Društvo, Vesti

Slučaj KC Požega: Lični iznad opštih interesa, a gde je tu kultura?

Posted: 20. decembra 2015. u 13:11   /   by   /   comments (0)

“Ovakvi incidenti, najpre prouzrokovani destruktivnim odlukama osoba sa autoritetom funkcije, a bez autoriteta znanja, urušavaju postignute uspehe izvrsnih, talentovanih i entuzijastičnih pojedinaca i organizacija, a ujedno i napore Ministarstva kulture i informisanja i Vlade Republike Srbije da uredi sistem kulture i pruži podsticaj umetničkom stvaralaštvu i kulturnoj diplomatiji”- kaže se, između ostalog i u saopštenju Ministarstva kulture i informisanja a koje stoji i na sajtu Vlade Republike Srbije povodom namere predsednika Opštine Požega za smenu direktorke Kulturnog centra Požega.
178To je bio jedan u sledu događaja povodom ovog slučaja koji je uzdrmao kulturnu javnost Srbije budući da je usledila reakcija i institucija i strukovnih udruženja i asocijacija, pojedinaca i medija. Praksa je novoformiranih vlasti koje, na žalost, nisu na poziciju došle izborima nego prekompovanjem, što po logici stvari znači da nisu produkt propagirane demokratije i volje građana, nego su tu koristeći se sistemom u kome živimo, omogućuje da se politička moć dokazuje smenom direktora bez obzira na to da li su institucije na čijem su čelu vodili uspešne, u korist građana i lokalne samouprave, najbrutalnije se desio i u slučaju KC Požega. Ne ulazeći u političku analizu, namera mi je, kao novinaru koji godinama prati rad KC Požega kao i institucija kulture u regionu pa i šire, da ukažem na nekoliko činjenica povodom ovog slučaja.
Volja građana, odnosno demokratska volja, koju bi valjda trebalo da prvo ispoštuju političari, iskazana je protestom, odnosno neslaganjem sa namerom predsednika Opštine Požega o smeni Slađane Petrović Varagić. Peticija s potipisima predata je u Opštinu Požega nakon čega se oglasio predsednik, gospodin Božić, prebacujući odgovornost na bivšeg predsednika Skupštine izjavom da je njegovo ime “ prava adresa na koju treba poslati peticiju”. Prebacivanje odgovornosti na bivšu vlast, po logici stvari, znači i prebacivanje krivice zajedno sa prebacivanjem odgovornosti ali i adresu koja se bavi demokratijom. Ne znam iz koje stranke je bivši predsednik Skupštine, ali ovim postupkom, on postaje odgovoran za sprovođenje demokratije i  volje građana ( iako nije na vlasti) a ne novi predsednik Opštine koji je, valjda imenovan, da istu i poštuje i sprovodi.
Ocena Ministarstva kulture da je postupak gospodina Božića, ličnosti koja ima “ autoritet funkcije a ne autoritet znanja” i činjenica da se ovim “ urušavaju napori Minstarstva kulture i Vlade Republike Srbije da uredi sistem kulture i pruži podsticaj umetničkom stvaralaštvu i kulturnoj diplomatiji”  nije naišao ni na kakvu reakciju u vrhu Opštine Požega te se postavlja pitanje: za koju Vladu i koje Ministarstvo radi požeška Opština? Ako opstruira rad sopstvene Vlade onda verovatno pravi državu za sebe ili radi u interesu neke druge države! Logično, čak i za nas obične građane. Predsednik Opštine se uzjogunio činjeniom da je Opština osnivač KC Požega, pa prema tome ima pravo da radi šta hoće. U tom slučaju bi ista Opština trebalo da uputi nove  instrukcije Ministarsvu kulture i Vladi o promeni pravca kulturne politike i kulturne diplomatije jer su, očigledno, skrenuli s kursa. I to neko ko “ima autoritet vlasti a ne autoritet znanja”, pošto  je uočio nešto nejasno, apstraktno i  sumnjivo u toj državnoj kulturnoj politici.
Da bi ispitao šta je sumnjivo, poslao je svoju, interno formiranu komisiju da prekontroliše finansije KC Požega. U komisiji čiji je član bio optužen za finansijsku prevaru ( rukovodstvo Opštine Požega treba da zna da novinari ne objavljuju podatke  tek tako, posebno kad su državne stvari u pitanju , nego provere o kome i čemu se radi, pa odatle i ova informacija ). Dakle neko ko je proneverio novac jeste član opštinske komisije koja treba da utvrdi šta ima u finansijskim knjigama KC Požega. Ono što su pre upada u prostorije KC Požega trebali znati jeste da se program rada Gradske galerije koja je u sastavu KC Požega finansira iz projekata Ministarstva kulture za koje je direktor odgovoran i obavezan predati finansijski izveštaj. Znači, bivši proneveritelj novca da prekontroliše usput i rad Ministarstva kulture, da pronjuška kako se to radi, verovatno, a pri tome, te iste podatke imaju i u Opštini, pa da sami sebe provere. Za svaki slučaj, možda iskrsne nešto sumnjivo za šta bi se, po i nama već mnogo puta viđenim postupcima za razne stvari, a i po scenariju jeftinih krimi filmova na našim televizijama, odakle je očigledno i potekla inspiracija, direktor optuži za proneveru, oljaga, stavi na stub srama, te tako smeni. Pri tome, iz neznanja ili namerno, prenebegnuta je činjenica da program rada Gradske galerije, finansira putem projekata Ministarstvo kulture i da je to jedina galerija van Beograda koja ima ovaj oblik finansiranja, pa Požega neodobravanjem Programa rada na ovaj način i gubi deo sredstava. Nije mi poznat slučaj zdravog razuma koji sam sebi seče granu na kojoj sedi.
