Umetnost

Skromnost u opisu sufinansiranja izdavanja knjiga iz budžeta Grada Užica za 2019.

Posted: 27. novembra 2019. u 21:37   /   by   /   comments (0)

Iz budžeta Grada Užica za tekuću godinu odvojeno je više nego skromnih 370.000 dinara za lokalno izdavaštvo, a na predlog komisije, od prispelih 15 prijava na konkurs za sufinansiranje objavljivanja, sredstva su opredeljena za sledećih 12 naslova:

 1. Bunt i snovi Andrije Lojanice, autora Zorana Žeravčića, 70 000 dinara
 2. Podsticanje motivacije učenika za učenje u nastavnom procesu, autora Ivana Bojovića, 50 000 dinara
 3. Stanovništvo Rujna (prema turskim defterima 1476-1604 godine), Danila Stanojevića, 60 000 dinara
 4. Kazivanja iz prve ruke, Ilije Misailovića, 30 000 dinara
 5. Fizičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta, Gorana Šekeljića, Jovana Markovića i Slobodana Pavlovića, 20 000 dinara
 6. Ratnik, Petra Mićunovića, 30 000 dinara
 7. Savršeno normalan čovek, Radojka Veselinovića, 30 000 dinara
 8. Pametna žena, Marije Karadarević, 10 000 dinara
 9. Ciganski veliki san, Predraga Peđe Jovičića, 20 000 dinara
 10. U –Biti vreme, Čedomira Cicovića, 10 000 dinara
 11. Saradnja profesora i studenata –metodički aspekt, Danijele Vasilijević, 20 000 dinara
 12. Dobra deca, Dragice Cvijović, 20 000 dinara

Uz konstataciju da se od novaca građana za izdavaštvo izdvajaju konstantno mali iznosi u odnosu na pretpostavljene potrebe  i kapacitete grada od preko 70 000 stanovika, uz ovogodišnju odluku dodajemo i opasku da se radi i o skromnoj produkcij koja se pojavljuje u ulozi kandidata za sufinansiranje. Ove godine, kao što se iz priloženog rešenja vidi, na listi odabranih pojavljuju se i dela iz oblasti naučno vaspitnog rada, koja, po nekom nepisanom pravilu, trebuju sredstva iz institucija i stručnih izdavačkih kuća, budući da su namenjena definisanoj, a ne široj čitalačkoj publici.

Komisija za predlog dela čije će izdavanje biti sufinansirano sredstvima građana radila je u sastavu: dr Ljiljana Kostić doktor književnih nauka, predsednik, Zoran Jeremić, novinar i Jelena Ristanović, dipl. istoričar, a konačnu odluku potpisao je gradonačelnik Tihomir Petković.

U odnosu na glasnu retoriku gradskih vlasti da je „budžet pozitivan i sve stabilniji“, da se „iz godine u godinu ulaganja u kulturu povećavaju“ i da „Grad Užice pomaže kulturu“ izdvajanja za izdavaštvo ove godine, kao i niz godina unazad, potiru svaku od navedenih izjava. Ovo je dovelo, kao se vidi i iz broja dela koja su konkurisala za sramotno mala sredstva za ovu namenu, kao i iz strukture prijavljenih da je autorski rad namenjen najširoj čitalačkoj publici sa potpisom lokalnih stvaralaca totalno obeshrabren, gotovo ugušen. Za utehu, nije jedino autorstvo, koje se u Užicu postepeno gasi, u suprotnosti sa javnim verbalnim nastupima nezainteresovanih i nestručnih pripadnika gradske strukture na većini nivoa odlučivanja i koje bi, i po službenoj dužnosti, u skladu sa izvorima hleba od koje se hrani, trebalo upravo da se bavi jačanjem autentičnih stvaralačkih potencijala.

M. Nikolić

Uslovi korišćenja: Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Portala Pasaž, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Portal Pasaž će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.