Press

Konkurs Vikimedije za projekte iz oblasti slobodnog znanja i kulture

Posted: 21. januara 2019. u 11:41   /   by   /   comments (0)

Vikimedija Srbije raspisuje konkurs za finansiranje projekata iz oblasti slobodnog znanja i kulture. Konkurs je posvećen projektima manjeg obima za koje postoji mogućnost rasta u dugoročne i održive projekte. Prijave su otvorene od 17. januara do 20. februara 2019. godine. Tekst konkursa prenosimo u celosti:

VikipedijaVikiknjigeVikirečnikVikizvornikVikivestiVikicitat, neki su od projekata koje realizuje Zadužbina Vikimedija sa cilјem promocije i podrške stvaranja, sakuplјanja i umnožavanja slobodnog sadržaja isklјučivo na neprofitan način. Naša misija je da svi lјudi imaju jednak pristup znanju i obrazovanju.

Već 12 godina se bavimo prikuplјanjem, širenjem i promocijom slobodnog znanja u cilјu veće dostupnosti sadržaja na internetu. Program dodelјivanja mikrograntova realizuje se od 2014. godine i do sada je pružio podršku podnosiocima 27 projekata. Preko 20 hilјada fotografija je postavlјeno i više od 1000 članaka napisano na Vikipediji na srpskom jeziku. Tematike projekata bile su raznovrsne, a sve aktivnosti imale su zajednički cilј – uvećanje slobodnog sadržaja i širenje ideje o slobodnom znanju. Iskustva volonterakoji su učestvovali u aktivnostima više su nego pozitivna. Osim što se možemo pohvaliti raznolikošću projekata, izdvajamo i činjenicu da su učesnici u projektima bili iz raznih gradova Srbije.

Sada pokrećemo novi krug mikrograntova u nadi da ćemo privući mlade i starije volonterke i volontere, lјude pune entuzijazma, one koji vole onlajn, ali i oflajn rad i tako obogatiti našu zajednicu. Pozivamo vas da nam predstavite svoje ideje za stvaranje i širenje slobodnog sadržaja. Podnosioci mogu biti pojedinci, institucije, nevladine organizacije, organizacije koje se bave neformalnim obrazovanjem ili one koje imaju zajedničke cilјeve sa Vikimedijom Srbije. Imajte u vidu da su u pitanju manji projekti i da je gornja granica traženih sredstava 500 evra po projektu.

Kako da se prijavim?

Najpre posetite deo sajta Vikimedije Srbije namenjenog projektima kako biste stekli bolјi uvid u to šta je ono na čemu mi radimo i kako vi možete da doprinesete. Ukoliko imate ideju za projekat, ali niste sigurni da li je ideja u skladu sa našom misijom ili niste sigurni da li ćete moći da sami realizujete sve aktivnosti, preporučujemo da pogledate strategiju naše organizacije i obratite pažnju na oblasti u okviru naših strateških fokusa:

 • Obrazovanje– u okviru ove oblasti radi se na ostvarivanju saradnje sa školama i fakultetima u pogledu implementacije obrazovnih projekata Vikimedije Srbije u pomenutim institucijama. Možete koristiti već postojeće modele saradnje sa obrazovnim institucijama poput kreiranja članaka na Vikipediji umesto seminarskih radova od strane učenika i studenata, ali možete osmisliti i neku drugu vrstu zajedničkog rada.
 • Saradnja sa institucijama kulture i institucijama od javnog značaja (GLAM institucijama)– u okviru ove oblasti potrebno je ostvariti dvosmernu saradnju sa pomenutim institucijama. Fokus može biti na digitalizaciji kulturnog nasleđa i obogaćivanje Vikimedijine ostave ili Vikipedije oslobođenim materijalima.
 • Podsticanje volontiranjaje tema koja je stalno aktuelna u Vikimediji Srbije imajući u vidu da je udruženje pre svega volonterske orijentacije. Osmislite načine na  koje možete ojačati zajednicu, motivisati volontere i promovisati volonterizam. Posebno ohrabrujemo projekte koji uklјučuju pripadnike/ce osetlјivih društvenih grupa.

Ukoliko i dalјe imate nedoumice, slobodno nas kontaktirajte i rado ćemo vam pojasniti mogućnosti realizacije.

 • Obrazac za predloge projekata možete preuzeti na ovom linkui popunjenog ga poslati na grants@vikimedija.org. Ukoliko vam je potrebna konsultacija prilikom popunjavanja obrasca, pišite nam. Obrazac se ne popunjava onlajn već se preuzima i popunjen šalјe na navedenu adresu.
 • Cilјevi projekta moraju biti u vezi sa slobodnim znanjem i rezultati moraju biti objavlјeni pod slobodnom licencom.
 • Želimo inovativne projekte, sveže ideje, ali ćemo, naravno, uzeti u obzir i projekte koji su osmišlјeni po već postojećim modelima. Ukoliko imate ideju za obimniji projekat, pozivamo vas da kroz mikrogrant realizujete jedan njegov deo, a da sledeće godine (ili kroz više godina), na obostrano zadovolјstvo, nastavimo rad na sveobuhvatnijem projektu.
 • Predloge nam dostavite najkasnije do  02. 2019. godine.
 • Svi podnosioci projekata će do  marta biti obavešteni o ishodu.

Napomena: Imajući u vidu da je Vikimedija Srbije volonterska organizacija i da na projektima rade dobrovolјci koji ne dobijaju novčanu naknadu, kroz konkurs dodele mikrograntova se ne praktikuje isplata honorara.

Vremenski okvir realizacije:

 • 01.2019 – Objavlјivanje poziva za prikuplјanje predloga projekata.
 • 02.2019 – Završetak prijava i početak selekcije.
 • 03. 2019 – Prvi krug selekcije.
 • 03.2019 – Konačna odluka o projektima koji će biti finansirani.
 • 03 – 20.03.2019 – Početak realizacije projekata.
 • 11.2019 – Završetak realizacije projekata i početak pisanja završnih izveštaja.
 • 01.2020 – Krajnji rok za dostavlјanje završnih izveštaja.

Verujemo da ćete biti kreativni i puni ideja za nove viki poduhvate.“

Izvor: Vikimedija Srbije