DSC_5705Zatim sledi neusvajanje Programa rada Kulturnog centra Požega od strane Opštinskog veća. Ocena koju je direktor Kulturnog centra Požega Slađana Petrović Varagić dobila kada je Program, koji je do sada doprineo da se KC Požega visoko pozicionira na kulturnoj mapi Srbije i dobije najviše ocene Minstarstva kulture, odbijen je sa obrazloženjem da ga je pisala “ umetnička duša i da u njemu nema cifara” stoji urezano i u lično iskustvo prilikom intervjua sa gospodinom Božićem, gde sam kao odgovor na poništavanje kulture u Požegi njegovim predlogom za veću zastupljenost domaće radinosti u Galeriji, dobila ponižavajuće  izazivački odgovor: “ a da nije možda uvređena vaša umetnička duša”, stoji i kao uvreda i nedostatak elementarne kulture u komunikaciji. Onoliko koliko i laici znaju o poslovanju javnih ustanova jeste da u Programima ne treba da stoje cifre, koje se u ovom slučaju, po Zakonu daju na kraju poslovne godine (u šta je već imala uvid pomenuta komisija), opet pokazuje profil iz saopštenja Minstarstva o “ autoritetu funkcije a ne autoritetu znanja”.
Kada smo već kod komunikacija, mediji su prenosili izjave predsednika Opštine Požega u svojim tekstovima i emisijama što je od strane Opštinskog odbora jedne od stranaka (neka mi oproste čitaoci , ne sećam se tačno koje ali je u nazivu imala reč –Srbije) u svom saopštenju prenetom na TV Požega okvalifikovano kao “ medijska hajka”. Ovo opet pokazuje  nedostatak osnovnog  znanja o terminima jer se izraz “medijska hajka” najčešće koristi u slučajevima kada se u medijima iznose neproverene i /ili netačne informacije vezane za jednu ličnost. Napominjen da je svaki od priloga dokumentovan snimcima sa radija ili televizije u kojima se predsednik Opštine Požega obraćao javnosti u dijalogu s novinarima, te je ovakvo saopštenje više poslužilo kao dobra smejurija nego kao dokument  koji bi trebalo ozbiljno razmotriti. Ozbiljno je jedino u smislu da se ovim podržava “ autoritet funkcije a ne autoritet znanja” i opstrukcija rada Vlade Srbije. Dakle-pomagači u sabotiranju rada KC Požega i Ministarstva kulture. Trebalo bi biti znak pitanja za članove te stranke, a nakon njih i za Požežane.
Komunikacije neću preskočiti ni u smislu više puta javno izrečene namere predsednika Božića, koji je i sam osudio medijske sadržaje povodom rada KC Požega nazivajući ih napadom na njegovu ličnost kojima odoleva jer je “ stari trvdokorac” (intervju na Radio Požegi od 16. decembra), o budućem finansiranju lokalnih medija. Na snazi je Zakon o javnom informisanju i medijima, po kojem država, a to znači i lokalne samouprave, nemaju više vlasnički udeo u medijima, te da  se njihovo finansiranje vrši putem javnih konkursa. U intervju portalu Pasaž, Radio i Televiziji Požega, gospodin Božić obećava da će sredstvima iz Budžeta Opštine finansirati privatizovane medije ( Radio i TV Požega), što ne samo da je javno izrečeno protežiranje na budućim konkursima, već i krivično delo u naznaci. Svima je jasno da ti mediji treba da rade i da Požega treba da ima svoje medije, ali unapred obećavati novac iz opštinske kase na poznatu adresu poništava suština  Zakona i odluke Vlade Srbije  i  stvar je kojom treba da se pozabave nadležni organi. Na prvom mestu i mediji treba da reaguju na takve namere, jer je njihov zadatak  da ukažu na nepravilnosti, no kako se izjave odnose na one preko kojih se i prenose, očito da i sami pomažu nezakonitost i kriminal u državi. U tom smislu, i ne čudi činjenica je jedan od članova Opštinskog veća koji je glasao protiv Programa rada KC Požega, a koji je do sada bio cenjen i rado viđen gost na dosadašnjim programima, upravo i direktor TV Požega. Uz prvu privrednu investiciju novog predsednika Opštine- otvaranje bifea za zaposlene  u zgradi Opštine kao i još neke pogodnosti koje su omogućene opštinarima, ne bi me čudilo da se i zgrada požeške opštine pretvori u trafiku na kojoj može da se kupi demokratija po sniženoj ceni.

