Društvo

Uspešni Užičani na prijemu u Gradskoj kući Užice

Posted: 25. januara 2019. u 20:06   /   by   /   comments (0)

U Gradskoj kući Užice, 25. januara, oragnizovan je svečani prijem za doktore nauka koji su tu akademsku titulu stekli tokom 2018.,  nagrađene  radnike Policijske uprave Užice, kao i sektora za vanredne situacije MUPa Srbije, odeljenja u Užicu, radnike javnog sektora, sportiste, radnike u sektoru kulture, novinare i humaninarne organizacije.

Zvanicama se, u ime Užičana, obratio gradonačelnik, Tihomir Petković, rekavši između ostalog i da „mudri lјudi kažu da se uspeh u životu meri preprekama koje je neko morao da prevaziđe kako bi stigao do želјenog cilјa. Za razliku od vaših kolega u razvijenim društvima vi imate mnogo više izazova i prepreka, ali uspevate da se sa njima izborite  što potvrđuju vaša ostvarenja. Vi pokazujete i dokazujete  da se,  ukoliko je čovek maksimalno posvećen svom cilјu, mogu ostvariti velika dostignuća”.

Uz čestitke u ime svih Užičana, Petković je dodao i  da uspesi svih zbog kojih se ovaj prijem i organizuje “raduju i obavezuju u stvaranju boljih uslova za dalje napredovanje i nove uspehe”.

Gradonačelnik je, tim povodim,  istovremeno i poručio:

– Ako se ne menjamo, onda i ne napredujemo. Želim da vam poručim da ćemo menjati sve ono što  predstavlјa prepreke na putevima koji bi trebalo da vode  ka bolјim rezultatima i uspesima. Kao i vi, i mi želimo da se stvari odvijaju mnogo brže i efikasnije, ali je nekada zaista potrebno vreme da se sve stvari postave na svoje mesto.

Užice je protekle godine dobilo šesnaest novih doktora nauka i to:

Marija Tomić – je doktor nauka elektrotehnike i računarstva. Doktorirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a zahvaljujući stipendiji francuske Vlade za bilateralne doktorske studije i na Ecole Centrale u Nantu odbranivši doktorsku tezu na temu „Dvoručna robotska manipulacija inspirisana ljudskim veštinama“. Autor je brojnjih naučnih radova, učesnik projekata koji su joj pružili mogućnost da se usavršava u inostranstvu, između ostalog u Švajcarksoj, Rumuniji, Indiji. Dobitnica  je prve nagrade na 17.-o, Internacionalnom takmičenju studenata inženjerstva  ICAMES 2011 u Istanbulu. Zaposlena je kao istraživač saradnik u institutu „Mihajlo Pupin“ – Centar za robotiku u Beogradu. Član je ETF Robotics tima.

Jelena Radovanović –je doktor nauka  – metodika nastave.  Doktorirala je na Prirodno matematičkom fakultetu u Novom Sadu na studijskom programu Metodika nastave prirodnih nauka, matematike i računarstva odbranivši dokstorksu disertaciju na temu „Promena učeničkih alternativnih koncepcija u učenju fizike- Efekti tradicionalne nastave i metda aktivnog učenja“. Radi kao profesor fizike u OŠ „Slobodan Sekulić“ .

Sofija Kaljević –  doktor filozofije – oblast – „Human and Community Development. Osnovne studije Arhitekture i urbanizma završila je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Doktorsku tezu na temu „Istraživanje memorije i identiteta mesta koristeći narativnu metodologiju – studija slučaja Trga partizana u Užicu, Srbija odbranila je na West Virginia University- Schoolm of Design and Community Development. Bila je stipendista nekoliko fondacija u SAD, a za istraživački rad na doktorskoj disertaciji dobila je više priznanja i nagrada. Sofija je nedavno otputovala u Australiju, a za vreme boravka na West  Virginia University radila je kao predavač – instruktor  više predmeta na odseku za dizajn.

