Umetnost, Vesti

Konkurs za izlaganje u Gradskoj galeriji Požega u 2016.

Posted: 19. avgusta 2015. u 02:40   /   by   /   comments (0)

Gradska galerija Požega raspisuje konkurs za:
1. samostalne izložbe
2. autorske izložbe
Konkursna dokumentacija treba da sadrži:
• vizuelnu dokumentaciju (do 10 fotografija radova koji se predlažu za izložbu)
• koncepciju izložbe izloženu u pisanoj formi (do jedne strane teksta)
• profesionalnu biografiju (CV)
Konkurs je otvoren do 15. oktobra 2015. godine

Pijave razmatra Umetnički savet galerije u sastavu: Nikola Džafo, Miroslav Karić, Una Popović, Predrag Terzić i Slađana Petrović Varagić.

Savet će pregledati konkursni materijal do kraja novembra 2015. godine, a učesnici konkursa će biti informisani o rezultatima najkasnije do 15. decembra 2015.

Konkursni materijal dostaviti na email adresu galerijapozega@gmail.com najkasnije do 15. oktobra 2015.

Sva pitanja u vezi konkursa na kcpozega@gmail.com

O naši programima možete više pronaći u našim godišnjim katalozima Katalozi Gradske galerije Požega.

izvor: KC Požega