098U međuvremenu direktor KC Požega, Slađana Petrović Varagić na poziv Deska Kreativna Evropa učestvuje na Konferenciji Deska (14.-16. decembra) iznoseći javnosti rad, koji je sastavni deo publikacije Deska, o iskustvima i postignutim rezultatima KC Požega  u izgradnji publike, kao jedan od primera dobre prakse iz Srbije. Na Konferenciji na kojoj je iz Zlatiborskog okruga bio prisutan jedino Muzej Staro selo „Sirogojno“ pored KC Požege, bili su ljudi koji su imali iza sebe rezultate svoga rada na razvoju kulture. Ne znam da li je iko iz opštinskog rukovodstva svestan značaja i važnosti koje požeški KC sa dosadašnjim Programom rada  ima čak i u strategiji razvoja kulture države, ali sam sigurna da sadašnje rukovodstvo s dosadašnjim potezima ne služi na čast ni svom gradu a kamo li državi Srbiji. To da direktorki niko od nove vlasti nije čestitao i dao podsticaj za dalji rad, ne bi li  se Požega još razvila (a što je logično jer valjda i rukovodstvo treba da radi u tom smeru), to smo videli iz poteza gospodina Božića. Ne videh u istoriji da neko rukovodstvo, pa nebitno iz koje stranke (jer neko mora vladati), jednog od najistaknutijih članova svoje zajedice (koji istu gura napred), jednu od najzdravijih institucija koja je do sada pokazala najbolje rezultate rada, na ovaj način sputava, unižava i koči. Rukovodilac koji ne želi dobro svom gradu, nije na čast ni svoje stranke ni svojih građana.
11659453_427501674099738_5657251993815887085_n Sve u svemu, od jednog grada koji je krenuo putem kojim se svaki stanovnik Požege ponosio, uz veliki doprinos Kulturnog centra Požega i jednog broja umetnika i intelektualaca priznatih i poznatih u državi i šire, koji su veliku inspiraciju i motiv za rad i život našli upravo u programima koje je sprovodio KC, za nepuna dva meseca postalo je mesto, kao iz fillmova o Divljem Zapadu, iz koga treba otići. Namera predsednika i članova Opštinskog veća koji su ga podržali neusvajanjem Programa koja je izrečena u intervjuu na Rado Požegi da ostaje pri tome da “ kultura mora da dopre i do najudaljenijih sela i škola” očita je uvreda i za sela iz Opštine, pošto se ovom izjavom podvode pod pojam nekulturnih. Urbana i ruralna kultura su dva tipa kulture. Planovi i napori Ministarstva kulture ka decentralizaciji kulture i do sada su  bili deo strategije KC Požega, a  što se pokazalo na programima na kojima sam bila svedok sve ove godine videviši da publiku čine  i ljudi iz okolnih sela, a da ne pominjem škole. Pri tome, gospodina Božića u istoj, nisam zapazila, osim ako nije bio u bioskopu, čije redovne projekcije, nisam pratila, pa čak ni na izložbama sugrađana koji u sastavu lokalne amaterske kulturne scene čine program rada KC Požega.
Jedna od najvažnijih stavki osnivača portala Pasaž je medijska popularizacija kulture i to je razlog zašto ovaj tekst postoji. Budući da je Uređivački odbor postavio sebi za zadatak ne samo popularizaciju kulture već i bobru protiv šunda, kiča i neukusa, smatrala sam da je pravo i obaveza urednika da reaguje na ovakve stvari koje dovode do  urušavanja i  destrukcije kulture u gradu koji je deo celine, one celine u kojoj živimo i za čiji napredak se svi, kao patriote, zalažemo. Očito, predsednik Opštine Požega nije s nama na istoj liniji i istom frontu, ili se zalaže za napredak neke druge države.

M. Nikolić