Društvo, Vesti

Izložbom u Gradskoj galeriji obeležen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u Požegi

Posted: 3. decembra 2015. u 17:10   /   by   /   comments (0)

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 3. decembar obeležen je u Požegi otvaranjem dvodnevne izložbe u Gradskog galeriji Požega. Na izložbi prodajnog karaktera mogu se videti rukotvorine osoba sa invaliditetom , članova Udruženja za cerebralnu i dečiju paralizu Opštine Požega koji su se potrudili da izradom i dekoracijom različitih upotrebnih i ukrasnih predmeta afirmišu sebe i svoj rad i kreativnost. Izložba ima i humanitarni karakter jer se deo od prikupljenih sredstva od prodaje predmeta donira za pomoć Žani Rajković , koja je pored toga što je osoba sa invaliditetom i član i prijatelj Udruženja suočena s problemom saniranja posledica požara u stanu.

Ispred Udruženja za cerebralnu i dečiju paralizu prisutnima se obratio Dragan Nikitović u ime 2 500 osoba sa invaliditetom u Opštini Požega i 130 članova društva. Zahvaliviši se na odzivu za otvaranje izložbe , posebno učenicima osnovnih i srednjih škola kao i najmlađima iz dečijih vrtića , Nikitović je izazio posebno zadovljstvo što će predmete koje su izradili članovi Udruženja moći da vidi veliki broj građana a njihovom kupovinom i dati doprinos naporima za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom.
Goran Đukić, direktor Građanske alijanse za socijalnu inkluziju Opštine Požega odao je priznanje i članovima Udruženja , odnosno učesnicima Kreativne radionice koja se organizuje u okviru Građanske alijanse za socijalnu inkluziju i Ambasade Norveške, Opštine Požega i Ministarstva za rad i socijalnu politikeu koji su učestvovali u izradi predmeta ali i posetiocima koji su u velikom broju došli na otvaranje. U svoje i u ime osoba sa invaliditetom koji su autori predmeta izloženih u Gradskoj galeriji pozvao je sve prisutne da kupe neki od eksponata i time daju doprinos humaniranim aktivnostima.
U ime lokalne samouprave prisutnima se obratio Dejan Jovanović, predsednik Skupštine 162Opštine Požega koji je odao priznanje za rad i trud članova Udruženja,dodajući da lokalna samouprava prepoznaje u tome napore da se samostalno učini sve što je moguće na poboljšanju položaja osoba sa ivaliditetom ali i nadogradi motiv za zalaganje i ostalog dela građanstva na istom. U ime lokalne samouprave Jovanović je preneo i očekivanja da se naredne godine uradi još više na unapređenju statusa i položaja osoba sa invaliditetom te u tom smislu ostavio i otvorena vrata za sve vrste buduće saradnje.
Obeležavanje Međunarodniog dana osoba sa invaliditetom u Požegi ima posebnu dimenziju jer se tradicionalno uručuje i priznanje Naj -roditelj detetu osobe sa invaliditetom odajući tako priznanje porodici kao temelju razvoja budućeg čoveka i roditeljima koji kroz brigu o svom detetu- osobi sa invaliditetom pružaju dobar primer i ostalim članovima društva. Po odluci Upravnog odbora Udruženja za cerebralnu i dečiju paralizu Opštine Požega, ove godine za Naj roditelja plaketu je ponela Rada Petrović.
208Rada Petrović, majka Zorana Petrovića , jednog od članova Udruženja za cerebralnu i dečiju paralizu , rekla nam je da majka nikad ne može da napravi razliku između dece bilo da su ona osobe sa invaliditetom ili ne, i da se trudi da Zoranu omogući normalne uslove za život , onakve kakve imaju i kakvi po pravu na život pripadaju svakom detetu na svetu. Zahvalna je za dete koje ima i njeno zadovljstvo je veće kad vidi koliko se Zoran uklapa u društvo vršnjaka i situacija u kojima se ne vidi razlika između njega i drugova. S druge strane, Zoran je taj koji je potrvdio da mu je majka nešto najlepše i najvrednija što ima i da se trudi da joj pomogne u svakodnevim poslovima . Njegov kategoričan stav je da majka mora da se voli i da mora da se sluša!
Dejana Jovanovića, predsednika Skuštine Opštine Požega zamolili smo za izjavu u vezi planova za narednu , budući da se bliži kraj godina , koji se tiču socijalne politike u domenu položaja i statusa osoba sa invaliditetom na teriotoriji Opštine Požega i mogućeg postojanja strategije u tom domenu:
-Pratimo i toku smo s potrebama Udruženja i trudimo se da im izađemo u susret u granicama mogućnosti. Što se tiče strategije nismo je zatekli ni nasledili od prethodne vlasti ali smo spremni da je donesemo u momentu kada dobijemo inicijativu od strane Udruženja. Na njima je da dostave neki svoj plan rada u narednih godinu i više. Potrebno je da ovo Udruženje kao i sva druga koja deluju na teritoriji Opštine Požega naprave njihovu generalnu strategiju rada i utvrde pravce u kojima bi trebalo delovati, daju predlog lokalnoj samoupravi da bismo mi mogli da potenciramo naše kapacitete u pravcu dugoročnog poboljšanja kvaliteta života i rada osoba sa invaliditetom. Trenutno smo orijentisani samo na rešavanje problema koje nam Udruženje dostavlja i u tom smislu se zaista trudimo da im izađemo u susret.

