Vesti

Novi konkurs Kreativne Evrope

Posted: 9. avgusta 2015. u 12:00   /   by   /   comments (0)

Evropska komisija je objavila novi konkurs za projekte u oblasti kulture u okviru programa Kreativna Evropa za koji se mogu podneti prijave do 7. oktobra.

U zavisnosti od obima, potreba, ciljeva i prioriteta podnosilac prijave se mora opredeliti za kategorije saradnje manjeg obima ili kategorije projekata većeg obima a pravo učešća imaju sva pravna lica koja deluju u kulturnim i kreativnim sektorima a imaju sedište u jednoj od zemalja koja učestvuju u programima „Kultura” programa Kreativna Evropa. Potprogramom „ Kultura” pomažu se na prvom mestu neprofitni projekti .

Maksimalno trajanje projekta je 48. meseci a ukupan iznos sredstava koji će biti dodeljen za 2016. godinu je oko 35. miliona evra.

Detalji o apliciranju kao i formulari neophodni za apliciranje nalaze se na sajtu programa Kreativna Evropa .