Press

Katalog radnih mesta u kulturi

Posted: 3. septembra 2015. u 14:14   /   by   /   comments (0)

Na veb stranici Ministarstva kulture i informisanja dostupna je „Radna verzija Kataloga radnih mesta u kulturi“.

Katalog predstavlja popis, klasifikaciju i vrednovanje radnih mesta odnosno zvanja. Katalog sadrži i opis radnog mesta, potrebnu stručnu spremu, dodatna znanja i ispite/sertifikate, te potrebno iskustvo za rad na tim poslovima.

Predlozi za bibliotečko-informacionu delatnost nalaze se na stranicama 76. do 96. Kataloga.

Ministarstvo kulture poziva stručnu javnost da se na radne verzije kataloga svih podsistema javne uprave pošalju komentari i sugestije na adresu: reformauprave@mduls.gov.rs najkasnije do 1. oktobra 2015. godine.

Uporedo sa ovim vidom javnih konsultacija, Ministarstvo kulture će u saradnji sa resornim ministarstvima organizovati i okrugle stolove tokom septembra 2015. godine, o kojima će blagovremeno obavestiti javnost – stoji na sajtu Ministarstva.

„Radna verzija Kataloga radnih mesta u kulturi“ (.pdf) može se preuzeti ovde.

Autor: Vesna Crnogorac

www.bds.rs, 2. septembar 2015. godine.