Zorica Tanasković – doktor tehničkih nauka – područje organizacionih nauka. Doktrosku disertaciju na temu „Strateško planiranje obrazovanja ljudskih resursa u agrosektoru“ odbranila je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Zaposlena je na Visokoj školi strukovnih studija u Užicu kao profesor  strukovnih studija.

Đorđe Đuričić – doktor nauka – građevinarstvo – naučna oblast – konstrukcije. Doktorsku tezu na temu „ Eksperimentalna, teorijska i numerička analiza elemenata rešetkastih aluminijumskih konstrukcija“ odbranio je na Građevinskom fakultetu u Podgorici.  Zaposlen je na Visokoj školi strukovnih studija u Užicu kao profesor strukovnih studija.

Dejan Milivojević – doktor nauka – u oblasti arhitektura i urbanizam. Doktorsku disertaciju „Procesi planiranja, projektovanja i gradnje urbane celine Trga partizana u Užicu odbranio je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.  Radi kao profesor strukovnih studij na Visokoj školi strukovnih studija u Užicu.

Milica Gajić – doktor medicinskih nauka -stomatologija. Doktorsku disertaciju na temu „Ispitivanje uticaja oralnog zdravlja na kvalitet života adolescenata primenom algoritma veštačke inteligencije“ odbranila je na Stomatološkom fakultetu u Pančevu. Zaposlena je na istom fakultetu kao docent na predmetima Dečja stomatologija i Preventivna stomatologija. Aktivno je uključena u zdravstvene i naučne aktivnosti Klinike za dečiju i preventivnu stomatologiju.

Slobodan Penezić – doktor nauuke – kulturološke nauke . Doktorske akademske studije završio na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu odbranivši disertaciju na temu „Odnos uređivanja i poslovanja medija u uslovima krize medija“. Završio je i specijalističke studije na Univerzitetu Oklahoma na Koledžu za novinarstvo, masovne i strateške komunikacije kao stipendista U.S. Broadcasting Board of  Governors. Kao jedan od pobednika konkursa namenjenog najboljim mladim medijskim profesionalcima iz Jugoistočne Evrope nagrađen je stipendijom koju dodeljuju U.S Departtment of State i „Voice of Amerika“. Zaposlen je u JP Službeni glasnik kao šef Grupe za odnose sa javnošću i urednik veb sajtova , a kao konsultant angažovan je u okviru realizacije projekata Ujedinjenih nacija .

Emilija Nikolić – doktor nauka – arhitektura i urbanizam. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Konstrukcija, dekonstrukcija i rekonstrukcija Viminacijuma:  kontekst i koncept“ odbranila je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2003. godine član je projektantskih timova kao autor, projektant i odgovorni projektant više građevina u Srbiji, Rusiji i Crnoj Gori. Sarađivala je na više međunarodnih projekata. Autor je Cocio-ekonomske studije arheološkog nalazišta Viminaicjum  i state of the art  izveštaja za ovo arheološko nalazište.Tokom rada u Viminacijumu projektovala je građevine Arheološkog naučno istraživačkog centra i Mamut parka, kao i rekonstrukciju rimskog teatra. Zaposlena je u Arheološkom institutu u Beogradu.

Milomir Blagojević – doktor nauka u oblasti biotehničke nauke.  Doktorirao je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranivši doktorsku disertaciju na temu „Uticaj međusobnog odnosa, faze razvića i inokulacije na kvalitet silaže jednogodišnjih leguminoza“.  Zaposlen je u Poljoprivrendom kobinatu „Zlatibor“ kao rukovodilac farme i sektora  sirovine otkupa mleka.

Bojana Udovičić – je doktor  nauka – metodika nastave. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Roman za decu u nastavi srpskog jezika i književnosti – problemski pristup“ odbranila je na Pedagoškom fakultetu u Užicu. Proteklih 6 godina radi u nastavi, kao rpofesor razredne nastave, a trenutno je zaposlena u OŠ „Dušan Jerković“ u Užicu. Ponosna je majka troje dece.

