Press

Konkursi za Nagradu „Mladi Dis“ i najbolji esej o Disu

Posted: 1. marta 2019. u 10:43   /   by   /   comments (0)

Povodom 56. Disovog proleća, Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“ iz Čačka i Odbor Disovog proleća raspisali su tradicionalne konkurse za rukopis za prvu pesničku zbirkui i za esej o Disu. Oba konkursa su otvorena do 20. aprila, rezltati će biti objavoljeni najkesnije do 27. maja a nagrade uručena na završnoj svečanosti 56. Disovog proleća u Čačku.

Propozicije konkursa su sledeće:

Povodom 56. Disovog proleća, Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis” iz Čačka i Odbor Disovog proleća raspisuju konkurs za rukopis za prvu pesničku zbirku napisanu na srpskom jeziku, autora do 31 godine starosti. Autor dostavlјa rukopis potpisan šifrom, u tri primerka, sa najmanje 30 pesama na srpskom jeziku. Rešenje šifre treba poslati u posebnom kovertu uz rukopis. Autoru najbolјeg rukopisa, po odluci tročlanog stručnog žirija, pripada plaketa „Mladi Dis” i pravo da mu Biblioteka objavi prvu pesničku knjigu u ediciji „Tokovi”.

Konkurs za Nagradu „Mladi Dis” otvoren je do 20. aprila 2019. godine.

Rezultati konkursa biće objavlјeni najkasnije do 27. maja 2019. godine.

Rukopisi se ne vraćaju.

Rukopise slati na adresu: Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis”, Gospodar Jovanova 6, 32000 Čačak, sa naznakom „za konkurs za pesničku zbirku”.

Povodom 56. Disovog proleća, Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis” iz Čačka i Odbor Disovog proleća raspisuju konkurs za esej o pesniku Vladislavu Petkoviću Disu i njegovom stvaralaštvu. Pravo učešća imaju mladi književni kritičari, studenti, postdiplomci i učenici. Radovi se potpisuju šifrom i šalјu u tri primerka. Rešenje šifre se dostavlјa u posebnom kovertu uz rukopis. Tročlani stručni žiri će odabrati tri najbolјa rada čije autore Biblioteka novčano nagrađuje.

Konkurs za esej o Disu je otvoren  do 20. aprila 2019. godine.

Rezultati konkursa biće objavlјeni najkasnije do 27. maja 2019. godine.

Rukopisi se ne vraćaju.

Rukopise slati na adresu: Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis”, Gospodar Jovanova 6, 32000 Čačak, sa naznakom „za konkurs za esej”.