Press

Milan Vujaklija (1891- 1955)

Posted: 28. novembra 2016. u 10:14   /   by   /   comments (0)

Rad na svom životnom delu – „Leksikon stranih reči izraza”, započeo je sredinom dvadesetih godina prikuplјanjem građe, a računa se da je od polovine 1934. do pred kraj 1936. uradio definitivnu obradu svih odrednica. Prvo izdanje je dočekano kao događaj prvog reda u istoriji naše leksikografije i nacionalne kulture. (Jovan Filipović)

15235553_716543921835853_8431460450451707512_oNa današnji dan ( 28. novembra po novom, 15. novembra po starom kalendaru), 1891. godine, rođen je Milan Vujaklija, u porodici pravoslavnog sveštenika Petra i žene mu Jelene, u Buhaču kod Slunja. Filozofski fakultet u Beogradu (nemački jezik, književnost, filozofija) započeo je 1913, a završio nakon Prvog svetskog rata. Kao gimnazijalac dobrovolјno se prijavio i od 1912.učestvovao u borbama protiv turskih trupa, a 1914. ponovo je postao dobrovolјac srpske vojske. Preživeo je albansku golgotu sa Đačkom četom. Demobilisan je 1919, nakon sedmogodišnjeg učešća u ratovima Srbije. Kao student radio je u listu „Demokratija”, a nakon završetka fakulteta, 1924, postavlјen je za pisara u Ministarstvu prosvete Kralјevine SHS. Umro je u Beogradu 1955. godine. Nosilac je Albanske spomenice, a jedna ulica u Beogradu nosi njegovo ime. Prevodio je Fridriha fon Šilera, Braću Grim, Artura Šopenhauera, Marka Tvena itd. Sarađivao je na izradi velikog „Rečnika srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika” SANU, na poslovima etimologije stranih reči. Nјegov leksikografski rad predstavlјa vredan i trajan spomenik srpskom narodu.

Preuzeto sa: Biblioteka Matice Srpske https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5-369659403190975/?hc_ref=PAGES_TIMELINE