Žarko Rosić – doktor nauka – organizacione nauke. Nakon završenog Elektrotehničkog fakulteta , završio je master studije na matičnom fakultetu , a zatim i doktorske akademske studije na programu Informaiconi sistemi i menadžment na Fakultetu organizaiconih nauka u Beogradu odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Metode optimizacije u problemima sinteze linearnog antenskog niza“. Radi u porodičnoj firmi  CONSAIR  – sedište u Užicu – koja se bavi grejanjem i klimatizacijom velikih sistema

Jelena Mitrović – završila Filološki fakultet u Beogradu.  Doktorsku tezu iz oblasti Računarske obrade prirodnih jezika i Računarske lingvistike pod nazivom „Elektronski jezički resursi i alati u obradi prirodnog jezika i njihovo unapređivanje putem modela grupne raspodele rada odbranila je prošle godina na Filološkom fakultetu u Beogradu. Od 2016. godine Jelena je docent na Fakultetu za Računarske nauke i matematiku Univerziteta Passau u Nemačkoj gde se bavi naučno – istraživačkim radom i predaje „Računarsku obradu teksta programskim jezikom Pajton“ i „Pronalaženje informacija“ Osnivač je i aktivni član Društva za jezičke tehnologije i resurse na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Govori engleski, grčki, nemački i mađarski jezik.

Vladimir Paunović  – Završio Tehnološko metalurški fakultet u Beogradu kao student generacije i student Univerziteta u Beogradu, sa prosečnom ocenom 10. Dobitnik nagrade Kruna uspeha. Master rad radio na Univerzitetu u Magdeburgu u Nemačkoj. Doktorirao na prestižnom univerzitetu ETH u Cirihu, jednom od najbolje rangiranih univerziteta u svetu, odbranivši tezu „Katalitički procesi za valorizaciju prirodnog gasa putem hemije broma“. Trenutno je i dalje na univerzitetu u Cirihu na post doktorskim studijama.

Petar Ristanović – doktorirao je na studijskom programu doktorske studije istorije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranivši doktorsku disertaciju na temu „Srpska intelektualna elita i kosovsko pitanje 1974-1989“. Od 2012.godine angažovan je kao istraživač-saradnik na projektu „Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije“ na Institutu za srpsku kulturu Priština, sa privremenim sedištem u Leposaviću. Radio je kao honorarni saradnik za „Politikin zabavnik, pisao stručne i popularne tekstove za brojne internet portale.

Branko Marković – doktor političkih nauka. Doktorsku disertaciju na temu „Konstrukcija teksta u funkciji upravljanja značenjem u savremenoj srpskoj štampi“ odbranio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Načelnik teritorijalnog centra BIA u Užicu, a trenutno je angažovan i kao predavač na predmetu Analiza medija na Akademiji za nacionalnu bezbednost u Beogradu.

Najbolji radnik Policijske uprave Užice je Igor Filipović, policajac godine u Policijskoj upravi Užice.  Najbolji u Sektoru za vanredne situacije MUP- a Srbije odeljenja za vanredne situacije u Užicu u prethodnoj godini je Velibor Vasiljević, vođa vatrogasno spasilačke grupe u Vatrogasno spasilačkom bataljonu Užice. Užički Crveni krst takođe je , svojim mnogobrojnim aktivnostima, intervencijama, kao i plasmanom među najbolje u državi na takmičenju, zaslužio priznanje. U oblasti javnog sektora istaknuti su Radivoje Kusturić, zaposlen u JP Stan na poslovima tesara, i Dragomir Šimšić, zaposlen u JKP Duboko na poslovima prijema, sortiranje i baliranja otpada.

