Press

Nastavljena arheološka istraživanja na Gradini

Posted: 19. avgusta 2015. u 10:27   /   by   /   comments (0)

Pre nekoliko dana nastavljena su arheološka iskopavalja Gradine na Jelici koje vodi Filozofski fakultet u Beogradu pod rukovodstvom profesora dr Mihaila Milinkovića, a uz finansijsku podršku Minstarstva kulture i informisanja Republike Srbije.
Radovi se vrše oko gornjeg grada i već na samom početku došlo se do zanimljivih nalaza koji su dati na konzervaciju u Narodni muzej u Čačku.
Napominjemo da su nedavno završeni arhitektonski i konzervatorski radovi na velikoj kamenoj građevini pri vrhu Gradine na kome se sada nalaze četiri konzervirana objekta, među kojima su i ostaci ranohrišćanske crkve.
Predviđeno je da radovi traju do kraja avgusta.
Inače, tokom dosadašnjeg istraživanja kao najvažniji su se pokazali ostaci iz 6/početka 7. veka. (ranovizantijski period), kada je na ovom mestu iznova podignut utvrđen grad, i iz ranosrednjovekovnog (okvirno 7.-8./početka 9. veka) perioda. Gradina privlači pažnju ljubitelja starina i istraživača od 1843. g., čime predstavlja jedno od najranije poznatih arheoloških nalazišta u Srbiji. Arheološka iskopavanja na ovom mestu počinju 1984. g. i sa prekidima traju do danas, pod rukovodstvom prof. dr Mihaila Milinkovića, profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

ozonpress.net