Plus

Peripetije oko (ukinutih) „Majskih dana kulture“ u Arilju

Posted: 23. maja 2017. u 15:49   /   by   /   comments (0)

Po osnovu odluke rukovodstva Opštine Arilje da se ovogodišnji „Majski dani kulture“ , manifestacija koja traje dve decenije, finansijski ne podrži u organizaciji jedine ustanove kulture u Arilju, Narodne biblioteke Arilje, a da Opštine organizuje različite programske sadržaje koji bi  je, u okviru proslave Dana opštine, nadomestili, a  što je bilo povod da biblioteka o tome obavesti publiku  i obrazloži razloge za neodržavanje,  reagovalo je rukovodstvo Opštine. Posebno pogođeni pisanjem medija o ovom „kulturnom incidentu“,  čelnici Opštine Arilje, uputili su svoje mišljenje o obaveštenju Biblioteke pojedinim medijima, na koja je biblioteka odgovorila činjenicama koje ovaj demanti poriču. U nastavku prenosimo Odgovor Narodne biblioteke na ovo reagovanje, kao i izvorni dokument- demanti Opštine poslat medijma, u z napomenu da je materijal preuzet sa sajta Narodne biblioteke Arilje:

“Odgovor Narodne biblioteke na reagovanje Opštine Arilјe povodom Majskih dana kulture”

Povodom saopštenja Narodne biblioteke Arilјe od 18.05. 2017. i reagovanja rukovodstva opštine Arilјe od 19.05.2017. na portalu “Glas Zapadne Srbije“ smatramo neophodnim da damo sledeća dodatna objašnjenja:

1.Narodna biblioteka je izdala saopštenje ne da bi optužila opštinsko rukovodstvo za «gušenje kulturnog identiteta i srozava društveni život svojih građana» već jedino u cilјu pravovremernog i objektivnog obaveštavanja javnosti o tome zbog čega Biblioteka ove godine neće organizovati Majske dane kulture, što već dve decenije uspešno čini i što su žitelјi Arilјa očekivali i ove godine.

  1. Opštinsko veće nije skinulo sa dnevnog reda Plan i program Narodne biblioteke Arilјe zbog odluka Upravnog odbora koje nisu integrisane u Program rada već zato što nisu hteli da prihvate Plan rada u kome su integrisani Majski dani kulture. Nјihova namera je bila da novac namenjen organizaciji manifestacije rebalansom skinu te da Plan i program za 2017. godinu koji sadrži pomenutu manifestaciju zato ne mogu ni prihvatiti. To je usmeno izneto na 15. sednici Opšštinskog veća a potom se našlo i u Zaklјučku sa istog Veća. Treba reći da Veće nije prihvatilo Odluku o dopuni Upravnog odbora jer ona podrazumeva odobravanje novih sredstava Biblioteci a sa tim se većnici,takođe, nisu složili. Uostalom, istim rebalansom kojim su novac za Majske dane uzeli, mogli su i da daju za druge potrebe na osnovu zahteva Upravnog odbora.

Preostala sredstva Biblioteke su raspoređena prema godišnjim programskim potrebama i nisu mogla biti korišćena za Majske dane. Osim toga, vreme, termini i prostor u kome se manifestacija izvodi, opština je već popunila svojim programom za Dan opštine i bilo bi sasvim neumesno da se programi podudaraju.

Svakako treba istaći da je na istoj sednici Veća kao i na sednici SO Arilјe održanoj 27.03.2017.godine usvojen Izveštaj o radu Narodne biblioteke Arilјe, što svakako govori da ustanova normalno funkcioniše.

