Press

Konkurs Likovnog salona Doma kulture u Čačku za izlaganje u 2020. godini

Posted: 10. juna 2019. u 21:26   /   by   /   comments (0)

Dom kulture Čačak raspisuje konkurs za izlaganje radova u 2010. godini u Likovnom salonu Doma kulture i izlagačkim prostorima na Srednjem i Gornjem holu. Pozivaju se svi zainteresovani umetnici, istoričari umetnosti, da predlože svoje samostalne i autorske projekte, koje će razmatrati Programski savet Likovnog salona u oktobru 2019. godine.

Konkurs je otvoren do 30. septembra 2019. godine. Za konkurs je neophodno podneti:

1. Opis projekta

2. Vizuelnu dokumentaciju (CD, fotografije …)

3. Profesionalnu biografiju

4. Kontakt

U planu Likovnog programa je 10 izložbi u Likovnom salonu koje finansira Dom kulture (katalog, pozivnice, transport radova, putni troškovi i boravak umetnika). Za Srednji i Gornji hol Dom kulture obezbeđuje prostor i pozivnice. U prijavi naglasiti za koji prostor se konkuriše.

Napomena: Izložbe treba da budu dostupne od januara 2020.

Materijal za konkurs se može poslati na adresu:

LIKOVNI SALON DOMA KULTURE – konkurs

Trg narodnog ustanka 2

32 000 ČAČAK

Ili na e-mail: likovni.salon.cacak@gmail.com

Konkursna dokumentacija se ne vraća. Obaveštenje o rezultatima konkursa će biti objavljeni na sajtu Doma kulture www.domkulturecacak.org

i FB stranici

www.facebook.com/LikovniSalonDkCacak

M.Milićević/ Izvor: Dom kulture Čačak

Uslovi korišćenja: Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Portala Pasaž, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Portal Pasaž će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.