Muzika, Vesti

Pet godina festivala „Svet muzike“

Posted: 30. jula 2016. u 09:40   /   by   /   comments (0)

Prvi muzički festival pod nazivom „Svet muzike“ realizovan je 2011. godine u Muzeju na otvorenom „Staro selo“ u Sirogojnu. Osnovna ideja festivala je predstavljanje lepote, raznolikosti i promena u tradicionalnoj muzici Srbije. Tradicionalna muzika, kao deo izvođačkih umetnosti, predstavlja veoma važan segment nematerijalne kulturne baštine. Muzika se menja i na njene izvođače danas (kao i u prošlosti) utiču  različiti muzički pravci. Na srpsku tradicionalnu muziku najviše su delovali orijentalni i srednjoevropski muzički uticaji. Prvo je to bila vizantijska, zatim muzika putujućih svirača, pa orijentalna muzika i ritmovi koje su doneli turski osvajači, a ne treba zaboraviti ni uticaje barkone muzike, zapadnoevropskog klasicizama i romantizma. Danas na tradicionalnu muziku utiču i džez, američki i evropski folk, klasična i elektronska muzika, kao i drugi muzički pravci.

Osim izvođača koji pokušavaju da pronađu autohtone muzičke korene pomoću postojećih muzičkih obrazaca, arhivskih snimaka i autentičnih instrumenata, postoje i muzičari koji koriste uticaje raznih kultura u procesu stvaranja ili prezentovanja tradicionalne muzike. Cilj festivala je da se posetiocima Muzeja predstave i jedni i drugi autori kao savremeni stvaraoci ili baštinici srpske tradicionalne muzike.

Braća Teofilovići

Braća Teofilovići

O nastupima izvođača i organizovanju koncerata klasične i tradicionalne muzike –

Na festivalu „Svet muzike“ je do sada nastupalo više od sto učesnika. Posetioci su mogli da vide koncerte mnogih afirmisanih izvođača tradicionalne muzike, ali i brojne izvođače iz lokalne zajednice. Osim koncerata, na festivalu se organizuju i radionice sa muzičarima i teoretičarima muzike, a svi programi se dokumentuju audio-vizuelno. Od različitog audio-vizuelnog materijala sa festivala objavljena su tri dokumentarna filma i četiri audio-diska. Arhivirano je više od 25 sati nemontiranog audio-video materijala, organizovane su brojne radionice, snimljene televizijske reportaže, objavljivani novinski članci…

Muzej na otvorenom „Staro selo“ u Sirogojnu ima dugu tradiciju organizovanja koncerata tradicionalne i klasične muzike na Letnjoj pozornici i Dvorani Muzeja. Od 1992. godine, u Muzeju su nastupali mnogi afirmisani i kvalitetni izvođači tradicionalne i klasične muzike kao što su: Pavle Aksentijević i grupa „Zapis“, „Gudači Svetog Đorđa“, Jovan Kolundžija, Svetlana Spajić, braća Teofilović, Miroslav Tadić itd. Postojala je tradicija organizovanja koncerata „u podne“ gde su nastupali, osim afirmisanih učesnika, pevači i muzičari sa Zlatibora, pevači „izvika“ i „na bas“, frulaši, duvački orkestri, itd. Letnja pozornica Muzeja se pokazala kao veoma dobar prostor za muzičke koncerte. Ovaj amfiteatar, koji prima oko 200 posetilaca, veoma je akustičan, i sa minimalnim ozvučenjem postiže se prijatan, prirodan zvuk, što stvara veoma blisku i intimnu atmosferu između izvođača i publike.

-O idejama  festivala „Svet muzike“ u Muzeju na otvorenom „Staro selo“-

Prve ideje o realizaciji festivala nastale su 2010. godine. Prema ideji organizatora, festival treba da prezentuje izvorno muziciranje danas, kao i sve varijacije i promene koje su na tradicionalnu muziku uticale i različite muzičke stilove sa kojima se ova vrsta muzike „mešala“. Na taj način bi dobili jasniju „sliku“ razvoja i trenutnog stanja srpske muzičke tradicije. Dogovoreno je da na festivalu „Svet muzike“ nastupaju afirmisani izvođači srpske tradicionalne muzike, kao i izvođači lokalne zajednice. Istraživanjem štampe, interneta i uz konsultacije sa etnomuzikolozima dobijali bi podatke o aktuelnim izvođačima koji bi bili angažovani na festivalu. Tom prilikom bi bili uključeni i članovi lokalne zajednice, koji bi imali priliku da vide i čuju poznate muzičare, ali i da nastupaju zajedno sa njima na festivalu.

Osnovna ideja festivala „Svet muzike“, koji se realizuje u Muzeju na otvorenom „Staro selo“ u Sirogojnu, jeste predstavljanje nematerijalne kulturne baštine (tj. izvođačkih umetnosti i tradicionalne muzike uopšte) posetiocima Muzeja putem muzičkih koncerata, radionica, ali i putem dokumentarnih filmova, publikacija i audio-diskova koji nastaju. Prilikom implementacije Uneskove Konvencije o nematerijalnom kulturnom nasleđu iz 2011. godine, postojao je predlog da Muzej na otvorenom „Staro selo“ postane edukativni centar za nematerijalnu baštinu. Festival „Svet muzike“, uz „Vašar starih zanata i zanimanja“ predstavlja prve korake Muzeja u pravcu realizacije ove ideje. Prvi festival je realizovan u periodu od 3. do 8. avgusta 2011. godine uz pomoć Ministarstva kulture Republike Srbije.

Svetlana Spajić

Svetlana Spajić

Festival „Svet muzike“ izazvao je pozitivne kritike kod publike i izvođača.  Posećenost koncerata i radionica je bila veoma dobra iako se festival održava u avgustu, mesecu u kojem ima najviše muzičkih manifestacija širom Srbije. Osim izbora izvođača, popularnosti festivala doprineo je i lep ambijent letnje pozornice Muzeja. Otvoreni, veoma akustični amfiteatar,  okružen borovima čini veoma prijatan ambijent za slušanje muzike. Osim toga, Muzej „Staro selo“ je i ambijentalna celina koja zajedno sa stalnom postavkom Muzeja predstavlja idealan prostor za prezentovanje tradicionalne muzike. „Za doživljaj autentičnosti velikim delom zaslužan je i ambijent u kojem se ta muzika izvodi pri čemu se dolazi do pitanja odnosa muzike i mesta. Kako piše Loran Ober, scena je mesto muzičkog predstavljanja u trostrukom smislu. Kao prvo to je prostor u kome se svira (predstavljanje muzike kao umetnosti), zatim izvođački nastup predstavlja određenu stvarnost (predstavljanje muzike u određenoj situaciji), i na kraju scena je izraz nekog totaliteta koji uključuje i muziku (predstavljanje muzike kao odraza društva gde je nastala i njegovih vrednosti)“.

Tradicionalna muzika predstavlja jedan od prihvaćenih i prepoznatih kulturnih simbola kojima se ljudi služe u tumačenju i međusobnom označavanju u okviru jedne zajednice i na taj način konstruišu sopstveni identitet. Međutim, iako je muzika prihvaćeni i oblikovani simbol jedne kulture, nije nepromenljiva i statična. Menja se i prilagođava vremenu i prostoru, a njenu promenu, raznovrsnost i uticaj ćemo i dalje beležiti, posmatrati i uživati u njoj slušajući izvođače tradicionalne muzike u svim njenim oblicima, na festivalu „Svet muzike”.

Dragan Cicvarić