Treba istaći da nije bilo “više poziva“ od strane opštinskog rukovodstva za dostavu Plana i programa Narodne biblioteke: bilo je jedno pismeno obaveštenje u decembru(13.12. 2016.) za sednicu Opštinskog veća koja je bila planirana za 24.12.2016. a u toku odsustva direktorke zbog bolovanja i tad je UO poslao dopis sa molbom za odlaganje. Po povratku sa bolovanja,direktorka je pripremila Plan rada za 2017. i Izveštaj o radu za 2016., redovno se informišući u opštini kad će biti sednice Veća i Skupštine da bi blagovremeno dostavila materijal na razmatranje što je i učinila .Napominjemo da  je direktorka osustvovala sa posla zbog bolovanja od 05.12.2016.do 23.01.2017.

Pre toga, u usmenim razgovorima sa opštinski rukovodstvom, sredinom februara , direktorki je nagovešteno da ništa ne planira za Majske dane kulture 2017. jer oni imaju druge planove.Niko nije pominjao zabrinutost za organizovanje manifestacije i da li će je biti! Za tim nije ni bilo potrebe, jer je Biblioteka uvek odgovorno i na vreme pripremala i izvodila čitavu manifestaciju. Čak i prošle godine, iako se naš Plan i program razmatrao na Skupštini tek krajem avgusta!

Kako god da je utrošen, novac za realizaciju manifestacije je oduzet Biblioteci koja je ispred opštine, osnovana upravo zato da bi se bavila organizacijom kulturnih programa, zato postoji. Na ovaj način nam se malo po malo osporava znanje, sposobnost, trud i želјa da očuvamo ustanovu i manifestaciju dve decenije staru. Nije lako stvoriti i odnegovati manifestaciju po kojoj je grad prepoznatlјiv, na tome su radile generacije rukovodilaca i zaposlenih u Biblioteci…a jednim nepromišlјenim potezom se sve sruši! Niko nema korist od toga: ni publika, ni zaposleni u Biblioteci, a ni opština kao osnivač. Svi zajedno treba da doprinesemo širenju i očuvanju kulture u našem gradu, njegovoj prepoznarlјivosti na kulturnoj mapi Srbije, jer je to u interesu naše lokalne zajednice. Bojimo se da uskraćivanjem sredstava jedinoj ustanovi kulture u gradu, opštinska vlast ne doprinosi pobolјšanju kulturne svesti u lokalnoj zajednici, već naprotiv, ruši svoj ugled.

3.U vezi sa onim što je izazvalo «najveću zabrinutost opštine», a to je žalba radnika Biblioteke na navodno tešku, gotovo neizvodlјivu saradnju sa direktorom Biblioteke i «samovolјno, bez razgovora sa zaposlenima» donošenje odluke o smenskom radu: Po Zakonu i Statutu Biblioteke, direktor je, između ostalog, ovlašćen da organizuje proces rada i rukovodi njime, što ne podrazumeva razgovor i dogovor sa zaposlenima. I pored toga, uvek se izlazilo u susret zaposlenima. Za sve njihove potrebe, probleme i slabosti je uvek bilo i razumevanja i tolerantnog postupanja, možda čak i u meri koja nije bila potrebna. Zato su optužbe o samovolјi vrlo nekorektne a i navod:“Ovako smo Bog i ja odlučili!“ je netačan.

Iz svega ovoga zaklјučujemo samo jedno:u odgovoru opštine provejava duh koji diskvalifikuje i unižava direktora kao rukovodioca ustanove kulture , profesionalca i kolege.

Lepo je čuti kako opštinsko rukovodstvo “nema nameru da guši kulturni identitet, srozava društveni život svojih građana, već ima nameru da se kontinuiran i stabilan razvoj opštine sačuva.“ Kako se ističe, optužili smo ih za to. Nismo nikog optuživali, ali jesmo obavestili svoju publiku zašto nemamo jubilarnu manifestaciju koju očekuju da im priuštimo kao što smo godinama radili.

 Reagovanje Opštine Arilјe na saopštenje Narodne biblioteke povodom Majskih dana kulture

Povodom saopštenja iz Narodne biblioteke Arilјe, koje se odnosni na preusmerenje sredstava namenjenih manifestacijiMajski dani kulture„,opština Arilјe demantuje te navode i ističe da javnost očigledno nije upoznata sa stvarnom situacijom stvari i razvojem događaja.

