Društvo

Inicijativom građana do čistije Đetinje

Posted: 12. novembra 2019. u 17:34   /   by   /   comments (0)

Grad Užice je objavio javnu nabavku za izgradnju fekalnog kolektora u Turici za koji je rebalansom budžeta opredeljeno 16 miliona dinara, Izrada fekalne kanalizacije će obuhvatiti  glavni krak u Turici, uključujući prethodne i geodetske, zatim zemljane i montažne radove.  Rok za dostavljanje ponuda je 12. decembar ove godine, a radovi bi trebalo da budu završeni do kraja juna. U delu koji se odnosi na tehničku dokumentaciju navodi se da je “fekalna kanalizacija u naselju Turica mahom izgrađena. Izuzev nekoliko manjih ulica sekundarna mreža fekalne kanalizacije je izvedena“.

-Izveden je i deo glavnog fekalnog kolektora Ø300mm u dužini od oko 1300m i on predstavlja početak gradskog kolektora. Ovaj kolektor je po projektu Jaroslava Černija  izgrađen iznad turičkog polja, a ispod studentskog centra. Imajući u vidu da se zbog nenamenskog korišćenja ovog kolektora ponovo javlja izlivanje u turičku dolinu i reku Đetinju čime je najugroženija Plaža urađena je tehnička dokumentacija  za odvođenje atmosferskih voda i dokumentacija  za odvođenje fekalnih voda uzimajući u obzir i one objekte koji se zbog niske kote nisu mogli ulivati u postojeći kolektor – navodi se u ovom delu dokumentacije.  Inicijativu za rekonstrukciju i gradnju kolektora u Turici pokrenuli su sami građani i Odbrambena liga Užica.

Izvor:https://www.infoera.rs/2019/11/11/tender-za-gradnju-fekalnog-kolektora/