Zapažene sportske rezulate postigli su:

-Olivera Jevtić, AK „Mladost“- prvo mesto na Prvenstvu Balkana u maratonu

-Miloš Zarić, AK „Pora“ – zlatna medalja na Evropskom prvenstvu za osobe sa invaliditetom u disciplini bacanje koplja,

-Nebojša Đurić, AK „Pora“, zlatna medalja na Evropskom prvenstvu za osobe sa invaliditetom u disciplini bacanje diska uz oboren svetski rekord i srebrna medalja u bacanju kugle

-Milovan Mikica Vesnić, Auto spotski klub „Vesnić“, prvoplasirani na Šampionatu centralne Evrope na kružnim stazama – CEZ

-Duško Petrov, Streljački klub „Aleksa Dejović“ – 2.mesto na Svetskom prvenstvu – ekipno

-Predrag Stojković, SK „Ere“ – Osvojio je Akonkagvu na Andima, Čoju na Himalajima, Palmiru, više vrhova na Kavkazu kao i druge širom sveta. Spisku osvojenih vrhova početkom 2018. godine dodao je i Kilimandžaro, popularni krov Afrike

-Bojan Stanišić, Atletski klub „Mladost“ -3.mesto na dvoranskom Prvenstvu Srbije za seniore u trci na 800 metara

-Vera Popović, Atletski klub „Mladost“ – prvo mesto na juniorskom Prvenstvu Srbije u trci na 10.000 metara

-Marko Jovičić– Atletski klub „Mladost“- treće mesto na Prvenstvu Srbije u trci na 800 metara, drugo mesto u štafeti 4X400 m

-Borko Vasiljević – Streljački klub “Prvi partizan” – prvo mesto na Prvenstvu Srbije – u kategoriji „leteće mete“

-Jakub Wyszomirski ( Višomirski) – Auto spotski klub „Vesnić“ – treće mesto na Šamipionatu centralne Evrope na kružnim stazama

-Milan Mitrović, AK „Mladost“, treće mesto na Prvenstvu Srbije u krosu

-Tamara Mićević, AK „Užice“, 2.mesto na dvoranskom Prvenstvu Srbije za juniorke u trci na 1500 metara

-Milica Žunić, AK „Užice“ – prvo mesto na juniorskom Prvenstvu srbije u disciplini planinsko trčanje

-Lazar Kostić, Bilijar klub „Masse“ – prvak Srbije u bilijaru juniorskoj konkurenciji

-Lidija Trmčić – Karate klub „Užice“ – 3.mesto na Prvenstvu Srbije u karateu u kategoriji kate

-Milan Todorović, AK „Mladost“ – drugo mesto na Prvenstvu Srbije – štafeta 4X400 metara

-Aleksandra Jovanović, AK „Mladost“ – 2.mesto u trci na 1500 metara na Prvenstvu Srbije za juniorke

-Pavle Đurđić, AK „Mladost“ – drugo mesto na Prvenstvu Srbije – štafeta 4X400 metara

-Dejan Pejić – ASK „Užice reli tim“ – prvak Srbije u autoslalomu – generalni plasman i prvak države u kategoriji suvozača  u reliju

-Željko Starčević – ASK „Užice reli tim“  – prvak Srbije u autoslalomu u grupi 1– klasa 2

-Marija Šunjevarić – SK „Aleksa Dejović“ – 1.mesto na Prvenstvu Srbije za juniorke u ….

-Andrija Zlatić – SK „Aleksa Dejović“ – 2.mesto ekipno na Prvenstvu Srbije

-Ivan Pečeničić – – SK „Aleksa Dejović“ – 2.mesto ekipno na Prvenstvu Srbije

-Tomo Nikitović, Užičko automobilsko sportsko udruženje – drugo mesto na Reli šampionatu Srbije

-Siniša Milanović, Užičko automobilsko sportsko udruženje – drugo mesto na Reli šampionatu Srbije

-Ognjen Bogićević Sportski klub  „Ere“ –  prvo mesto na junorskom MMA ( kombinovane borilačke veštine) prvenstvu Srbije u sanda borbama

-Sunčica Bogićević – SK „Ere“ –(Kik boks klub „Ere“ )– prvo mesto na junorskom MMA prvenstvu Srbije u sanda borbama

-Sreten Božović – prvo mesto na MMA otvorenom prvenstvu Beograda u seniorksoj konkurenciji  – A klasa – 77 kg

-Miloš Grlica – Klub za sport i rekreaciju invalida “Stari grad” – 2.mesto na Prvenstvu Srbije za osobe sa invaliditetom u bacanju koplja

-Ana Đokić – AK „Pora“ – treće mesto na Prvenstvu Srbije za osobe sa invaliditetom u disciplini bacanje diska

Među trenerima, svojim rezulatima protekle godine izdvojili su se:

-Darko Vasiljevića– Streljački klub  „Prvi partizan“

-Željko Čeliković, Atletski klub „Užice“ i Klub za sport i rekreaciju invalida “Stari grad”

-Miloš Ršumović, Karate klub „Užice“

-Slavica Tucović – Streljački klub „Aleksa  Dejović“

-Ljubiša Vranešević- Bilijar klub „Masse“

-Olivera Bajs – AK „Pora“

-Slavko Kuzmanović – AK „Mladost“

-Milun Vesnić – Auto sportski klub „Vesnić“

-Pavle Zlatić – SK „Aleksa Dejović“

-Nikola Radovanović – AK„Pora“

U oblasti kulture, protekle godine nagrađivani su sledeći Užičani:

Sofija Bunardžić – Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije ULUPUDS dodelilo je nagradu za životno delo našoj sugrađanki Sofiji Bunardžić koja se više od tri decenije bavi umetnošću i dizajnom keramike. Sofija je, što je opšte poznato, idejni tvorac i autor projekta Keramika Zlakusa i Međunarodne kolonije keramike koja traje preko dve decenije. Zahvaljujući njenoj istrajnosti i entuzijazmu  savremeni umetnici keramike dobili su mogućnost da stvaraju po principima autentične prastare tehnike. Kruna njenog rada je nominacija za UNESKO listu zaštite tradicije na kome bi trebalo da se nađe i stari grnčarski zanat u Zlakusi.

Umetničkom direktoru  Narodnog pozorišta Užice, Nemanji Rankoviću,  Kulturno prosvetna zajednica i Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije dodelili su Zlatnu značku za nesebičan, predan i dugotrajan rad i stvaralački doprinos u širenju kulture.

Na 63. Sterijinom pozorju dve nagrade su pripale glumcima Narodnog pozorišta Užice, i to Bojana Zečević –Sterijina nagrada za glumačko ostvarenje za ulogu Emilije u predstavi „I ostali“ u režiji Stevana Bodrože, a takođe i  Igoru Borojeviću – nagrada lista „Dnevnik“  na Pozorju za epizodnu ulogu u predstavi „Svedobro“ Stevana Vraneša u režiji Nemanje Rankovića. Glumica Narodnog pozorišta Užice,  Divna Marić, dobitnica je nagrade za scenski nastup i timsku igru na Kazaškom pozorišnom festivalu „Žanat Hadžijeva“ u Žezgazganu u Kazahstanu. Slobodan Ljubičić je na istom festivalu dobio Svečani plašt u znak poštovanja i duboke odanosti čime je postao počasni gost Republike Kazahstan.

Među novinarima, prošlogodišnje izveštavanje iz Užica obeležile su i novinarske nagrade koje su dobile novinarke dopisništva RTS iz Užica:

-Jelena Božović  je na 12. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma, turizma i ekologije „Jahorina film festival“ na Palama, dobila je nagradu Zlatni javor za najbolji regionalni dokumentarni TV film „Jeka pruge uskog koloseka“.

-Natalija Vidić, takođe novinarka dopisništva RTS-a iz Užica  –na 9. Festivalu autorskog filma zemalja Podunavskog  regiona PROFEST 2018., u Bačkoj Topoli  dobila je priznanje za poseban kvalitet autorskog rada na za rubriku „Čitulja kao  relikvija“,  a na medijskom konkursu SKGO „Drugačije od  drugih“ njena reportaža „Djačka zadruga u Visokoj“ proglašena  je najboljom u kategoriji unapredjenje poslovne klime.

M.Nikolić / foto: Igor Đorđević