Press

Međunarodni dan pismenosti– 8. septembar

Posted: 8. septembra 2015. u 01:01   /   by   /   comments (0)

Posted on 7. septembar 2015. by Mirjana Šoškić, bibliotekar
lastlogobigdateMeđunarodni dan pismenosti (International Literacy Day) Unesko-ova (UNESCO) je inicijativa, čiji je cilj svake godine podsetiti međunarodnu zajednicu na status pismenosti i obrazovanja odraslih na globalnom nivou. Ideja o obeležavanju Međunarodnog dana pismenosti pojavila se u septembru 1965. godine u Teheranu, na Svetskoj konferenciji ministara obrazovanja, o temi iskorenjivanja nepismenosti. Kao dan obeležavanja odabran je 8. septembar, a Unesko (UNESCO) je s obeležavanjem Međunarodnog dana pismenosti počeo već sledeće, 1966. godine.
Pismenost je ljudsko pravo, implicitno sadržano u pravu na obrazovanje. Ono je prepoznato kao pravo u nizu međunarodnih konvencija pa je tako uključeno u tekstove ključnih međunarodnih deklaracija. Opštom deklaracijom o ljudskim pravima iz 1948. godine priznato je pravo na obrazovanje, a time i pravo na pismenost.
Prepoznata kao temeljno ljudsko pravo, pismenost je ne samo pravo po sebi, nego i mehanizam za ostvarivanje drugih ljudskih prava.

https://bibliotekaribnikar.wordpress.com/2015/09/07/medjunarodni-dan-pismenosti/