Društvo, Vesti

U Užicu održan prvi sastanak Kluba za zaštitu životinja „031“

Posted: 12. novembra 2015. u 15:13   /   by   /   comments (0)

U sredu 11.novembra održan je prvi sastanak Kluba za zaštitu životinja koji je 6. novembra osnovan pri Kinološkom društvu Užice. Prisutni članovi Kinološkog društva i ljubitelji životinja su na prvom sastanku putem glasanja doneli odluku o nazivu kluba,  izabrali rukovodstvo, odredili osnovne ciljeve Kluba i prve aktivnosti za prikupljanje potrebnih sredstava.

Odlučeno je da naziv kluba bude Klub za zaštitu životinja “031” , za predsednika je izabrana Sandra Janković, za podpredsednika Mirjana Milićević, sekretar je Ivona Janković a blagajnik Milica Hideg. Kao osnovni cilj navedena je izgradnja azila za životinje u Užicu, zbog velikog broja napuštenih životinja koje se i dalje nalaze na ulicama i  pored toga što grad Užice izdvaja ogromna sredstva službi iz Požege za njihovo uklanjanje. Samom izgradnjom azila, pored  zbrinjavanja životinja, povećao bi se i se nivo sigurnosti građana a zalaganjem za sterilizaciju napuštenih i vlasničkih pasa, došlo bi do znatnog smanjenja populacije napuštenih životinja. Osim toga, grad bi izgradnjom azila imao višestruku korist, počev od ulaganja sredstava u objekat koji je u vlasništvu grada  pa sve do mogućnosti efikasnog rešavanja problema napuštenih životinja i smanjenja sredstava koje grad odvaja za odštete građanima. Grad Užice ima oko 80.000 stanovnika i oko 200-300 napuštenih životinja na svojoj teritoriji i pokretanje inicijative za izgradnju azila je potpuno opravdano. Opština Požega sa oko 30.000 stanovnika po podacima iz 2011. godine sigurno ima  manji broj napuštenih životinja na svojoj teritoriji  ali je ipak izgradila sopstvene kapacitete za rešavanje ovog problema.

Klub za zaštitu životinja “031” će se zalagati i za veterinarsku zaštitu životinja, udomljavanje životinja, za promenu i primenu zakona o kažnjavanju nesavesnih vlasnika pasa ili građana koji zlostavljaju životinje, kontrolisanje rada azila, prikupljanje novčanih sredstava putem članarina i donatorstva za lečenje i hranjenje životinja, organizovanje humanitarnih akcija u cilju prikupljanja sredstava. Članovi Kinološkog društva Užice  i Kluba za zaštitu životinja “031” očekuju da pod zaštitom uprave grada budu privremena skloništa za napuštene životinje kao i da se omogući nesmetani rada članova Kluba.

Miloš Guskić

Miloš Guskić

O samom osnivanju Kluba za zaštitu životinja kao delu Kinološkog društva Užice , čiji je predsednik, Miloš Guskić je rekao:

―Kinološko društvo Užice je u stvari više društvo ljubitelja životinja. Članovi nisu samo vlasnici rasnih pasa već i vlasnici pasa bez pedigrea pa čak i osobe koje nemaju pse. Povezuje nas ljubav prema životinjama i borba za njihovu dobrobit, prava i human odnos prema životinjama. Na žalost i pored donetih zakona koji se  u nekim delovima moraju promeniti bar na nivou grada Užica, postali smo grupa pojedinaca koja  ličnim sredstvima i zalaganjem pokušava da pomogne životinjama. Često nailazimo na osudu građana i izloženi smo neprijatnostima iako je naš rad i trud i u interesu građana. Životinje pate, gladne su, zlostavljane, bolesne i uplašene što su i osnovni razlozi za napad na građane, pa je potrebno i edukovati građane, vlasnike i buduće vlasnike pasa. Pojedinci čak pokušavaju da reše problem napuštenih životinja nehumanim metodama što je za svaku osudu i podleže zakonskim kaznama koje se ne sprovode u dovoljnoj meri.

Planirate humanitarne akcije za prikupljanje novčanih sredstava za lečenje i hranjenje životinja. Kakav odziv očekujete?

