaviti od 2. do 4. Juna nakon malih matura u osnovnim školama. Već duže vreme smo aktivni sa prezentacijama naše škole, pokazujući i kroz radionice i izložbe u školama u okrugu šta mi to zapravo radimo i na koji način se ovde stiču veštine. Ono što je još bitno za roditelje, jeste da svi đaci, nakon završene Umetničke škole poseduju veštine i znanja da , ukoliko se ne odluče na dalje školovanje, ali i u tom slučaju, mogu samostalno nastaviti da se bave odabranim opredeljenjima, pa tako možemo reći, da oni , nakon ove škole imaju već mogućnost da samostalno, na različite načine, zarađuju za život.

M.Nikolić