Društvo

Grad Užice raspisao konkurs za sufinansiranje objavljivanja knjiga u 2019.

Posted: 31. marta 2019. u 10:07   /   by   /   comments (0)

Grad  Užice raspisao je konkurs za sufinansiranje objavljivanje knjiga u 2019. godini,a dela čije će se izdavaštvo pomoći na ovaj način obuhvaćena su oblastima: književnost ( poezija, drama, proza), umetnost ( istorija umetnosti, umetnička monografija) , humanističke i društvene nauke.

Iznos iz budžeta opredeljen za ovu namenu na nivou je prošlogodišnjeg i iznosi 370. 000 dinara. Na ovaj konkurs mogu se prijaviti autori sa prebivalištem na području grada Užica, ali i autori van užičkog  domicila pod uslovom da je tema predmetnog dela vezana za užički kraj. Od kriterijuma koji će biti uzeti u obzir prilikom odlučivanja, ovim konkursom su izdvojeni sledeći: književni kvalitet, kulturni i javni interes objavljivanja knjige, promocija kulture i kulturnog nasleđa Užice, originalnost i sadržajna inovativnost dela, budžet projekta- ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja.

Pored konkursne dokumentacije do koje se može doći na sajtu Grada kandidati moraju dostaviti kopiju gotovog rukopisnog dela : jedan štampani primerak i jedan na CD.

Konkurs je otvoren do 26. aprila.

Više informacija o ovom konkursu može se naći na linku: https://uzice.rs/javni-konkurs-za-sufinansiranje-objavljivanja-knjiga-u-2019-godini/

M.N.