Umetnost

OŠ „Aleksa Dejović“ u projektu Obrazovanje za prava deteta

Posted: 27. oktobra 2019. u 18:22   /   by   /   comments (0)

OŠ „Aleksa Dejović“ iz Sevojna, pored još četiri škole iz regiona, od ove godine uključena je u projekat Obrazovanje za prava deteta koji realizuje Užički centar za prava deteta sa partnerskim organizacijama i školama. Projekat je zasnovan na odredbama Konvencije o pravima deteta, posebno onim koja se tiču prava svakog deteta da uči i informiše se o svojim pravima i da zna da ona moraju biti poštovana u svakoj prilici. Zbog toga je važno da prava deteta budu deo obrazovanja koje se stiče u školi.  

U sklopu projekta nastavnici iz Sevojna su išli  u studijsku posetu u OŠ „Nada Matić“ i Prvu osnovna školu kralj Petra Drugi iz Užica, gde su  domaćini, koji su niz godina unazad u ovom projektu, u ugodnoj atmosferi preneli svoja iskustva iz Trogena i prikazali načine primene tih iskustava u nastavi i sl.  Pored studijske posete, 19. i 26. oktobra 2019. godine, u Osnovnoj školi „Aleksa Dejović“ u Sevojnu, realizovana je i dvodnevna obuka za učenike. Na obuci je učestvovalo ukupno 25 učenika. Pored učenika šestog razreda, učestvovali su i predstavnici Učeničkog parlamenta sedmog i osmog razreda.

Tokom dvodnevnog treninga učenici su participirali na zanimljiv način: iznosili su svoja zapažanja, simulirali i rešavali problemske situacije. Imali su priliku da obrađuju teme o prevenciji nasilja, mirnog rešavanja sukoba, stereotipa, predrasuda, diskriminacije. Naučili su da prave razliku između želja i potreba; upozati su sa sadržajima i članovima Konvencije o pravima deteta.

Da su radioničarski rad, a i izbor teme, bili interesantni, govori njihova povećana uključenost u teme o diskriminaciji, predrasudama, ali i evaluacioni list koji su popunili. Atmosfera u oba dana bila je izuzetna. Nakon dvodnevnog treninga učenici su motivisani za naredne akcije koje pripremamo, a neke već uveliko radimo. Obuku su realizovali: Radica Blagojević Radovanović, psiholog, Ljiljana Veizović, prof. razredne nastave i Radovan Pavlović, prof. razredne nastave i koordinator projekta.

Užički centar za prava deteta (UCPD) osnovan je 1998. godine kao nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija. Njihova misija je da unapre položaj dece u društvu. Sve aktivnosti centra zasnovane su na principima navedenim u  Konvenciji o pravima deteta, čime Konvenciju promovišemo kao osnovni dokument o pravima deteta. Aktivisti Centra su pedagozi, psiholozi, nastavnici, profesori, sociolozi, lekari, pravnici i deca.

Projekat Obrazovanje za prava deteta realizuje u saradnji sa partnerskim organizacijama „Neksus” iz Vranja, „Imam ideju” iz Kraljeva, „Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub” iz Niša i „Centar za kreativni razvoj” iz Knjaževca. Partnerske škole u kojima se odvija projekat su osnovna škole: „Svetozar Marković” i „Jovan Jovanović Zmaj” iz Vranja, „Svetozar Marković” i „Čibukovački partizani” iz Kraljeva, „Stefan Nemanja” i „Učitelj Tasa” iz Niša, „Mitropolit Mihailo” iz Sokobanje, „Vuk Karadžić” iz Knjaževca, „Nada Matić“ i Prva osnovna škola kralja Petra Drugi iz Užica.

R.P.

Uslovi korišćenja: Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Portala Pasaž, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Portal Pasaž će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.