Odlukom o budžetu opštine Arilјe za 2017. godinu, koja je usvojena na 6. sednici Skupštine opštine Arilјe, održanoj 17.12.2016. godine, planirana su sredstva za programsku aktivnost Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva u ukupnom iznosu od 2.506.000 dinara. Odlukom o prvom rebalansu budžeta, sredstva u iznosu od 390.000 dinara su preusmerena na poziciju 17.1: Specijalizovane usluge (28. maj, Dan opštine) iz razloga što nije bilo ni naznake da će direktor Narodne biblioteke Arilјe, na više poziva, dostaviti Plan i program rada ustanove za 2017. godinu. Za organizaciju Dana opštine direktno odgovara opštinsko rukovodstvo, koje nije moglo biti sigurno u realizaciju planiranih programskih aktivnosti obzirom da Plan i program rada ustanove nisu dostavlјeni u odgovarajućem roku„, piše u saopštenju.

U opštini kažu da su sredstva koja su ostala na poziciji u okviru budžeta Narodne biblioteke Arilјe, mogla biti korišćenja za organizaciju manifestacijeMajski dani kulture„. Trošenje ovih sredstava se odobrava na osnovu Plana i programa rada Narodne biblioteke Arilјe, a koji do današnjeg dana nije prošao skupštinsku proceduru.

Javne institucije posluju po sistemu koji propisuju zakoni i tu ne postoji mnogo prostora za inat i samovolјu. Upravni odbor je dana sredinom decembra godine uputio dopis SO Arilјe kakonije bio u mogućnosti da razmatra pitanje Programa rada za 2017. godinu, jer nije bio dostavlјen materijal od strane direktora…“. Kada je Upravni odbor dobio priliku da razmatra Program, što se desilo tek tokom marta 2017. godine, doneo je Odluku o dopuni Programa koja nije uzeta u obzir od strane direktora kako bi se izmenio Finansijski plan. Samovolјa direktora se nastavlјa u nedogled, i to nije samo naš sud, već svih činilaca kulturnog života Arilјa„, navodi se u saopštenju opštine Arilјe.

Opštinsko veće je, navode u lokalanoj samoupravi, donelo zaklјučak da se Program skine sa Dnevnog reda, ali isklјučivo iz razloga što Odluke Upravog odbora ustanove nisu integrisane u Program. Ne treba da napominjemo da je Upravni odbor organ upravlјanja javnom ustanovom i da on kao takav donosi Program rada ustanove, a ne direktor. Iz navedenih razloga Upravni odbor nije bio u mogućnosti da u datom roku, dostavi isti osnivaču, odnosno SO Arilјe, kako bi isti prošao zakonsku proceduru.

Pored svega navedenog, najveću zabrinutost kod nas je probudila činjenica da zaposleni ustanove imaju tešku, skoro pa neizvodlјivu saradnju sa svojim direktorom. U prilogu ovog saopštenja je Žalba zaposlenih u kojoj se jasno vidinezadovolјstvo povodom ekstremnog zaoštravanjaodnosa direktora sa svojim kolegama: Samovolјno, bez razgovora sa zaposlenima, donela je odluku o rasporedu o smenskom radu. Prilikom pravlјenja plana nije konsultovala kolege, već je na oglasnu tablu zalepila raspored, prateći svoju aktivnost rečimaOvo smo Bog i ja ovako odlučili!“… „Rasporedom koji pravi iz nedelјe u nedelјu utiče na kvalitet porodičnog života zaposlenih, a dozvolićete da imamo pravo na porodice„, samo su neki od navoda iz žalbe zaposlenih koja je upućena Upravnom odboru„, navodi se u saopštenju.

U opštini Arilјe ističu da nemaju nameru da guše kulturni identitet, srozava društveni život svojih građana kako je optužuju, već ima potrebu da se kontinuiran i stabilan razvoj opštine očuva.

M.Nikolić