Umetnost

Dva dokumenta iz Srbije u Svetskom registru kulturne baštine „Pamćenje sveta“

Posted: 8. avgusta 2019. u 14:40   /   by   /   comments (0)

UNESCO je 1997. godine pokrenuo program “Pamćenje sveta” ( Memory of the World), svetski registar kulturne dokumentacione baštine, u kome su zastupljena dva dokumenta iz Srbije: Arhiv Nikole Tesle i Miroslavljevo jevanđelje.

Arhiv Nikole Tesle sačinjava oko 160. 000 stranica dokumenata i preko 1000 fotografija Teslinih eksperimenata i izuma.  U delu koji sačinjava dokumentaciju zastupljena je izuzetno vredna kolekcija rukopisa, naučna i patentna dokumentacija, Teslina prepiska, lična dokumenta i slično. Sav ovaj materijal koji je nakon smrti naučnika donet u Beograd iz Njujorka, čuva se u Muzeju Nikole Tesle u Beogradu, a kada je u pitanju  “Pamćenje sveta” treba naglasiti i činjenicu da je jedini arhiv u svetu koji je u celini uključen ovaj svetski registar kulturne baštine. Arhiv Nikole Tesle je za UNESCOv registar 2002. godine predložio tadašnji direktor Narodne biblioteke Srbije, Sreten Ugričić, u funkciji člana Komisije Srbije za saradnju sa UNESCOm, a nominaciju su realizovali Vesna Injac, predsednik Nacionalnog programa UNESCOvog programa “Pamćenje sveta” u saradnji sa Marijom Šešić, direktorkom Muzeja Nikola Tesla i kolegama iz Komisije za saradnju sa UNESCOm pri Ministarstvu inostanih poslova Srbije. Odluka o pozitivnom ishodu nominacije Arhiva Nikole Tesle doneta je 2003.godine.

Za razliku od Arhiva Nikole Tesle, stvar sa upisom Miroslavljevog jevanđelja u registar „Pamćenje sveta“ nija išla tako glatko.  Jedan od najstarijih i najlepših srpskih rukopisa iz 1180. godine koji se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu prvi put je nominovan zajedno sa Arhivom Nikole Tesle, ali nominacija nije prihvaćena. Narodni muzej u Beogradu je uložio žalbu na ovu odluku, a dve godine kasnije ponovo je pokrenut proces nominacije pa je juna te godine podneta dopunjena dokumentacija. Odluka o upisu Miroslavljevog jevanđelja u registar “Pamćenje sveta” doneta je juna naredne, 2005. godine.

Sa ova dva dokumenta Srbija se nalazi upisana u Uneskov svetski registra kulturne dokumentacione baštine “Pamćenje sveta” zajedno sa mnogim drugim značajnim dokumentima iz 57 zemalja sveta kao što su: kolekcija Šubertovih i Šopenovih dela, Geteovi rukopisi, Betovenova “Deveta simfonija”, Gutenbergova Biblija, dnevnik Vaska De Game, Manifest KP Karla Marksa u rukopisu, rukopisi Nikole Kopernika, francuska Deklaracija o pravima čoveka i građanina iz 1789. godine.

Registar „Pamćenje sveta“ dostupan je na linku:https://en.unesco.org/programme/mow

M. Nikolić

Uslovi korišćenja: Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Portala Pasaž, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Portal Pasaž će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje