Društvo

Višedecenijska saradnja Francuske narodne pomoći i Požežana

Posted: 10. januara 2018. u 11:52   /   by   /   comments (0)

Dvadeset godina prisustva francuske humanitarne organizacije, Francuska narodna pomoć ( Secours populaire de France) u Srbiji , tačnije u Požegi, meri se doprinosom vrednim više miliona evra kojom su na razne načine podržane aktivnosti društva u domenu socijalne politike, ali i obrazovanja i kulture. Od pomoći ugroženima u toku poplava, donacija razne vrste opreme požeškom Domu zdravlja, pomoći Društvu dečije i cerebralne paralize opštine Požega, Domu za stare, kao i pojedinačne pomoći: stipendiranja socijalno ugrožene dece, ili nabavke učila i neophodnog pribora za školovanje, samo su neke od aktivnosti ove humanitarne organizacije aktivne širom sveta koja je na Balkanu svoje aktivnosti usmerila u Požegu i Kladanj.

Tradicionalno, povodom Nove godine i Božića, predstavnici ove organizacije u Požegi i Kladnju organizuju prazninu večeru za sve korisnike, što predstavlja, ne samo jednu vrstu čestitke povodom praznika, već i priliku da se još jednom svi okupe i svečano započnu još jednu godinu, kako su rekli- „uspešne saradnje“. U Požegi je ova večera realizovana 9. januara u hotelu „Požega“.

 Dobrodošlicu svima: članovima Udruženja dečije i cerebralne paralize, Udruženju Roma,  korisnicima Doma za stare, kao i predstavnicima Doma zdravlja Požega, poželeo je  Filip Eskuredo, Generalni sekretar Komiteta za izdavaštvo  Secours populaire de France, naglasivši da je „šezdeset godina postojanja ove humanitarne organizacije, aktivne  u preko šezdeset zemalja sveta, kroz svakodneve aktivnosti , dobar primer da kriterijumi po osnovu kojih se ljudi dele ne treba da postoje, već da je interes svih: srećan život, i da u tom smislu svi treba da budu aktivni kroz uzajamne odnose“.

Na istoriju saradnje sa Požegom, osvrnuo se član Secours populaire de France Roland Penišou,  koji se po vremenu koje provodi u Požegi, donekle može smatrati i domaćinom. Penišou je rekao da su „ ovde prisutni više od dvadeset godina, a pomoć  se prvobitno sastojala od hrane i lekova koja je distribuirana srpskim enklavama na Kosovu, pomoći izbeglim i raseljenim sa Kosova. Kasnije se ta pomoć koncentrisala na Srbiju, a u Požegi je od prvobitnog partnera, Crvenog krsta, saradnja nastavljena sa Udruženjem za dečiju i cerebralnu paralizu, Domom zdravlja i Domom starih. Više od deset godina Secours populaire de France plaćao je zakupninu prostora Udruženju dečije i cerebralne paralize, da bi nakon toga iznašli model, prikupili sredstva i kupili kuću koja je sada u vlasništvu udruženja. Osim materijale , saradnja se odvija na nivu kultrno obrazovnih i zdravstvenih potreba najugroženijih kategorija stanovništva, a tu su i tradicionalna druženja: posete korisnika pomoći Kladnja Požegi, kao i obrnuto, a pre par godina organizovan je zajednički boravak u Parizu“.

Odličnu saradnju Secours populaire de France svih ovih godina imao je i sa požeškim Domom zdravlja koji su pomagali doniranjem neophodne opreme. Takođe, nakon velikih poplava pre tri godine, predstavnici ove organizacije pomogli su saniranje posledica obnavljanjem i opremanjem kuća koje su stradale tokom vremenskih nepogoda, ali i finansijsku pomoć za popravku parketa u fiskulturnoj sali Gimnazije i Tehničke škole“.

Prilikom ovog, prazničnog boravka u Požegi, Secours populaire de France donirao je Udruženju dečije i cerebralne paralize kontigent nove odeće koju, po rečima Penišou-a, „mogu koristiti za potrebe svojih članova, ali i prodati, te na taj način finansirati svoje aktivnosti. Takođe, Domu starih dopremljen je kamion pomoći koji se sastoji od  paketa pelena za odrasle, ćebadi za svakog korisnika, higijenskog materijala, ali i pet novih kreveta“.

Tokom protekle dve decenije, po rečima doktorke Vere Matović, Dom zdravlja Požega dobio je „nemerljivu u ljudskim, i  materijalno vrednu pomoć za funkcionisanje: od opreme koja se tiče zadovoljavanja zdravstvenih potreba stanovništva, do sanitetskog materijala, lekova, ali i informatičke opreme, te je Dom zdravlja kompletno digitalizovan upravo zahvaljujući prijateljima iz Francuske“. Doktorka Matović je naglasila da se „uvek radilo o novoj, savremenoj opremi“ i da „nikada nisu imali administrativnih problema prilikom obavljanje neophodnih procedura ove vrste na carini i granici“.

Više nego zadovoljni novogodišnjim druženjem, za kakvo retko kad imaju priliku,članovi Udruženja dečije i cerebralne paralize opštine Požega, na svoj način: prigodnim programom, pesmama i recitacijama, izrazili su svoju zahvalnost prijateljima iz Francuske, uz poruku da „ovo udruženje, budući da njegove aktivnosti dirketno zavise od pomoći Opšine i Ministarstva, sa izrazitim poštovanjem ceni dugogodišnju, uspešnu saradnju sa Francuskom narodom pomoći.“

Naredna poseta humanitaraca iz Franuske najavljena je za drugu polovinu jula kada će se realizovati i zajedničko druženje korisnika pomoći iz Kladnja i Požege: dvodnevni boravak u Jagodini.

M. Nikolić