Press

London, Moskva i Berlin: destinacije novih Kulturnih centara Srbije

Posted: 31. maja 2019. u 01:03   /   by   /   comments (0)

Nakon otvaranja Kulturnog centra Srbije u Pekingu 2018. godine, ministar Vukosavljević najavio je da će do kraja godine verovatno biti otvoren Kulturni centar u Londonu, a plan je da do kraja 2010. srpska kultura na ovaj način bude zastupljena i radom nove institucije u Moskvi. U planu je da se nakon Moskve otvori i Kulturni centar u Berlinu. Ove informacije ministar Vladan Vukosavljević preneo javnosti u intervjuu datom Sputnjiku nakon vesti da je ruska Vlada odobrila sporazum o otvaranju KC Srbije u Moskvi. Lokacija ovog kulturnog jezgra Srbije u ruskoj prestonici izabraće se u narednom periodu, a Vukosavljević je izjavio da “mora da bude u jako dobrom delu Moskve”

-Nastojaćemo da bude pristupačan, na važnom i prepoznatljivom mestu, da bude izložen pažnji i ruske i brojne međunarodne publike. Ono što je važno, jeste da SKC vrši svoju kulturnu misiju, da se prikazuju bogati sadržaji i programi u predstavljanju našeg kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva- izjavio je za Sputnjik ministar. Istovremeno, rekao je da postojeći Ruski dom u Beogradu prelazi fazu proceduralno formalog pravnog konstituisanja KC Rusije, iako je i do sada imao tu ulogu, ali se mora podvesti pod formu koju zakoni i procedure nalažu.

Još jednu bitnu informaciju u uvom intervjuu dao je minstar kulture a tiče se preplitanja resora dva ministarstva u funkcionisanju naših kulturnih centara u inostranstvu, Minstarstva kulture koje ima ingerenciju uređivanja programa i Ministarstva spoljnih poslova koje je odgovorno za rad kulturno informativnih centara van matice. Naime, veliki broj puta do sada, na primeru našeg jako dugo jedinog KC- u Parizu, pokazalo se da preklapanje nadležnosti ne donosi uvek najbolji ishod po funkiconisanja naših, po definiciji kulturno informativnih aktivnosti u ovoj formi, pa je ministar najavio da postoji mogućnost da rad ovih ustanova bude u isključivoj nadležnosti Ministarstva kulture. Vukosavljević je rekao da je “u razgovoru sa ministrom Dačićem” dobio “ohrabrujuće nagoveštaje da i oni ( Ministarstvo spoljnih poslova) stoje na sličnim stanovištima”.

M. Nikolić

Uslovi korišćenja: Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Portala Pasaž, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Portal Pasaž će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.