045
Problem koji sam zapazila prilikom čestih boravaka u Vašem gradu a koji je više puta istican i od strane osoba sa invaliditetom koja koriste kolica, jeste veliki broj ustanova u kojima im je zbog nedostatka rampe onemogućen prilaz. Od institucija kulture jedino Kulturni centar ima rampu, Opština ima prilaz samo do portira, samo jedna banka i to slučajno, pozicijom lokala ima mogućnost da se uđe s kolicima. ..Da li je Opština upoznata s tim problemom i šta se čini po tom pitanju, budući da je to po Zakonu obaveza svih javnih insitucija i preduzeća ?
-Mi kao opština apelujemo na institucije, svesni toga da je to obaveza koja treba da se sprovodi- da se omogući lakši pristup osobama sa invaliditetom. Nije problem u tome da se ne razumeju ili ignorišu potrebe već u tome što je to stvar koja ne može da se reši u kratkom vremenskom periodu. U svakom slučaju , lokalna samouprava ulaže napore u tom pravcu i potreban je koodriniran trud da se ti nedostaci u vezi pristupa reše. Nadamo se da će se pokazati rezultati u jednom pristojnom vremenskom periodu.

090
Koliko mi je poznato moguće je koristiti sredstva iz nekih fondova ili fondacija koji se mogu koristiti za pomoć lokalnoj samoupravi u rešavanje te vrste problema. Ko treba da inicira da se nešto pokrene u tom pozitivnom pravcu?
-Uzećemo u razmatranje svaku inicijativu, svaki predlog, svaku ideju. Te predloge najefikasnije možemo da rešimo ako su inicirani od strane članova ili od strane predsednika udruženja koja deluju na teritoriji Opštine Požega. Oni sami treba da ukažu na probleme i na mogućnosti a na nama je da na odgovarajući način reagujemo da se ti problemi reše. Svesni smo da takvih problema, ne samo s pristupom ustanovama već i prelaskom preko ulice i slično , ima dosta i to ne samo u Požegi već i u većim gradovima , ali smo takođe, svesni, da se njihovom rešavanju treba pristupiti sistematski i kontinuirano. Rešavanje samo jednog od tih problema ne znači da je to kraj posla već da je to početak konstantnog truda na poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom kao i situacija koje se dešavaju u međuvremenu.
„Zajednička kuća“ koju su kupili Francuska narodna pomoć je značajna donacija koja je olakšala funkcionisanje Udruženja ali i pomoć lokalnoj samoupravi na rešavanju problema osoba sa invaliditetom. Na otvaranju, gospodin Penišou je izrazio nadu da u narednom periodu vidi i nadogradnju u vidu sprata u kojoj bi se angažovala sredstva i Opštine. Da li postoje planovi u tom pravcu?
-Za sada nam je najbitniji cilj da zaokružimo finansijsko funkcionisanje samog objekta i Udruženja. To znači podržati funkcionisanje dnevnog boravka u sklopu aktivnosti Udruženja, da se podmire sve komunalne potrebe- grejanje , struja, voda. Tek u nekom narednom periodu možemo razmišljati o nadogradnji objekta i povećanju kapaciteta, za sada naši planovi se završavaju na obezbeđivanju tih obaveza i stvaranju mogućnosti za funkcionisanje samog udruženja.

M.Nikolić