Društvo

Desetostruko umanjeno angažovanje OSI na javnim radovima u 2019. u odnosu na prošlu godinu

Posted: 28. maja 2019. u 01:00   /   by   /   comments (0)

Sredstva koja se ove godine izdvajaju iz užičkog budžeta za aktivne mere zapošljavanja na nivou su prošlogodišnjih, i iznose 11 milona dinara, od kojih je 9 opredeljeno za namene po osnovu pet raspisanih javnih poziva NSZ, a 2 miliona je ostavljeno za”tehničku podršku u zavisnosti od zainteresovanosti poslodavaca i nezaposlenih lica”- čulo se na press konferenciji u Gradskoj kući Užice organizovanoj 27. maja povodom predstavljanja ovog programa. U nešto kasnije izrečenom pojašnjenju, Vidoje Drndarević, član Gradskog veća za socijalnu politiku izjavio je da su ova dva milona tzv. rezerve na raspolaganju do kraja sprovođenja ovih najavljenih mera, te da će se njihova prava namena znati u toku sprovođenja najavljenih programa u skladu sa procenom potreba od strane NSZ Užice.

Iz ukupno izdvojenih 16,36  milona, 11 izdvojenih iz gradskog budžeta, a ostatak do ukupne cifre obezbedilo je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, biće raspoređeno na 5 programa

Detaljnom analizom stanja na lokalnom tržištu rada definisane su teže zapošljive kategorije- istakla je direktorka NSZ, Zorica Milošević, a kroz pet javnih poziva, različitog trajanja ova sredstva biće utrošena na javne radove za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, obezbeđivanje stručne prakse, sticanje praktičnih veština, odnosno obuke, za podsticaj za samozapošljavanje i podsticaji za otvaranje novih radnih mesta.

Javni poziv za sprovođenje javnih radova na kojima će se angažovati osobe sa invaliditetom je otvoren do 5. juna, a uslovi su isti kao u prethodnom pozivu koji je finansiralo nadležno Ministarstvo. Propisano je da jedan poslodavac može angažovati minimalno 3 lica, a mesečna primanja su 22 000 dinara, za pun fond radnih časova, bez obzira na stručnu spremu. U ovaj iznos uračunati su i troškovi prevoza. Podsećanja radi, prošlogodišnja mesečna zarada iznosila je 18 000 dinara plus 1 500 dinara nadoknade za troškove prevoza. Po osnovu poziva koje je finansiralo Ministarstvo sa teritorije Grada Užica, po nezvaničnim podacima angažovano je 27 lica, a veliki broj osoba sa invaliditetom izrazio je negodovanje odlukom da se, kako smo nezvanično saznali “ prednost da manje razvijenim opštinama Zlatiborskog okruga”. Podatke koliko je ovim pozivom tačno angažovano osoba sa invaliditetom po opštinama Zlatiborskog okruga  i koliko je njihovo procentualno učešće u broju stanovnika svake opštine, radi donošenja zaključka o ravnomernosti zapošljavanja srazmeno procentualnom učešću osoba sa invaliditetom u strukturi stanovništva, i pored obećanja direktorke o dostavljanju, do zaključenja ovog teksta nismo dobili. Ukupno je putem ovog Javnog poziva angaživano 42 lica na teritoriji Zlatiborskog okruga, kako je izjavila direktorka NSZ, a tačan podatak za grad Užice nije imala na raspolaganju u datom momentu, pa smo i za tačan podatak ostali uskraćeni. Na ovoj pres konferenciji dobili smo informaciju da je prošle godine na javnim radovima za angaživanje OSI koje je sufinasirao Grad Užice bilo je angažovano 90 osoba, dok se ove godine planira 10 puta manje angažovanih OSI, odnosno samo njih 9. Po rečima direktorke, na evidenciji NSZ je ukupno 236 OSI, “ ali nisu svi izrazili želju za posredovanjem u zapošljavanju. U kriterijumima za bodovanje prijava poslodavaca za obavljanje javnih radova  angažovanjem OSI primetno je da najveći broj bodova dobijaju oni koji žele da zaposle žene, a gospođa Milošević je istakla da su “žene OSI u kategorizaciji Ministarstva prepoznate kao teže zapošljiva kategorija” te se njima ovim merama daje primat.

