Društvo

Budući arheološki park u Staparskoj banji kao deo turističke ponude Užica

Posted: 6. marta 2019. u 18:56   /   by   /   comments (0)

Izgradnjom replike neolitskog naselјa Staparska gradina, Užice će dobiti arheološki park koji će biti drugi te vrste u Srbiji. Evropska unija je finansijski podržala ovaj projekat „Novi život neolitskog nasleđa u prepoznatim područjima od posebnog značaja – Neolife”, a projekat, uz Užice, realizuju Tuzla, Milići i užička Umetnička škola.

Mihajlo Dašić, pomoćnik ministra za prekograničnu i transnacionalnu saradnju Minisarstva za evropske integracije okarakterisao je ovaj projekat kao primer dobre prakse i da je kao takav prepoznat i od strane Evropske unije. Gradonačelnik Tihomir Petković govorio je o konkretnom značaju koji budući arheološki park ima za Užice:

„Ovo je važan projekat za uvećanje turističke ponude grada Užica. Projekat je vredan 600.000 evra, a od te sume, Užice će koristiti 400.000. On se radi u partnerstvu sa Tuzlom, Milićima i našom Umetničkom školom i to je projekat koji ima punu podršku Ministarstva za evropske integracije. Radi se o lokaciji koja se nalazi u blizini Staparske gradine gde će se izgraditi arheološki muzej na otvorenom. A od tog budućeg arheološkog parka očekujemo dosta u budućnosti, da veliki broj školskih ekskurzija, istraživača, turista i brojnih Užičana posećuje ovu destinaciju.

Sa ovim arheološkim parkom, u čijoj blizini su restaurirani Stari grad i Mala hidrocentrala, značajno ćemo biti atraktivniji i zanimlјiviji za one turiste koji su nas dosada mimoilazili i nastavlјali svoj put ka Zlatiboru, Zlataru, Tari.“

„Izuzetno nam je drago što smo partner u projektu Neolife i što možemo da prenesemo naša iskustva koja smo stekli u poslednjih 15 godina koliko imao sa našim neolitskim arheološko-sojeničkim naselјem, geološkim muzejem koji je tamo postavlјen.“ rekao je Aleksandar Vujadinović, predsedavajući Gradskog veća Tuzle i izneo sledeće činjenice:  „Sigurno je zanimlјiv podatak da je naš lokalitet u ovom periodu imao četiri miliona posetilaca. Ono što sam video u Užicu i što sam saznao u razgovorima, potvrđuje da imate veliki potencijal i dobru predispoziciju za razvoj sličnog modela funkcionisanja. I uz pomoć evropskih fondova, siguran sam da će projekat biti realizovan na zadovolјavajući način.“

Autorka idejnog rešenja dr Emilija Nikolić predstavila je zamisao, način i učesnike projekta

„Otvaranje jednog ovakvog arheološkog muzeja na otvorenom ima svoje mesto u jednom većem arheološkom parku. Kad kažemo arheološki muzej, mislimo na prostor gde se nalaze replike istorijskih građevina. Ovde će to biti replika jedne karakteristične praistorijske kuće iz neolita koja će imati i neke elemente iz bronzanog doba, pronađenih ovde na Gradini. U narednom periodu, tu će biti četiri kuće pletare i jedna zemunica i u njima će se održavati izložbene aktivnosti. Podići će se i jedna građevina savremenog tipa sa radionicama, sa stolovima za rad, toaletima, ali će i ona biti izgrađena tradicionalnim materijalima“.

Projekat je urađen uz stručnu pomoć organizacije Evropskih arheoloških muzeja i  predstavnica ove organizacije Milica Tapavički Ilić iskazala je želјu da, po realizaciji i otvaranju arheološkog parka, on postane redovan član EXARC-a.

Izvor: Grad Užice