―Užice ima veliki broj ljubitelja životinja. Jedan deo je registrovan kroz članstvo u Kinološkom društvu, dok veliki broj ljubitelja životinja nije evidentiran verovatno zbog nedovoljne informisanosti. Nadamo se da će članstvo građana u Klubu za zaštitu životinja dati jasniju sliku o kolikom broju se radi. Članarine u Kinološkom društvu i Klubu su simbolične i na godišnjem nivou. Naši članovi nisu humani samo prema životinjama. Odazivamo se svakoj akciji za humanitarnu pomoć prikupljanjem sredstava za poplave, obolele ili siromašne. Zbog dugogodišnjeg problema u Užicu sa napuštenim životinjama, prisiljeni smo da prikupljanje novca organizujemo i u druge svrhe. Na prvoj humanitarnoj akciji koja će se održati već 26.novembra planiramo i potpisivanje peticije za izgradnju azila u Užicu i ovim putem pozivamo građane da dođu i podrže nas.

Sandra Janković

Sandra Janković

Predsednik Kluba za zaštitu životinja “031” Sandra Janković je o osnivanju Kluba rekla:

―Iskreno se nadam da će građani i lokalna samouprava prepoznati višestruku korist od izgradnje azila. Znamo da postoje planovi i novčana sredstva pa čak i da je određena eventualna lokacija na Ponikvama za realizovanje ovog projekta. Projekat je pored toga i ekonomski održiv a i grad bi manje koštalo da ima sopstveni azil. Grupa za pomoć napuštenim životinjama u Užicu, godinama unazad pokušava da reši najhitnije slučajeve  isključivo sopstvenim snagama i ličnim sredstvima. Građani nas znaju i pored onih koji nam prave neprijatnosti,mnogo veći je broj građana koji  pokušavaju da nahrane životinje, naprave im sklonište ili nas pozivaju da dođemo na teren i pomognemo. Svedoci smo mnogobrojnih pritužbi građana na rad azila. Često se govori o izgladnelosti, prenatrpanosti, nehumanosti ili ne pružanju adekvatne veterinarske nege. Upravo iz tih razloga zahtevamo da azil ne bude u nadležnosti komunalne službe ili slične javne službe.

Za otvaranje azila je potreban i određeni kadar po zakonu. Ko će u tom slučaju rukovoditi azilom?

―Rešenje je vrlo jednostavno. Stručni kadar postoji u Kinološkom društvu Užice i u Klubu za zaštitu životinja “031”. To su osobe koje godinama ulažu sebe ,svoje znanje i novac da bi pomogli životinjama. Zapošljavanjem isključivo zakonski određenog broja osoba, troškovi bi se sveli na minimum bar u tom delu.Deo posla koji ne zahteva određenu stručnu spremu obavljali bi volonteri. A imamo i odličnu saradnju sa nekoliko veterinarskih stanica na teritoriji grada.Pored toga želimo ne želimo da bilo kakva politička ili slična linija ima uticaj na rad azila. Događalo se da za vreme izbora neke stranke daju obećanja vezana za mnogo toga, pa i za azil pre par godina, da bi sve palo u vodu nakon izbora. Osim toga nećemo dozvoliti da članovi Kinološkog društva i Kluba “031”, ljubitelji životinja, građani i donatori daju sredstva za izgradnju objekta u kome će životinjama biti gore nego na ulici. Aktivno sarađujemo sa sličnim udruženjima u regionu i imamo i njihovu podršku. Pokrećemo i saradnju sa nekoliko međunarodnih organizacija.  Životinje su osećajna bića koja pate, vole, strahuju i raduju se. Pokretačka snaga za izgradnju azila kao i za ostale ciljeve Kluba “031” je samo i isključivo ljubav prema životinjama. Trenutno su najugroženiji psi i mačke na ulici ali naši ciljevi nisu usmereni samo na određenu vrstu ili rasu.

Na prvom humanitarnom događaju u organizaciji Kinološkog društva Užice i Kluba za zaštitu životinja “031” nastupiće Božana Petrović iz Užica i užičke grupe Živa Vatra i The Highlanders.O tačnom mestu,vremenu i ceni ulaznica koje će po rečima organizatora biti simbolične, javnost će biti naknadno obaveštena.

Predrag Marković