Umetnost

Rad užičkih bibliotekara sa decom i mladima primer profesionalnog bibliotekarstva današnjice

Posted: 27. avgusta 2019. u 21:04   /   by   /   comments (1)

U organizaciji Narodne biblioteke Srbije i IFLA Sekcije[i] za rad sa decom i mladima 22. avgusta tekuće godine u Beogradu održala se Satelit konferencija IFLA Sekcije za rad sa decom i mladima pod nazivom „Novi bibliotečki profesionalci za decu i mlade“ na kojoj su mnogo toga imali da pokažu i užički bibliotekari. Ciljevi konferencije su razmena inovativnih ideja i „dobrih primera prakse“ uz uspostavljanje saradnje bibliotekara i jačanje istraživanja o politici, ljudskom kapacitetu i razvoju tehnologije za bibliotečke usluge za decu i mlade.

Na izložbi „Library, Space of Childhood Joy,“ koja je otvorena u Narodnoj biblioteci Srbije tom prilikom, predstavljeni su najbolji programi za decu i mlade koji se izvode u bibliotekama širom Srbije. Deo svojih mnogobrojnih aktivnosti sa raznovrsnih radionica prikazala je Jasmina Luković,  bibliotekar Dečijeg  odeljenja Narodne biblioteke Užice, čiji je poster privukao mnogo pažnje.

„Učešćem na ovoj izložbi dobili smo priliku da pokažemo da se višegodišnja praksa organizovanja radionica na Dečjem odeljenju Narodne biblioteke Užice i dalje uspešno realizuje  kroz  raznovrstan program  i  dragocenu saradnju sa vrtićima i osnovnim školama. Poster prikazuje aktivnosti koje su realizovane  u proteklih godinu dana, a među njima su projekti „Biblioteka – mesto za učenje“ i „Digitalni građanin“, ekološke radionice, edukativno – kreativne radionice sa predškolcima i prvacima. Prikazana je i izložba publikacija za decu priređena povodom dana Frankofonije i maskenbal „Na krilima mašte“, koji tradicionalno već desetu godinu za redom organizujemo sa bibliotekarima OŠ  „Dušan Jerković,“ izjavila je Jasmina Luković.

Pošto je fokus konferencije bio uključivanje, mentorstvo i učenje mladih bibliotekara koji rade sa decom i mladima, školski bibliotekari OŠ „Dušan Jerković“ iz Užica Mirjana Radovanović Pejović i Ana Duković, u saradnji sa profesorkom engleskog jezika Marinom Jevtić, imale su mnogo toga da pokažu. Učestvovale su na konferenciji sa radom „Programi i aktivnosti za podsticanje kreativnosti mladih ljudi u školskoj biblioteci osnovne škole.“ Tom prilikom su predstavile dobre primere svoje prakse iz rada sa najmlađim i mladim korisnicima bibliotečkih usluga školskih bibliotekara.

Cilj njihovog autorskog rada bio je da prikaže nekoliko školskih projekata bibliotekara i grupe nastavnika (Beatlemania, Šekspir – savremenik i sagovornik svih epoha, Putovanje u prošlost, Klub ljubitelja poezije…) , koji se realizuju zahvaljujući predanom radu i idejama školskih bibliotekara, i da pokaže da manifestacije i programi koji se održavaju svake godine ne moraju biti šablonski, već uvek drugačiji, kvalitetniji i sadržajniji.

Kvalitet ovakvih aktivnosti školske biblioteke OŠ „Dušan Jerković“ u Užicu prepoznao je i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja jer je u svoju Bazu uspešnih primera vannastavnih aktivnosti uvrstio 5 primera ovakvog rada, koje su škole i domovi učenika iz cele Srbije predavali na Konkurs, koji je bio otvoren od oktobra 2017. do kraja januara 2018. godine. Ovakav vid vannastavnih aktivnosti omogućava učenicima savremen, aktivan i kreativan rad, kojim se poboljšava kvalitet znanja.

„Drago nam je što smo bile deo nezaboravnog sastanka tokom kog su bibliotekari Evrope i Srbije delili nova znanja i najbolje prakse za rad sa decom i mladima, ali to je bilo za nas i mesto gde započinju i unapređuju se profesionalni odnosi“, rekla je Mirjana Radovanović Pejović.

„Većina dečijih bibliotekara voli da razmenjuje znanje i prilika da predstavite rezultate svog rada drugim bibliotekarima važan je deo naše profesionalne saradnje i u osnovi je razvoja novih i boljih bibliotečkih usluga za decu i mlade“, kaže Ana Duković. „Naša školska biblioteka za svoj rad zaslužno ima i priznanja Izdavačkih kuća BIGZ i Eduka, jer se školski bibliotekari OŠ „Dušan Jerković“ trude da prate i podstiču potrebe svojih korisnika usklađujući ih sa savremenim tokovima bibliotekarstva.“

Potvrda svemu tome je predlog predsednice IFLA Sekcije za rad sa decom i mladima Jorun Systad da prikaže prezentaciju kao primer dobrog rada bibliotekara na Svetskom kongresu IFLE u Atini, koji se održava od 24. do 30. avgusta.2019. godine.

Školski bibliotekari Mirjana i Ana i profesorka Marina pripremaju se da deo svojih aktivnosti prikažu i na ovogodišnjem 49. Svetskom kongresu školskih bibliotekara u Dubrovniku, pa su već počele sa pripremama za svoj odlazak i na ovaj međunarodni stručni skup.

„Pored toga, ovakvim prikazivanjem aktivnosti dodatno se afirmiše i čini vidljivijim rad školskih bibliotekara, koji nisu prepoznati kao adekvatan kadar u prosvetnom sistemu Srbije, a stručan školski bibliotekar može pokrenuti učenike na saznajne i istraživačke aktivnosti u vremenu celoživotnog učenja,“ dodaje Mirjana, dobitnica nagrade za najboljeg školskog bibliotekara 2016. godine.

Opšti zaključak svih učesnika Satelit konferencije jeste da ih učešće na ovom skupu dodatno motiviše i inspiriše mnoštvom kreativnih i inovativnih ideja i da doprinoisi njihovom profesionalnom razvoju, a domaćini iz Narodne biblioteke Srbije doprineli su sjajnom raspoloženju.

 M. R. Pejović

Uslovi korišćenja: Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Portala Pasaž, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Portal Pasaž će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje


[i] IFLA je nevladina i nezavisna međunarodna federacija bibliotečkih udruženja i institucija, koja okuplja bibliotekare iz celog sveta.