Umetnost, Vesti

Konzervacija i restauracija carskih dveri crkve – brvnare u Sevojnu

Posted: 26. septembra 2015. u 08:58   /   by   /   comments (0)

U sklopu istraživačkog projekta Narodnog muzeja Užice i Ministarastva za kulturu i informisanje republike Srbije pod nazivom „Konzervacija i restauracija carskih dveri i ikona iz crkve-brvnare u Sevojnu” posvećene Saboru Svetog arhanđela Mihaila. Prilikom slave obnovljene crkve-brvnare u Sevojnu, 19. septembra 2015. godine, prezentovane su carske dveri i ikone.

Nikola Gogić, direktor Narodnog muzeja Užice predstavio je rad muzeja u obnovi crkve – brvnare i restauracije i konzervacije ikona, a preosvećeni vladika Justin Žički je izvršio njihovo osvećenje.

Projektom je rukovodio slikar-restaurator Dragan Tomanović na kojem je urađena konzervacija sačuvanih carskih dveri i ikona iz druge polovine 18. Veka. Konzervatorsko – restauratorski postupak na ikonama mentorisao je konzervatorski savetnik Radiša Žikić iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Beogradu.

Na carskim dverima i ikonama Krštenje Isusa Hrista i Sveti prorok Ilija, urađena je kompletna restauracija i konzervacija, koja je sprovedena u više faza koje su obuhvatile dezinsekciju, fiksiranje, konsolidaciju drvenog nosača, plombiranje, retuširanje i postavljanje završnog sloja.

Ikone iz stare crkve-brvnare radili su zografi Lazovići čiji je prepoznatljiv ikonopis doprineo velikom kulturnom i verskom uticaju u užičkom kraju u periodu 18. i početkom 19. veka. One predstavljaju i važan vizuelni dokument putem kog se mogu prepoznati i analizirati uticaji vizantijskog tradicionalnog i tada delimično prihvaćenog baroknog slikarstva, što oslikava brojne uticaje i promene u društvu i unutar same crkve kao institucije.

Carske dveri sa ikonostasa kao i ikone Krštenja Isusa Hrista i proroka Svetog Ilije  crkve-brvnare u Sevojnu, predstavljaju izuzetno vredno pokretno kulturno dobro. S obzirom na to da je crkva do temelja izgorela 1996. godine, kada je uništen i celokupan živopis, ikone predstavljaju jako važno svedočanstvo o postojanju ove crkve.

 

P.Marković/ Izvor Narodni muzej Užice