Pogodnosti koje se nude javnim pozivima za organizovanje obuke protekle godine iskoristilo je 120 lica dok su ove godine do sada sklopljeni ugovori za 30 lica. Poslodavcu se na ime sprovođenja obuke isplaćuje do 120 000 dinara, zavisno od nivoa obuke,  ali je u obavezi da radnika zaposli na neodređeno ili na minimum 6 meseci. Zainteresovanost za ovaj vid subvencionisanja je prepoznata, po rečima Miloševićeve, najviše od strane ugostiteljstva i hotelijera, a velika je potražnja za radnicima koji bi se obučavali na poslovima šivača, pekara, poslastirača, stolara, a samo je jedna osoba sa invaliditetom trenutno u ovom programu, za posao šivača, na teritoriji opštine Bajina Bašta. Deficitarna zanimanja za koja postoji tražnja a koji filijala nije uspela da pronađe zainteresovana lica za obuku su stolari, pekari, poslastičari, pica majstori, varioci, bravari, pa čak nisu uspeli da realizuju potražnju za fizičkim radnicima u proizvodnji.

Program subvencija poslodavcima za zapošljavanje radnika bez radnog iskustva, po rečima direktorke filijale NSZ , bio je “do sada dosta uspešan”, pa je već zaključeno 10 ugovora. U ovom programu poslodavcu se u mesečnim iznosima refundira do 400 000 dinara godišnje.

U programu stimulacije poslodavaca  za sticanje profesionalnih znanja i veština nezaposlenih lica akcenat je na isplati neto zarade za angažovanje teže zapošljivih kategorija.

U kategorije teže zapošljivih lica po kategorizaciji NSZ spadaju: NK radnici, lica koja su dugoročno nezaposlena lica i viškovi zaposlenih. Poslodavcima koji zaposle jednu od ove tri kategorije nezaposlenih, po programu NSZ, refundira se iznos neto nadoknade.

U javnom pozivu za sticanje stručne prakse 30 posto lica može biti uključen u javni sektor , dok preostalih 70 posto lica mora biti uključeni u privatni sektor. Iznosi koji praktikanti dobijaju su različiti u zavisnosti od nivoa obrazovanja i iznose 16, 18 i 20 000 za VSS.

Javni poziv poslodavcima za subvencije za nova radna mesta traje do 29. novembra, odnosno do utroška planiranih subvencija, a projekcija filijale je da će odobriti 15 subvenicija u iznosu od po 150 000 dinara. Ukoliko je reč o OSI iznos subvencije će biti 180 000 dinara.

Ovim merama planira se ukupno angažovanje 90 nezaposlenih lica, a posebnu pažnju NSZ posvetiće programima samozapošljavanja i  za ove namene planirana subvencija je 200 000 godišnje, što je 30 000 više nego prošle godine. Ukoliko su u pitanju tehnološki viškovi iznos je 220, a za osobe sa invaliditetom koje žele da pokrenu sopstveni posao iznos je 240 000 dinara. Obaveza lica je da 12 meseci obavlje registrovanu delatnost, odnosno izmiruje obaveze i doprinose za socijalno osiguranje. Za sva ova lica NSZ nudi programe obuke za otpočinjanje sopstvenog posla, ili program mentorstva. Procenat uspešnosti ove mere iz prethodnih perioda , po podacima NSZ, je 80 procenata.

Pozivi su usmereni na privatni sektor i na stvaranje veće mogućnosti za zapošljavanje u ovom sektoru, izuzev javnih radova i stručne prakse koji se mogu realizovati u javnom sektoru.

Trenutno je  u užičkoj filijali na evidenciji  9130 nezaposlenih od kojih 4300 u Užicu. Kada je u potanju starosna struktura mlađi od 30 godina su zastupljeni u procentu od 21 odsto, stariji od 50 godina sa 34 odsto. Što se tiče obrazovne strukture 21 odsto su nekvalifikovana lica, sa trećim i četvrtim stepenom 57 odsto, a blati porast na evidenciji NSZ beleži broj osoba  sa visokom stručnom spremom i iznosi 13 odsto.

Od suficitarnih zanimanja Miloševića je navela osobe sa završenim pedagoškim i ekonomskim usmerenjem.

M.Nikolić

Uslovi korišćenja: Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Portala Pasaž, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Portal Pasaž će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.