Plus

Novi depoi za čačanski muzej i istorijski arhiv kroz projekat Gradovi u fokusu

Posted: 5. aprila 2019. u 12:55   /   by   /   comments (0)

Narodni muzej Čačak i Međuopštinski istorijski arhiv dobiće novi prostor za depoe rekonstrukcijom tavanskog prostora zgrada Okružnog načelštva a radovi će biti realizovani u toku ove godine i to kao jedan od odabranih projekata ovogodišnjeg konkursa Gradovi u fokusu Ministarstva kulture i informisanja RS. Čačak će, po osnovu rezultata konkursa Gradovi u fokusu, od Ministarstva kulture za ove namene dobiti 16 milona dinara, dok će ostatak u iznosu od 20 miliona biti obezbeđen iz sredstava lokalne samouprave.

Zgrada Okružnog načelstva u čiji tavanski prostor, će, nakon završetka projekta, biti smeštena oba depoa na površini od 1300 metara kvadratnih, pod zaštitom je države kao spomenik kulture, te je i pribavljanje dokumentacije i izrada projektnog plana bila u skladu sa postojećim propisima koji regulišu ovu oblast, i urađena je u saradnji saRepubličkim zavodom za zaštitu spomenika kulture.

Ovaj prostor  će, po pola,  deliti Narodni muzej i Međuopštinski istorijski arhiv. Direktorka Narodnog muzeja Čačak, Delfina Rajić, je istakla da će novi prostor biti iskorišćen i za deponovanje postojećih i za formiranje novih muzejskih zbirki, a direktora arhva je podvukla značaj ovog projekta činjenicom da ova institucija nema depo već za te potreba koristi postojeće, radne, prostorije.

Zgrada Okružnog načelstva u Čačku u kojoj je bio smešten i Okružni sud izgrađena je po projektu Ministarstva građevine i počela se graditi 1875. godine od strane preduzimača Ferdinanda Krena i zidara Jevrema Savića. Građena je u stilu akademizma sa elementima klasicizma. Konzervatorski radovi su izvođeni u više navrata i to 1975-76, 1999. godine i 2005. godine.

M.Nikolić