Društvo

„Digitalna pismenost“-Edukativna obuka za mlade sa invaliditetom

Posted: 11. aprila 2019. u 09:42   /   by   /   comments (0)

U Užicu će se, od 22. do 24. organizovati edukativni program „Digitalna pismenost“ namenjen razvoju digitalnih kompetencija mladih sa invaliditetom, starosti do 35 godina. Ovaj program je besplatan, a organizaator, Forum mladih sa invaliditetom, snosi troškove obuke: radnog materijala, zakupa prostora, smeštaja i prevoza( za učesnike van Užica) i i ishrane ( za sve učesnike) tokom trajanja obuke. Na predstojećim radionicama mogu učestvovati mladi sa invaliditetom iz Zlatiborskog i Moravičkog okruga a prijave se primaju do 12. aprila 2019. Da bi se prijavilo za učeššče mora se popuniti obrazac:prijavni formular koji se dostavlja na e-mail adresu prijave@fmi.rs . Broj polaznika je ograničen na 12 učesnika. Radionice će se održati u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju , ul Nemanjina 52, u Užicu.

Za sve dodatne informacije o programu zainteresovani se mogu  obratiti Forumu mladih sa invaliditetom putem telefona 011 32 20 632 (od 09:00h do 17:00h) ili putem mail-a  prijave@fmi.rs .

Digitalna pismenost ima za cilj razvoj digitalnih kompetencija, pod kojima se podrazumevaju ključne sposobnosti za dugoročno učenje uz posedovanje sposobnosti za pouzdanu i kritičku upotrebu elektronskih medija za posao, odmor i komunikaciju. Ove kompetencije se odnose na logičko i kritičko razmišljanje, na visok nivo veštine upravljanja informacijama i na dobro razvijene veštine komunikacije. Digitalna kompetencija prepoznata je kao jedna od 8 osnovnih kompetencija neophodnih za doživotno učenje i pomoću nje se stiču i razvijaju i ostale veštine.

Teme programa:

®     Zbog čega je važno koristiti društvene mreže

®     Veštine komunikacije u digitalnom okruženju

®     Formiranje brenda ili ličnosti na društvenim mrežama

®     Targetiranje i kreiranje kampanja

®     Kupovina i plaćanje preko interneta

®     Sigurnost u digitalnom okruženju

®     Stvaranje digitalnih sadržaja-Dizajn u programima Canva, Adobe Spark i Snap Seed

Projekat “Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom” realizuje Forum mladih sa invaliditetom u partnerstvu sa Udruženjem studenata sa hendikepom, Udruženjem za mlade Srbije i Secons-grupom za razvojnu inicijativu. Saradnici na projektu su Ministarstvo omladine i sporta i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Projekat je podržala Evropska unija u okviru “Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017”.

M. Nikolić / Izvor: Forum mladih sa invaliditetom

 

Uslovi korišćenja: Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Portala Pasaž, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Portal Pasaž će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.