Društvo, Vesti

Udruženje za dečiju i cerebralnu paralizu Opštine Požega: Saopštenje povodom izjave predsednika Opštine Požega Milana Božića

Posted: 23. novembra 2015. u 13:29   /   by   /   comments (0)

U Redakciju portala Pasaž dana 23. novembra stiglo je Saopštenje za javnost Udruženja za dečiju i cerebralnu paralizu Opštine Požega povodom izjava predsednika Opštine Požega, gospodina Milana Božića, objavljenom u tekstu u formi intervjua  od 12. novembra, a koje se odnosi na deo razgovora s temom osoba sa invaliditetom, te u skladu s Zakonom o javnom informisanju, saopštenje prenosimo u celosti:

Саопштење за јавност
Поводом изјаве председника Општине Пожега Милана Божића у интервјуу датом порталу Пасаж од 12. новембра 2015. у коме се каже:

Новинарка: Значи : идеја је да особе са инвалидитетом буду полицијски позориници?

М.Божић: Да, да одступимо од оног калупа прављења полицајца са одређеним психо-физичким, моторичким карактеристикама. И то је та спона. Јер обично су људи који имају неки хендикеп , психомоторички, они то надокнађују на један други начин: да се изразим слободно , они у граду буду „ шмекерица“, који су општeприхваћени . Такве људе треба користити као спону између цивилног и полицијског сектора.

Изјаву господина Божића сматрамо крајње неумесном и увредљивом за статус особа са инвалидитетом, не само у нашем граду већ и у друштву уопште.
Становиште, уз коришћење непримерене терминологије господина Божића, да особе са инвалидитетом „своје психо-моторичке хендикепе“ надокађују „шмекерицом“, омаловажавајући су за чланове нашег удружења као и остале особе са инвалидитетом и поништавају напоре, како појединачне тако и институционалне, целокупне друштвене заједнице у смеру инклузије особа са инвалидитетом. Инклузија особа са инвалидитетом не значи нашу видљивост на улицама Пожеге у улози полицијских позориника, који би се носили са наркоманима и делинквентима, већ има много шире и дубље значење, због чега сматрамо ову изјаву крајње деградирајућом по статус особа са инвалидитетом.
Наше и удружења са сличном мисијом у региону основана су ради пружања помоћи и подршке особама са инвалидитетом и њиховим породицама и делују са циљем побољшавања квалитета живота особа са инвалидитетоми и изједначавања могућности за њихово активно учешће у свим видовима друштвеног живота. Деценије напора уложене су како би се мењала и унапређивала свест друштва о неопходности да се особе са инвалидитетом у свом окружењу прихвате као равноправни грађани. Значајни помаци остварени су удруженим снагама министарстава, хуманитарних владиних и невладиних организација и удружења из земље и иностранства на унапређењу положаја особа са инвалидитетом. Ипак, сви ови напори нису довољни и неопходна нам је подршка, континуирана помоћ и сарадња на свим нивоима, те сматрамо да овакве изјаве деградирају све до сада учињено на овом пољу. Наши писхофизички недостаци, односно обољења, јесу наш хендикеп који многоструко отежава чињеница да велики број наших чланова немају ни основне услове за живот и рад.Очекивало се да се нови председник Општине Пожега крајње одговорно и темељно упозна са конкретним проблемима са којима се ми, као изузетно осетљив и умногоме маргинализован сегмент друштва, суочавамо. Његовим медијским изјавама требало је да претходи сусрет са представницима нашег и других удружења и тела која активно делују на овом плану, како би стекао правуслику о нашој реалној ситуацији и позицији. На тај начин сазнао би и за алармантне примере небриге према особама са инвалидитетом,почев од нашег веома отежаног кретања кроз град, о броју архитектонски неприступачних институција и других јавних објеката, до потресних личних и породичних напора да се достојанствено живи са инвалидитетом али, на нашу срећу, и за дивне примере људске топлине, као и самоиницијативне бриге одређених институција и појединаца из земље и иностранства према потребама особа са инвалидитетом у нашем граду.
Редак светао пример представља Културни центар Пожега, не само зато што је међу првима поставио рампу да у Градску галерију Пожега омогући улаз особама које за кретање користе инвалидска колица, већ и због континуиране помоћи и сарадње од када је г-ђа Слађана Петровић Варагић на челу ове институције. Обележавање Међународног дана особа са инвалидитетом 3. децембра традиционално се већ низ година одржава у Градској галерији Пожега. Управо се приводе крају активности и за овогодишњу продајну изложбу рукотворина наших чланова, а која се и овога пута организује у хуманитарне сврхе. Исте принципе следе својом мисијом и активностима удружење Форца и ГАСИ алијанса, који својим пројектним активностима и потпуном доступношћу просторија за особе са инвалидитетом, показују прави пример високо развијене свести о потребама особа са инвалидитетом.
Верујући да је Председник општине Пожега, г-дин Милан Божић, вођен добрим намерама, очекујемо да своје будуће кораке у вези са особама са инвалидитетом предузима уважавајући богато искуство, стручност и остварене резултате како нашег удружења тако и осталих поменутих институција и удружења, како би смо заједно остваривали нашу квалитетну интеграцију у друштво, на добробит две ипо хиљаде особа са инвалидитетом у нашој општини и њихових породица, као и општу добробит локалне и шире заједнице.

Пожега, 23. новембар 2015. Управни обор и председник Друштва за церебралну и дечију парализу општине Пожега,
Милош Ђуришић

12244373_1683801741834015_1392322491393285635_o

 ДРУШТВО ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ И ДЕЧИЈУ ПАРАЛИЗУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 
Улица Николе Тесле бр.2. тел: 031/715 906; 064/613 05 63, e-mail:osipozеga@yahoo.com 
БУ 14833/2011; Матични број: 17689886; ПИБ: 105404109 Рачун: 160-299693-90; 
Девизни: 005719-00-508-0003971.9 EUROPE AID ID RS-2011-FMC-240854182
''Особе са инвалидитетом спадају у ред најугроженијих друштвених група у Србији и изложене су дискриминацији у свим областима друштвеног живота'' (из извештаја Повереника за заштиту равноправности од 13.05.2013. год.) Сви појмови у овом акту употребљени у граматичком мушком роду подразумевају мушки и женски природни род