Umetnost, Vesti

Konzervacija i restauracija enterijera Jokanovića kuće

Posted: 20. januara 2016. u 15:08   /   by   /   comments (0)

Jokanovića kuća u arhitektonskom smislu spada u orijentalno-balkanski stil iz druge polovine 19. veka. Kao kulturno dobro i spomenik kulture važan je deo istorije kome je krajem prošle godine urađena krovna rekonstrukcija te je ponovo zablistala novim sjajem. U okviru te rekonstrukcije rađena je konzervacija i restauracija muzejskih predmeta na kojima je bio akcenat povodom ovog obimnog posla i koji svedoče o životu uglednih užičkih trgovačkih porodica. O tome kako i na koji način je udahnut novi život muzejskim predmetima koji čine deo enterijera Jokanovića kuće razgovarali smo sa Mirom Ćuković konzervatorom Narodnog muzeja iz Užica.

Kako je izgledao proces konzervacije i restauracije. Šta je to što je bilo potrebno uraditi da bi se svi ti predmeti vratlili u njihovo, da kažem prvobitno stanje?

Radi se o tzv. pregledu celokupnog enterijera da bi se utvrdilo o kakvom se stanju nalaze ti predmeti koji se inače svake godine pregledaju najmanje dva puta. U enetrijer spada sve što je izloženo od predmeta koji pripadaju stalnoj postavci Jokanovića kuće. Sobzirom da je kuća bila u fazi rekonstrukcije krovnog pokrivača odlučeno je da se uradi pregled i zaštita na svim predmetima kao i nekima na kojim je bila potrebna intervencija. Doduše ne u punom smislu reči konzervacija, jer bi to podrazumevalo duži period na radu tih predmeta. Sve što smo zatekli pre rekonstrukcije krova prenešeno je u zgradu Narodnog muzeja i predmeti su podeljeni shodno prema oblastima koju konzervatori obuhvataju kao što su: ( metal, drvo, staklo, keramika, porcelan, tekstil, koža).

Rađeno je na zaštiti i obnovi nameštaja od drveta ( ogledala, postamenti za sinije…) koji se nalazi u sve tri sobe Jokanovića kuće. Pored toga angažavoni smo i na radu u orijentalnoj sobi sa nameštajem koji je prilično star na kome nije rađena veća zaštita osim manjih popravki. Taj nameštaj je zahtevao drugačiju i detaljniju obradu. Njega smo neprenoseći u muzej radili na licu mesta. Tu spadaju stolovi, stolice, komode, fotelje, vitrine…Osim preventivne konzervacije u koju spada foto dokumentcija krenulo se u odabiranje klasičnih metoda kao što su čišćenje prašine i prljavštine do detalja koji se tiču mebla na nameštaju. Nakon toga se vršila zaštita premazivanjem drvenih površina i popravka postamenata koja je nastala usled deformacije ili odvajanja metalnog dela, ili šrafova od drveta. Za svaku vrstu drveta potreban je poseban tretman, antitermitska sredstva, kao i vrsta koktela koju na osnovu iskustva spravlja konzervator u zavisnosti o kom se drvetu radi. Potom se rade i probe, a onda se radi zaštita predmeta.

postamentKako je tekla konzervacija pokućstva i tekstilnih predmeta ?
Pedmeti od stakla, porcelana, metala i tekstila su zastupljeni u svim sobama i tiču se pokućstva koje je korišćeno u to vreme kao što su: čaše, tanjiri, pribor za jelo, muzički instrumenti te je ta vrsta zaštite rađena u muzeju. Tim predmetima se pristupa na sličan način koji sam već objasnila praćen obaveznom fotodokumentacijom. Vrši se preventivna konzervacija na predmetima koji su posao za konzervatora i imaju vidljiva oštećenja. Kreće se u rad na čišćenju i pranju predmeta koji se zasniva na posebnim metodama rada. Kada se radi recimo o tekstilnim predmeta vrši se pranje određenim deterdžentima, a pretežno tu spada mehaničko, lokalno i hemijsko pranje, zatim dolazi ispiranje i sušenje predmeta. Na kraju se opet radi fotodokumentacija i peglanje gde je to potrebno. Kod staklenih i porcelanskih i keramičkih predmeta nije bilo mnogo intervencija, jer su oni uglavnom dobro očuvani. To je materijal koji nije podložan brzom propadanju kao tekstilni predmeti koji su jako ugroženi od same prašine.

