Plus

Gradska galerija „Čedomir Krstić“ Pirot: Konkurs za izlagačku 2017.

Posted: 19. jula 2016. u 12:06   /   by   /   comments (0)

Galerija “Čedomir Krstić” Pirot raspisuje konkurs za samostalne, autorske i grupne izložbe, kao i umetničke projekte za izlagačku sezonu 2016.godine. Prijave za konkurs sa potrebnom dokumentacijom poslati do 15. septembra 2016.godine.
Poželjno je da prijave budu u elektronskom formatu.

Prijava treba da sadrži:
1. *Opšte podatke o autoru (ime i prezime, adresa, e-mail, telefon i ukoliko postoji internet prezentacija)
2. *Koncept izložbe
3. *Fotografije radova koji bi bili izloženi i podaci o njima (naziv, tehnika, dimenzije ili trajanje i godina nastanka)
4. *Profesionalna biografija (duža verzija)
5. *Tehnička specifikacija (broj potrebnih postamenata, stakala, DVD plejer, tv ekran i dr.)
6. Ukoliko je potrebno, linkove za dodatne zvučne, video i internet prezentacije
7. Predlog dodatnih programa (ukoliko ih planirate) tokom trajanja Vaše izložbe – razgovor o izloženim radovima, javno vođenje kroz izložbu, radionica i sl.

Poželjno je da fajl prezentacije sa fotografijama bude u PDF formatu.

Ukoliko ne postoji mogućnost elektronskog slanja, prijavu sa naznakom ZA KONKURS Galerije „Čedomir Krstić“ Pirot možete poslati poštom na sledeću adresu:

KONTAKT GALERIJE:
Galerija “Čedomir Krstić”
Srpskih vladara 77
18 300 Pirot
galerijackrstic@gmail.com
telefon: 010 321 565

Prijavu je moguće predati i lično, u prostorijama Galerije “Čedomir Krstić”
(Srpskih vladara 77), svakog radnog dana od 8-14 časova, subotom od 10-13 časova).

Galerija obezbeđuje transport dela i prigodan katalog.

https://www.facebook.com/galerijacedomirkrstic/?fref=nf