Press, Umetnost

Pozorje i Bitef prvi put zajedno

Posted: 23. avgusta 2015. u 23:14   /   by   /   comments (0)

Sterijino pozorje i Bitef kao dva vodeća pozorišna festivala, prvi put sarađuju. Ujedinio ih je poziv međunarodnog simpozijuma pozorišnih kritičara i teatrologa, koji tradicionalno organizuje Sterijino pozorje.
Ovaj put, simpozijum neće biti održan u vreme festivalskog izdanja novosadske institucije kulture, nego u vreme Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala – Bitefa, od 16. do 20. septembra. Gosti iz celog sveta, lista prijavljenih je impresivna, ipak će boraviti u Novom Sadu, da bi po završetku rada, bili igosti Bitefa.
Izabrana tema koju je predložio dr Ivan Medenica, direktor konferencija Međunarodnog udruženja pozorišnih kritičara, glasi „Kritičar je prisutan ili ka otelotvorenoj kritici“. Uvodni govornik radnog dela u Novom Sadu, biće dr Kristofer Balme sa Ludvig Maksimilijan Univerziteta u Minhenu, predsednik Međunarodne federacije za pozorišna istraživanja. U Beogradu, 19. septembra, u okviru programa „Sterijino pozorje na Bitefu“, biće održan okrugli sto sa varijacijom na temu – „Kritičar je prisutan na međunarodnim festivalima“.
Kako je još ranije objasnio dr Ivan Medenica, tema je jasna parafraza svetski poznatog naslova rada „Umetnik je prisutan“ Marine Abramović. Pitanja na koja bi trebalo da odgovore kritičari i teatrolozi su: „Da li kritičar ima telo?“, „Da li je on/ ona prisutan?“, „Da li je njegova/ njena aktivnost otelotvorena (izvođačka) praksa?“, „Da li je on/ ona samo glas koji dolazi odozgo i širi ‘istinu’?“ Ona dolaze iz savremenih struja i studija pozorišta i same izvedbe (Erika Fišer Lihte) koje upućuju na „shvatanje da izvedba/ predstava ne nastaje na sceni, već ‘između’ scene i gledališta, kao rezultat stalne telesne, energetske, emocionalne i duhovne razmene između gledalaca i glumaca/ izvođača“. To bi značilo da u pozorišnoj umetnosti ne postoji umetničko delo, navodi Medenica, postoji samo događaj – prolazan, fluidan, promenljiv i podložan svim fizičkim i drugim senzacijama: „Posmatran u toj teorijskoj perspektivi, gledalac nije više recipijent izvedbe/ predstave, već njen koautor. Šta se onda dešava s kritičarem?“
Što se tiče dela posvećenog „Otelotvorenoj kritici“, Medenica se osvrnuo na iskustvo Žorža Banija i Jovana Hristića koji su na istom ovom simpozijumu u Novom Sadu pokrenuli temu „usmene kritike“, javnog učešća kritičara i teatrologa u razgovorima i diskusijama o predstavama na samom festivalu, odmah posle njenog izvođenja, na sceni. Da li ovo može da postane održivi alternativni oblik pozorišne kritike u doba kada se ona potiskuje zakonima medijskog tržišta ili drugim oblicima cenzure?
Međunarodni simpozijum kritičara i teatrologa je tradicionalni program Sterijinog pozorja s kontinuitetom od pola veka. Održava se svake tri godine u saradnji s Međunarodnim udruženjem pozorišnih kritičara i predstavlja najstariju i vrlo uglednu manifestaciju tog tipa na svetskom nivou. Prethodna dva, održana 2009. i 2012. godine, bavila su se temama festivala i razvoja publike, odnosno glumca i glume u savremenoj pozorišnoj estetici. Prvi novosadski simpozijum je održan 1966. godine i zanimljivo je da se u istoriji Međunarodnog udruženja pozorišnih kritičara, iako četvrti po redu, navodi kao glavni za utemeljenje. Tema je bila „Savremena drama i pozorišna kritika“, u radu je učestvovalo preko 100 zvanica koje su, osim referatima, doprineli da se preciznije definiše dotadašnja i ustanovi potpuno nova praksa koja je nadogradila individualno delovanje – osnivanje izvršnog komiteta, nacionalnih selekcija i sekcija za podučavanja mlađih generacija.
Odluka da se simpozijum predstavi na Bitefu, a ne na Sterijinom pozorju, došla je iz želje da mu se pruži posebna pažnja stručne javnosti i medija, odnosno da se konačno povežu naša dva najveća i najznačajnija pozorišna festivala, na obostranu korist. Sterijino pozorje će svojim gostima obezbediti mogućnost da vide neke od svetski relevantnih predstava kakve na svom programu ima Bitef, a Bitef će zahvaljujući Sterijinom pozorju, zauzvrat dobiti niz svetskih kritičara i teatrologa koji će o njemu pisati u svojim izveštajima, komentarima i analizama.
Za razliku od tematske sekcije u Novom Sadu, gosti iz Nemačke, Švedske, Italije, SAD, Iraka, Indije, Slovenije, njih dvadesetak, na Bitefu će pokušati da daju odgovore na pitanja: koje kriterijume kritičar uzima kad izveštava svoju publiku o festivalu u inostranstvu, da li ih uvodi u lokalni kontekst, kako on lično pristupa predstavi koja dolazi iz bitno različite pozorišne tradicije od njegove, na jeziku koji možda ne zna, u drugačijim uslovima recepcije, spreminiji da se upusti u slobodnu, energetsku, emocionalnu i asocijativnu razmenu sa predstavom, nego u svojoj sredini u kojoj lako čita i tumači kulturne kodove.
Igor Burić
www. dnevnik.rs