miljePraškaste materije u vazduhu kao napadi sitnog agregata ponašaju se kao abrazivno sredstvo nanose najveću štetu starom tekstilu koji “pati” mnogo manje od svetlosti koja takođe pospešuje starenje. Kod tekstilnih predmeta imali smo dosta tkanih predmeta od vune i uglavnom su to: iram iz devojačke sobe, ćilimi i serdžade. Oni su prošli proces pranja nakon pregleda koji se radi veoma često i na pojedinačnim predmetima u toku godine. Na tim predmetima  radila se  restauracija delova koji su nedostajali kao i popravka rašivenih delova.
Jokanovića kuća je da kažem okupna iznutra, a izvršen je i detaljni pregled metalnih predmeta. Pošto sarađujem sa kolegom koji radi na konzervaciji metala radili smo tretman na ukrasnoj lampi uz dogovor o podeli posla i konsultacije tako da nije bilo teško završiti i ovaj deo posla.

Mira Ćuković, konzervator, Narodni muzej Užice

Mira Ćuković, konzervator, Narodni muzej Užice

Koji su to po vama najveći i najzahtevniji koraci u toku celog procesa ovog posla?

Najveći posao oko svega toga je da se evidentiraju svi predmeti zbog kratkog vremeskog roka. Imala sam zadatak da odredim da li ću prvo da radim porcelan, tekstili, keramiku ili enterijer od drveta koji je morao biti urađen uz angažovanje konzervatora. Predmeti sa većom problematikom se prvo rade jer vas uvek nešto može iznenaditi kod čišćenja, pranja…
Najviše posla bilo je sa nameštajem u smislu najviše predmeta sa najvećim površinama. Prvi proces predstvlja pripreme površina za rad i zaštitnih premazivanja na njima jer to su: fotelje, trosedi, dvosedi u salonskoj sobi, komode, velika ogledala i rezbareni delovi. Rezbareni delovi nisu velika problematika za konzervatora, već više zbog toga što je to veoma pipljivo, jer je sitno i morate da zađete u svako površinu i poru drveta da biste to očistili. Na primer jedna stara fotelja sa delovima tokarenja je bila najzahtevnija i na njoj se ne može mnogo manipulistai ( gurati, kretati…) da ne bi došlo do još većeg oštećenja. Ova fotelja zahteva još veću zaštitu jer pored drveta ima i mebl i unutrašnje delovi sa žičanim elementima koji nose taj model. Ovo je bila isključivo zaštita drveta bez detalja osim kod ogledala na kome je rađeno čišćenje stakla.

jastcnicaZa jedno mesec dana bilo je jako puno posla jer je bilo dosta predmeta koje morate fotografisati, opisati i evidentirati. Svaki konzervator mora da izvrši godišnji pregled stanja i u tom pregledu se evidentiraju stanja i prome koje su nastale u određenom period i to se arhivira. Na osnovu te dokumentacije kada se radi novi proces arhiva se pregleda zajedno sa radnijom dokumentacijom da bi se utvrdilo koje i kakve intervencije su vršene i da li se nešto u međuvremeno desilo sa predmetima.

zavesaMože da se desi da su neki od tih predmeta sklonjeni sa stalne postavke jer je to mesto gde su ti predmeti izloženi većem stepenu propadanja nego kad ih čuvate u depou. Frekvencija ljudi na stalnoj postavci je česta što dovodi cirkulaciju čestica prašine, te dolazi i do bržeg starenja predmeta u takvom prostoru. Zbog toga se neki od predmeta   što smo i radili prethodiih godina, kao što je odeća, ili dekorativni elementi (zavese iz devojačke sobe) zamene sa stalne postavke sa predmetima koji stoje u depou, a mogu da opravdaju prezentaciju stalne postavke.

Predrag Marković