Društvo

Požega: Javna debata o učešću mladih u političkom životu

Posted: 27. marta 2019. u 10:47   /   by   /   comments (0)

Nacionalna koalicija za decentralizaciju u saradnji sa udruženjem građana ,,Forca“ organizuje, 27. marta, u Požegi javnu debatu o učešću mladih u političkom životu u Srbiji  sa centralnim pitanjem:  imaju li mladi koji žive van univezitetskih centara priliku i mogućnost da više utiču na politike koje se tiču mladih? Događaj se realizuje kroz građansku inicijativu ,,Biram koga biram“ čiji je cilj unapređenje izbornog sistema tako da građani biraju istinski narodne, a ne partijske poslanike.

Javna debata „Da li sve(t)  mladima ostaje i zašto ne? počinje u 17 časova u prostorijama Force.

Prema poslednjoj proceni stanovništva po starosti i polu iz 2017. godine, mladih (15-30 godina) ima 1 186 795 i čine 16,95% populacije u Srbiji, odnosno malo više od 1/6 stanovništva. U aktuelnom sazivu Narodne skupštine Republike Srbije, samo je četvoro poslanika/ca mlađih od 30 godina, te su mladi u ovom predstavničkom telu zastupljeni sa 1,6% u ukupnom broju predstavnika/ca.

Naš izborni sistem ne predviđa obavezno prisustvo mladih na partijskim listama i time je partijama ostavljeno da prosuđuju da li će se i koji broj mladih naći na listama. Da li bi rešenje bilo uvesti obavezne kvote za mlade kao što je to slučaj sa manje zastupljenim polom odnosno ženama?

Diskusiju na ovu temu će voditi:

-Boban Stojanović, KOMS

-Danijela Radošević, Inicijativa ,,Biram koga biram’’

-Miroslav Tamburić, FORCA

Podršku inicijativi za promenu izbornog sistema Biram koga biram pružilo je do sada 20 000 građana potpisom Deklaracije, više od 40 poslanika vladajućih i opozicionih političkih partija, veliki broj eksperata u oblasti izbornog prava kao i predstavnika civilnog društva.

M.N. / Izvor: Forca Požega / foto:http://bih-x.info, ilustracija