Plus

Izložba radova Aleksandra Mitrovića- Gradska galerija Arilje: 7. jul

Posted: 4. jula 2016. u 10:23   /   by   /   comments (0)

U Gradskoj galeriji Arilje u četvrtak  7. jula od 19 časova otvara se izložba crteža Aleksandra Mitrovića.

Crtež kojim se Mitrović u najvećem delu svog rada izražava, ovog puta biće definisan njegovim serijalom tematski određenim kao Porteti.

U predgovoru katalogu izložbe, istoričar umetnosti Sanja Sofijanić je napisala:

– Fantastična moć zapažanja, udružena sa meko modelovanim, izražajno potencijalnim mogućnostima linije, stvara izrazito vitalne forme, oslobođene svake žestine i napetosti. Između intimizma i poetskog realizma, razvija se i na različite načine rotira pred 11038108_1567960820109067_7189862610375139307_nposmatračevim očima čitava galerija likova iz umetnikovog bližeg okruženja ili sa nasumično biranih fotografija. Ipak, studija karaktera i prodor u dublјe, inherentne sfere čovekovog bića koje svoj odraz nalaze na obrisima i crtama lica, umetniku nisu krajnji cilј. Čini se pak da ih on lakonski ublažava i apstrahuje, spiritizujući tragove gorčine i mučnine bitisanja i sugerišući samo dubinom očiju veličinu i opseg neprikosnovenosti unutrašnjeg. Ova platforma postaje tek njegova polazna osnova iz koje se na posve moderan način upušta u jednu vrstu istraživanja koja zbog broja ovalnih i spiralnih formi izgleda lišena svakog napora. Međutim, upravo je to tačka u kojoj virtuoznost umetnika dostiže vrhunac. Razvlačeći lice kao žvaku i multiplikujući njegove delove u savršenom ritmu ili češće, rotirajući glavu u najrazličitijim pravcima i omogućavajući nam tako pogled iz više ugglova odjednom, Aleksandar pokazuje koliko stvarno vlada i oblikom i tehnikom…

Aleksandar Mitrović je završio Umetničku školu u Užicu (2009.) na smeru Konzervacija kulturnih dobara a maturirao na tehnici Mozaik. Iste godine upisao Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, smer-slikarstvo u klasi profesora Velizara Krstića. Master studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu upisao 2012. godine u klasi profesora Gordana Nikolića. 2015. godine stekao zvanje Master likovnog umetnika .

Do sada je sa svojim radovima bio prisutan na velikom broju grupnih izložbi, a predstojeća izložba u Gradskoj galeriji Arilje je njegova šesta po redu samostalna izložba.

Dobitnik je brojnih nagrada među kojima se izdvaja Zlatna medalja I specijalno priznanje na  “8th international meeting of juvenile art” u Portugalu 2008. , Povelja FLU za ostvareno drugo mesto u tehnici Mozaik 2012. , Nagrada XVII Bijenala studentskog crteža Srbije 2013. , Nagrada Bogumil Karavlaris  za posebne rezultate i istaknut doprinos u oblasti likovnog vaspitanja i obrazovanja dece i omladine, dodeljena na didaktičkoj izložbi „Mudrost čula-dečje likovno stvaralaštvo” 2013.

Izložba crteža Aleksandra Mitrovića u Gradskoj galeriji Arilje traje do 31. jula.