Umetnost

Umetnost upućena na mnoštvo mogućnosti: Clothed Paintigs vol.2.

Posted: 10. septembra 2017. u 10:03   /   by   /   comments (0)

Galerija „Reflektor“ postaje jedan od najdinamičnijih umetničkih prostora u Užicu, budući da se izuzev institucionalnog multikulturalnog programa u Gkc Užice, najveći broj umetničkih programa u zadnjih mesec dana dešava baš u prostoru stare kasarne. Udruženje vizuelnih umetnika Užice, ovog puta predstavilo je zajednički rad Danice Karaičić i Aleksandra Dimitrijevića pod nazivom Clothed Paintings vol.2., a izložba je otvorena 9. septembra.

Clothed Paintigs vol.2. nastavak je zajedničkog projekta dvoje užičkih umetnika započetog 2013., kada je realizovana prva u nizu izložbi na kojoj su skice za krojeve odeće poslužile  kao slikarsko platno, a slika se mogla koristiti i kao komad odeće.

Ideja umetnika da spoje slikarstvo i odeću u smislu estetskog povezivanja ove dve, naizgled krajnosti, u jedinstven vizuelni proizvod, a da se pri tom i posetilac izložbe aktivno uključi u nastanak umetničkog dela njegovim oblačenjem. Ovog puta, u postavci Clothed Paintigs vol.2., Danica i Aleksandar napravili su korak više, i u estetskom i u multifunkcionalnom interaktivnom odnosu sa publikom. U nastavku rada, Aleksandar je izložio nekoliko velikih slikarskih formata, koje su poslužile kao podloga za koju su zakačene široke trake platna jarkog kolorita koje su  islikane Dimitrijevićem rukopisom.

Tekst rukopisa je prikaz koncepta postavke, pa prateći trake platna, zajedno sa poliedarskim oblicima presvučenim platnom na suprotnoj strani galerije, takođe grafološki obrađenim, možete saznati nešto više o izložbi sa stanovišta namere umetnika.

Sa postavkom se možemo i integrisati oblačenjem , kao i u njenom prvom delu pre četiri godine, budući da su na različitim delovima prišiveni komadi odeće, a nasumično isečeni delovi odevnih predmeta zalepljeni su i za Aleksandrove slike. Pored toga, da bi posetilac ušao, a potom se kretao kroz postavku, neophodno je da se provlači, ili podiže razapeto platno, tako da pri svakom kretanju menja ambijentalni prostor, što daje novu dozu interaktivnog odnosa sa radom. Za razliku od prvog dela Clothed Paintings vol.2. obiluje svežinom što se tiče kolorita, a prostor ispunjen  ovom postavkom pretvara u pastelne slojeve koji osmišljavaju  dinamiku, u smislu kretanja publike, ali i izmene unutrašnje arhitekture. Publika na ovaj način postaje jedan od koautora izložbe, a bezbroj različitih promena daje na važnosti fluidnosti shvatanja i umetnosti i urušavanju statičnog pojma „izložba“. Nužna interakcija publike sa delovima instalacije upućuje i na onu neophodnost odnosa umetnik – publika, a izazvana povratna reakcija deluje kao podsticajna komunikacija sa delom.

Izložba Clothed Paintings vol.2. u galeriji Reflektor otvorena je naredne dve nedelje.

M. Nikolić