Društvo

Svetski dan autizma: Donosioci odluka pozvani na primenu Konvencije UN o pravima OSI

Posted: 2. aprila 2019. u 01:41   /   by   /   comments (0)

Svetski dan autizma obeležava se 2. aprila a ovim povodom oglasio se Savez  udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom ne baš pohvalnom porukom po donosioce odluka u našoj zemlji. Uz napomenu da se članice nacionalnog saveza ove godine fokusiraju na pristupačnost uz slogan „Srušimo barijere za autizam zajedno: hajde da izgradimo pristupačno društvo“, akcentovano je nekoliko bitnih a nerešenih problema koji se tiču položaja osoba sa autizmom, i istaknuti predlozi, odnosno zahtevi za poboljšanje istog. U javnom obraćanju Saveza kaže se da „se ove godine navršava 11 godina od stupanja na snagu Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom i Opcioni protokol koji je Srbija potpisala pre jedne decenije, ali je njena primena ostala nepotpuna u mnogim oblastima“. Napominje se , takođe da se u Srbiji ne zna koliko tačno ima osoba sa autizmom, budući da ne postoji Nacionalni registar osoba sa invaliditetom, i da se taj broj, po analogiji sa evropskim statistikama, procenjuje na nekoliko desetina hiljada, sa tendenciom uvećanja.

U zahtevima donosiocima odluka Savez je, pored formiranja Nacionalnog registra OSI, donošenja Nacionalne strategije za autizam, poštovanja svih zakona koji štite prava osoba sa autizmom, istakao i  potrebu stvaranja uslova  za adekvatno školovanje, zdravstvenu zaštitu i zapošljavanje osoba sa autizmom. Savez traži i „uključivanje pojedinaca i grupa direktno pogođenih autizmom ( roditelji i udruženja) u proces donošenja zakona, politika i odluka i bolju saradnju sa njima“. Sve što do sada nije rešeno, po Konvenciji UN i u skladu sa potrebama osoba sa autizmom, Savez je, kroz ovo javno obraćanje , formulisao u osam tačaka.

Savez udruženja Srbija za pomoć osobama sa autizmom osnovan je 1977. godine i krovna je organizacija koja okuplja 15 udruženja za pomoć osobama sa autizmom sa preko 3 000 korisnika. Od 2007. godine Savez je deo organizacije „Autizam Evrope“.

M.Nikolić