Umetnost

Izložba grafika Jelene Petrović Luković i Slavka Lukovića u Galeriji Reflektor

Posted: 11. oktobra 2019. u 09:37   /   by   /   comments (0)

Jelena Petrović Luković i Slavko Luković predstaviće užičkoj publici deo svojih radova iz oblasti grafike na izložbi u Galeriji Reflektor u subotu 12. oktobra.  Izložba u prvi plan stavlja grafiku kao odabranu likovnu disciplinu kojoj je ovo dvoje umetnika posvećeno, a ovog puta publika će imati priliku ovu tehniku upozna i sa stanovišta njihovih individualnih pristupa.

U središtu Lukovićevih promišljanja nalazi se pejzaž kao polazište za dalje istraživanje oblika, forme i kompozicije u najmlađoj grafičkoj tehnici – digitalnoj štampi. Pejzaži Slavka Lukovića sastoje se od obojenih polja i geometrijskih oblika kojima dočarava ličnu viziju ruralnih predela. Sa veoma malo referenci na tradicionalni pejzaž, veći deo ovog ciklusa moglo bi da se okarakteriše kao asocijativni predeo.

Najšire posmatrano, grafike ovog ciklusa moguće je  podeliti u tri grupe – pejzaže amorfnih oblika, pejzaže izrazito geometrizovanih kontura i pejzaže svedene na ponavljanje određenog znaka. Prisutna je tematska i poetska povezanost sa delima umetnika srpskog modernizma druge polovine dvadesetog veka, koji su stvarali pejsaže kao autonomne studije oblika. Cilj je ostvarivanje lične vizije modernog pejzaža.

Duhoviti nazivi Lukovićevih grafika potiču iz stihova ili naslova starih izvornih narodnih pesama i stihova pesnika srpskog romantizma. U ovom spajanju različitih kulturnih i subkulturnih obrazaca, koji se obično ne percipiraju u istom miljeu, dolazi do duhovitog poigravanja umetničkim žanrovima.

Rad na doktorskom projektu Jelene Petrović Luković „Filozofija egzistencijalizma u angažovanom grafičkom izrazu“ odnosio se na analizu vizuelnog i verbalnog jezika kojim su se u svom radu služili egzistencijalistički orijentisani umetnici i književnici. Rad nastoji da ukaže na univerzalnost i trajnost jezika koji se nalazi u osnovi književnih i likovnih uporišta, koja dalje služe kao pozornice za objašnjenje filozofskih postulata. Obuhvativši ideološko-politička, egzistencijalna i socijalna pitanja, koja su uticala na formiranje stavova i društvena angažovanja umetnika i književnika prve polovine 20. veka, projekat nastoji da sagleda proces (raz)gradnje ljudskog lika u umetnosti i književnosti definisanog perioda, načine preplitanja ovih tokova i međusobne uticaje.

Umetnički deo projekta, čini serija 17 grafičkih listova – litografija velikog formata. Vizuelna forma radova zaokružuje celinu izraza kojim se opredmećuju postavljene hipoteze. Osnovni motiv se uopštava i preobražava u kanal za uvođenje psiholoških podsticaja, dok su formalni elementi dela odabrani kao krajnje sugestivni i jasno čitljivi signali, te upućuju na postojanje jedinstva i univerzalnosti egzistencijalističkog jezika. 

Biografije umetnika:

 Jelena Petrović Luković ( 1988., Brčko)

Osnovne (2007–2010), master (2010–2012) i doktorske umetničke studije (2012–2017) završila je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, Grafički odsek, u klasi redovnog profesora Žarka Smiljanića.

Do  sada je organizovala pet samostalnih i učestvovala na preko šezdeset kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Zaposlena je u Umetničkoj školi Užice kao profesor stručnih predmeta.

Slavko Luković (1988. Užice)

Posle završene srednje Umetničke škole Užice upisuje Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, Grafički odsek, gde je u klasi redovnog profesora Žarka Smiljanića završio osnovne (2007–2010) i master (2010–2012) akademske studije.

Učestvovao je na velikom broju projekata i umetničkih kolonija. Dobitnik više nagrada iz oblasti likovnih umetnosti.

Realizovao je devet samostalnih i više od sedamdeset kolektivnih izložbi.

Od 2014. godine zaposlen je u Umetničkoj školi Užice kao profesor stručne grupe predmeta.

M. Nikolić / Foto : Jelena Petrović Luković, privatna arhiva

Uslovi korišćenja: Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Portala Pasaž, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Portal Pasaž će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.