Društvo

„Sunđer Bob u školi“: radionice za osnovce u Naučnom klubu Užice

Posted: 22. novembra 2016. u 01:22   /   by   /   comments (0)

Naučni klub RCU,  u saradnji sa Centrom za promociju nauke Beograd, organizuje radionice za učenike  osnovnih škola u okviru projekta „Sunđer Bob u školi“.

Radionice su planirane za učenike šestog razreda, jer se tada izučavaju  osnove morfologije i sistematike životinja. Većina učenika ovog uzrasta odrasla je uz animirani film „Sunđer Bob Kockalone“ i poznati su im likovi kojima su predstavlјene osnovne grupe beskičmenjaka i kičmenjaka. Povezivanjem poznatih likova sa školskim gradivom, učenje postaje lakše, trajnije i zanimlјivije. Projektom je planirano da po 10 učenika iz svake osnovne škole  u našem gradu učestvuje u izradi edukativnog panoa za svoju školu . „Sunđer Bob“ će tako ući  u učionice biologije, a učesnici radionica će biti obučeni da kao vršnjački edukatori pomognu ostalim učenicima u savladavanju gradiva. Edukativne panoe ćemo postaviti i u čekaonicu Školskog dispanzera u Domu zdravlјa u Užicu Edukativni pano i interaktivnu brošuru ostavićemo u Naučnom klubu u Užicu, kako bi posetiocima kluba približili sistematiku životinja.

Autor i relizator projekta je Dušica Ristović, diplomirani biolog i profesor u Užičkoj gimnaziji i Ekonomskoj školi.

Radionice će se održavati u prostorijama Naučnog kluba RCU, u terminu od 12 do 15 časova, po sledećem rasporedu:

–          sreda, 23.11.– OŠ „Stari grad“  i OŠ  „Prva osnovna škola Kralјa Petra Drugog“

–          četvrtak, 24.11. – OŠ „Nada Matić“  i OŠ „Dušan Jerković“

–          petak, 25.11. –  OŠ „ Slobodan Sekulić“  i OŠ „Aleksa Dejović“

Preuzeto sa:http://www.rcu-uzice.rs/index.php/naucniklub/51-realizacija-projekta-sundjer-bob-u-skoli