Plus

Ministarstvo kulture apeluje na poštovanje normativnih akata u procedurama konkursa za sufinansiranje medija

Posted: 9. jula 2019. u 13:41   /   by   /   comments (0)

Ministarstvo kulture I informisanja uputilo je apel organima javne vlasti koji sprovode konkurse u oblasti javnog informisanja da “poštuju zakonske procedure koje su predviđene Zakonom o javnom informisanju i medijima i utvrđena Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.“ U apelu objavljenom na sajtu Ministarstva potpisanom od strane Alaksandra Gajovića, državnog sekretara u resornom ministarstu se navodi i da se“ Ministarstvu često obraćaju subjekti koji ukazuju na određene nepravilnosti u sprovođenju konkursne procedure“ i da se prigovori „ s dužnom pažnjom anializiraju, prate“ kao i da se na njih „ u okviru ovlašćenja“ i reaguje.

U ovom apelu pozivaju se svi koji se smatraju oštećenim  da „ukoliko postoji opravdana sumnja da je bilo povreda pravila postupka u sprovođenju konkursa, Zakon predviđa mogućnost pokretanja upravnog spora“

Takođe, u apelu se kaže da „Ministarstvo ne može uticati na sastav komisija i donošenje njihovih odluka, kao i drugih proceduralnih aktivnsoti, već je to obaveza organa javne vlasti koji je raspisao konkurs“.

Podsećanja radi, mediji i produkcijske kuće koje konkuršu imaju upravo najviše primedbi na sastav komisija, pa shodno tome i najveći broj progovora proizilazi upravo iz , po mnogima, najdiskutabilnije stavke iz koje potiče veliki deo spornih rešenja.

M. Nikolić

Uslovi korišćenja: Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Portala Pasaž, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Portal Pasaž će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.