Plus

Umetnost i matematika: Dr Milija Belić na dve izložbe u Parizu

Posted: 5. marta 2018. u 19:32   /   by   /   comments (0)
Autor: Mira Odalović
Srpski multimedijalni umetnik Milija Belić pozvan je da, polovinom marta, učestvuje na dve značajne izložbe koje se u francuskoj prestonici održavaju povodom “Nedelje matematike”. Ovi umetnički događaji  upriličeni su sedmu godinu za redom na nacionalnom nivou pod visokim pokroviteljstvom francuskog Ministarstva prosvete. Izložbe imaju za cilj, kao i cela manifestacija, da doprinesu afirmaciji žive i atraktivne predstave o matematici i pokažu njenu suštinsku ulogu u istoriji civilizacije, posebno u naučnom shvatanju sveta, da učine evidentnim vezu matematike, tehnike i umetnosti, popularizujući i favorizujući na taj način istinsku naučnu kulturu, jednu od osnovnih ideja vodilja još od Francuske revolucije.
Milija Belić se već duži niz godina, u svojim likovnim preokupacijama, bavi geometrijskom apstrakcijom i svojim kreativnim i teorijskim angažmanom promoviše vizuelnu inteligenciju i zalaže se za interakciju matematike (nauke) i umetnosti ukazujući na zajedničke i duboke korene ovih disciplina, tako da je poziv za učešće na dve pomenute izložbe i svojevrsno priznanje srpskom umetniku za dosadašnji angažman.
 „Umetnik otkriva lepotu u matematičkim zakonima kao što matematičar otkriva matematičke zakone u likovnim umetnostima“, podseća Belić u katalogu izložbe „Umetnost i matematika“ i dodaje da brojni istorijski primeri pokazuju kako umetnik i matematičar mogu često da se susretnu u istoj osobi. Treba naglasiti da je Milija Belić, posle studija slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, doktorirao umetnost i nauke o umetnosti na Sorboni 1994. godine i da je njegova teza, koja se u velikoj meri bavi ovom temom, objavljena u Francuskoj pod nazivom „Apologie du rythme“ (L’Harmattan, Paris, 2002), a kod nas pod nazivom „Meta Art“ (SKC, Beograd, 1997), već postala referencijalno štivo na mnogim univerzitetima. Poverenje u nauku ne isključuje mogućnost dodira sa poetskom strukturom sveta, primetio je još Sreto Bošnjak povodom Belićevih radova.
Prva izložba internacionalnog karaktera pod nazivom “Matematika i umetnost”, sa stotinak radova na ovu temu – slika, digitalnih radova, skulptura i objekata, održava se u Opštini petog pariskog arondismana od 12. do 23. marta u organizaciji ESMA, Evropskog društva za matematiku i umetnost, čije je sedište upravo u Parizu (Institut Henri Poincaré). Komesar izložbe je Claude Bruter, predsednik ESMA-e. Na ovoj izložbi Belić će izložiti radove koji predstavljaju kružni, ambivalentni, hiperbolični univerzum kao dinamički višedimenzionalni prostor koji se samozaokružuje u kaleidoskopsku sferu. Oni su grafička reprezentacija hiperprostora, njegove zakrivljenosti, i interdimenzionalnih kaskada u više prostora-vremena. Tokom izložbe predviđeno je i nekoliko konferencija na temu matematike i umetnosti.
Druga izložba “Umetnost i matematika”, na kojoj će se Belić predstaviti kao skulptor, održava se u Galeriji Abstract Project, specijalizovanoj za apstraktnu umetnost, od 14. do 24. marta i okupiće dvadeset afirmisanih umetnika iz više zemalja koji u svom radu koriste matematičke metode. David Apikian, komesar izložbe, podseća na Galilejevu konstataciju da je knjiga prirode ispisana matematičkim jezikom čija su slova trouglovi, krugovi i druge geometrijske figure. Obe izložbe najavljuju, na izvestan način, šta bi moglo biti naše vizuelno okruženje sutrašnjice, navodi se u komunikeu.
Naslovni foto: Milija Belic, HYPERSPHERE 05, 2010