Društvo

Nove tužbe i ponovni zahtevi protiv gradnje gondole, UNESCO izrazio zabrinutost

Posted: 17. aprila 2019. u 16:31   /   by   /   comments (0)

Nove tužbe i ponovni zahtevi nadležnima za osporavanje i prekid gradnje gondole Kalemegdan-Ušće upućeni su danas, 17. aprila, saopštile su strukovne inicijative i udruženje posvećena zaštiti kulturnog nasleđa i zaštiti životne sredine. Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) je povodom izdavanja građevinske dozvole i potvrde prijave radova podneo tužbu Upravnom sudu radi poništenja izdate građevinske dozvole, a od Ministarstva zaštite životne sredine zahtevao vanredni inspekcijski nadzor zbog kršenja propisa u oblasti zaštite životne sredine i prijave radove bez pribavljene saglasnosti na studiju o proceni uticaja.

Nakon prošlonedeljnog sastanka predstavnika strukovnih, naučnih i obrazovnih tela posvećenih kulturnom nasleđu sa Ministrom kulture i informisanja, na kome je obećano da će Ministarstvo kulture i informisanja reagovati u skladu sa svojim nadležnostima, danas je poslat Dopis Ministru Vladanu Vukosavljeviću. U Dopisu se detaljno analiziraju sve proceduralne i zakonske neregularnosti u radu Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u procesu davanja mišljenja, odluka, uslova i mera zaštite u procesu planiranja gradnje gondole. Od Ministra Vukosavljevića zahteva se da u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima preispita postupanje odgovornih lica u RZZZSK, pokrene proceduru za stavljanje van snage PDR, i donese privremenu meru za odlaganje svih radova na gradnji gondole, navodi se u saopštenju koje šalje Evropa Nostra Srbija u ime sedamnaest organizacija koje potpisuju apel Ministarstvu.

 U saopštenju Evropa Nostra Srbija, naveće pan-evropske organizacije za zaštitu kulturno nasleđe, kaže se da je njihov zahtev, Centar  za svetsku baštinu UNESCO poslao zahtev nadležnim institucijama u Srbiji da odgovore na bojazan da će projekat gradnje godnole narušiti integritet, autentičnosti i vizure Beogradske tvrđave.

Apel svim nadležnima uputili su i konzervatori Republičkog zavoda, navodeći da strulni kolektiv, kao ni Stručni savet nije bio uključen u donošenje odluka u procesu izrade PDR-a i lokacijske dozvole. Oni u pismu ukazuju na neadekvatne i neregularne odluke RZZZSK, kao i nepoštovanje planskih dokumenata od strane svih aktera u procesu – navodeći da bi projekat imao nenadoknadive posledice na devastaciju najvažnijeg spomenika kulture Beograda.  Dana 16. aprila zahtevima za obustavljanje gradnje gondola priključilo se  i Odeljenje istorijskih nauka SANU- kaže se u saopštenju Evropa Nostra Srbija i dodaje da je Peticiju protiv gradnje gondole, do sada, potpisalo 15 000 građana.

Podsećamo da su uprkos kritikama i otporu stručne javnosti, civilnog društva i građana, sastancima sa nadležnima, kao i brojnim zahtevima da se projekat izgradnje gondole Kalmegdan-Ušće zaustavi zbog kršenja zakona i procedura za izradu planske i tehničke dokumentacije, nadležni organi nastavili da izdaju odobrenja za sprovođenje građevinskih radova na Kalemegdanu. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je 1. aprila izdalo rešenje o građevinskoj dozvoli kojom se odobravaju radovi na Kalemegdanu, na kat. parceli 64/17, na području Beogradske tvrđave, kulturnog dobra od izuzetnog značaja, i kulturnog dobra i arheološkog nalazišta „Antički Singidunum“.

Građevinska dozvola za pripremne radove izdata je na osnovu nezakonitog Plana detaljne regulacije za gradnju gondola Kalemegdan-Ušće, a pored arheoloških istraživanja obuhvata i zemljane radove, radove na stabilizaciji terena i osiguranja iskopa bušenim šipovima izvan prostora za koji su dobijene dozvole za arheološka istraživanja. Predviđeno bušenje 75 šipova, 11m visine i 60cm prečnika od strane izvođača radova i investitora, dodatno je uzbunilo sve koji se zalažu za očuvanje Beogradske tvrđave. Bušenje šipova je invazivna metoda, koja bi uništila sve arheološke slojeve, a osigurala da JP Skijališta Srbije od početka pripreme teren za gradnju godnole bez obzira na predviđena i planirana arheološka istraživanja. Strukovna inicijativa u Dopisu je obavestila Ministra kulture i informisanja o ovom gorućem problemu i tražila obustavu svih radova.

“Kako je projekat gradnje gondole i očuvanja kulturnog i prirodnog nasleđa direktno u vezi sa propisima za zaštitu životne sredine, Regulatorni institut za obnovljivu energiju RERI danas je povodom izdavanja građevinske dozvole i potvrde prijave radova na gradnji gondole podneo tužbu Upravnom sudu radi poništaja izdate građevinske dozvole, a od Ministarstva zaštite životne sredine zahtevao vanredni inspekcijski nadzor zbog kršenja propisa u oblasti zaštite životne sredine i prijave radove bez pribavljene saglasnosti na studiju o proceni uticaja.

I građevinska dozvola i potvrda o prijavi radova izdati su bez prethodno pribavljene saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, čija je izrada neophodan preduslov za izdavanje građevinske dozvole i potvrde prijave radova. Planiranim zemljanim radovima bez prethodne procene uticaja na životnu sredinu nosilac projekta, JP „Skijališta Srbije“, preti da ugrozi arheološko nalazište „Antički Singidunum“  i time nanese nepopravljivu štetu ovom kulturnom dobru.

RERI skreće pažnju da procena uticaja na životnu sredinu, koja obuhvata i procenu uticaja na nepokretna kulturna dobra i arheološka nalazišta, upravo i služi tome da se u fazi izrade tehničke dokumentacije, pre izdavanja građevinske dozvole, otklone ili umanje mogući značajni uticaji na životnu sredinu. Podsećamo da je bez procene uticaja, i bez građevinske dozvole, pre mesec dana izvršena nezakonita seča stabala na javnim zelenim površinama na Ušću i Kalemegdanu.

Ovom prilikom podsećamo da ni nakon mesec dana odgovorni organi opštine Novi Beograd i gradski Sekretarijat za komunalne i stambene poslove nisu dostavili RERI-ju dokumentaciju na osnovu koje je odobrena seča stabala 12. i 13. marta ove godine”, kaže se u saopštenju za javnost dostavljenom od strane Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu

Do kraja nedelje očekuje se i reakcija Stručnog saveta i Upravnog odbora Republičkog zavoda, kao i reakcije nadležnijh Ministarstava – pre svega Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje je izdalo sporne dozvole, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija koje većinski finansira ovaj projekat, Ministarstva kulture i informisanja, koje je nadležno za očuvanje kulturnog nasleđa, i Ministarstva za zaštitu životne sredine.

M.Nikolić

 

Uslovi korišćenja: Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Portala Pasaž, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Portal Pasaž će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.