Društvo

Nova aplikacija na sajtu Grada Užica za veću participaciju građana u odlučivanju

Posted: 29. marta 2019. u 22:04   /   by   /   comments (0)

Aplikacija „Zajedno do dobrih odluka“ koja će biti dostupna na sajtu Grada marta deo je namere gradskog rukovodstva  da se većom participacijom građana u procesu usvajanja odluka unapredi kvalitet života u Užicu. Ovo je suština novine koja očekuje Užičane zainteresovane za učešće u procesu odlučivanja koju je na  pres konferenciji 29. marta najavio predsednik Skupštine, Branislav Mitrović. Mitrović je, ovim povodom rekao da se „u ovom momentu u aplikaciji nalazi šest odluka koje će se naći na prvoj narednoj sednici Skupštine“ i da će se participativni proces kasnije širiti tako da će na „većinu odluka sugrađani moći da utiču svojim sugestijama“. Od odluka na koje građani nemaju pravo uticaja su one“ informativnog karaktera i ne predviđaju mogućnost izmena, jer se rade po analogiji sa višim zakonskim aktima“.

Ovom prilikom ponovljeno je da je od juna prošle godine obaveza lokalnih samouprava da se na sajtovima objavljuje početak donošenja opšteg akta, a „kampanja „Zajedno do dobrih odluka“ predstavlja korak više u pravcu uključivanja građana u proces odlučivanja, i da predstavlja novinu u funkcionisanju lokalnih samouprava uopšte“.

Mitrović je podsetio da sedam odluka koje po zakonu moraju da idu na javnu raspravu,  sistemom „Zajedno do dobrih odluka“  ovaj broj postaje veći.

Aplikacija daje mogućnost uvida u dostupne važeće odluke, nacrte novih odluka koje mogu uporediti i na osnovu toga dati svoje predloge i komentare. Ukoliko se za proces odlučivanja predviđa završna rasprava vreme i mesto njenog održavanja biće vidno istaknuti.Izveštaj u aplikaciji obuhvatiće sve prispele sugestije.

Odluka o parkiralištima,  Odluka o komunalnom uređenju grada, Odluka o oglašavanju, Odluka o uključenju gradjana u budžetski proces kroz sprovođenje  lokalnog partnerstva jesu neke od planiranih u kojima će moći da odlučuju i građani a naći će se na sednici Skupštine 11. aprila.

Predsednik Skupštine rekao je i da je kroz „Sistem 48“  implementirana veća otvorenost Skupštine i izvršne vlasti prema građanima, a pored ovog sistema u istoj funkciji su, kao je istakao i „elektronski registra odluka i televizijski prenosi Skupština“.

M.N.