Društvo

U Užicu održana Tribina o narkomaniji kao uvod u organizovanije preventivno delovanje

Posted: 6. avgusta 2018. u 00:53   /   by   /   comments (0)

Na gradskom Trgu u Užicu, 4. avgusta, od 19h održana je tribina o narkomaniji, u organizaciji Unije studenata Užica i Unije užičkih srednjoškolaca. Na tribini su govorili osnivač Unije studenata Užica i master pravnik, Radovan Novaković, neuropsihijatar i dečiji psihijatar Zoran Dimitrijević. Stefan Grujić i Krstina Milanović su na tribini predstavljali Uniju užičkih srednjoškolaca, a gošća je bila i Nina Parglić, a moderator, ispred  organizatora bio je Mladen Stanić.

Na samom početku tribine Novaković je izneo prikaz zakona kojimje regulisana kaznena politika naše zemlje kada je reč o narkomaniji, zaključujući da mere, upoređene sa zakonom Crne Gore, jesu oštre, ali da u praksi najčešće izricane kazne jesu one najniže. O problemu narkomanije doktor Dimitrijević je govorio insistirajući na pitanju koje će biti i fokus same tribine, a to je ,,Kako da do konzumiranja narkotika ne dođe?“. Osvrćući se na podatke koje je izneo Mladen Stanić, a koji su rezultat istraživanja sprovedenog od strane bolnice ,,Vita“, koji kažu da 63 posto mladih, između 15 i 30 godina, ne zna da je narkomanija bolest zavisnosti, Dimitrijević ističe značaj upoznavanja sa ovom problematikom još od najranijeg perioda. Takđeo doktor Dimitrijević smatra da deca još od 7. godine moraju biti izložena informacijama koje će ih odvraćati od potencijalne upotrebe narkotika. Preventivne mere i programi koji su ranije realizovani u saradnji sa školama grada Užica trenutno nisu aktielni, što se prema mišljenju doktora mora promeniti u najkraćem roku. Takođe, saznali smo da postoji ideja i da nije daleko od realizacije, a tiče se obove programa prevencije, koji će biti rezultat saradnje policije, lekara i škola.

Dimitrijević je ovom prilikom izneo i zabrinjavajući podatak da u Užicu, zadnje četiri godine ne funkcioniše ni jedan oblik organizovane prevencije na institucionalnom nivou, a da od devedesetih godina nema evidentiranja korisnika narkotika na način na koji je to ranije rađeno. Ovi podaci, pored toga što su simptomatični po lokalnu sredinu koja na svaki način populariše “zdrav način života i odrastanja mladih ljudi”, kao posledicu ima i nemogućnost adekvatnog delovanja službi u pravovremenom lečenju zavisnika. Pored toga, ne zna se sa sigurnošću koliko dece odrasta u okruženju porodica koje koriste nakrotike, uključujući tu i tzv. “lake droge”.

Govorilo se takođe i o poljuljanim autoritetima u društvu: o slabljenju uticaja porodice i osoblja obrazovnih institucija, kao i o ulozi jedne i druge socijalne zajednice u prevenciji i lečenju narkomanije. Ono što je dr. Dimitrijević ustvrdio iz svoje prakse, poklapa se i sa stručnimi pretežnim javnim mišljenjem, a to je da je faktor broj jedan u prevenciji: porodica.

Dijalogom se pokušao dati odgovor na pitanje razloga zbog kog mladi probaju, ili počinju da koriste narkotike, načina na koji od prvog puta- za probu, nakrotik posteje stalna potreba, kao o ulozi narko delikvenata u sve široj rasprostanjenosti različitih tipova opijata među mladima. Radovan Novaković se, sa stanovišta struke, osvrnuo i na kategorizaciju delikvenata po starosnoj strukturi, različitim  sankcijama kojima, u skladu s tim podležu, kao i o zloupotrebi maloletnika u preprodaji narkotika, naročito među decom školskog uzrasta.

Nina Parglić je, slažući se sa gledištem doktora Dimitrijevića, istakla važnost školske prevencije, te edukacije nastavnika, koji moraju izvršiti pozitivan uticaj na učenike, ali i istakla važnost saradnje sa policijom. Mladi Užičani, Stefan i Kristina govorili su o rasprostranjenosti i lakoj dostupnosti narkotika u gradu, ali i tome kako dobra obaveštenost o štetnosti droga utiče na to da mladi ljudi ne postanu konzumenti narkotika. Film ,,Trip“, iza kog stoji Unija užičih srednjoškolaca, bavi se ovom tematikom, a Stefan Grujić najavio je i nastavak filma. Rezimirajući mnoštvo iznetih stavova, gledišta i podataka, došlo se do zaključka da fokus mora biti na saranji porodice i institucija,te da problem narkomanije nije jednostavan i jednostran, već da uključuje niz faktora i mnoštvo osoba, a da se mora ići ka tome da do konzumiranja narkotika ne dođe.

Ispred  organizatora, Unije studenata Užica, i Unije užičkih srednješkolaca,  Radovan Novaković nam je rekao da je povod da se, u okviru  “Nedelje mladih”, organizuje tribina sa ovom tematikom je “jer postoje ozbiljni i pouzdani  pokazatelji koji govore o porastu konzumiranja narkotika od strane mladih”.

–Ova tribina je bila uvod u veliku kampanju koju nameravamo da pokrenemo na jesen, u koju želimo da uključimo sve relevante subjekte, kako bismo zajedničkim naporima uticali na buđenje svesti kada je reč o ovom ozbiljnom problemu a time i smanjili broj onih koji konzumiraju narkotike. Jedino zajedničkim naporima institucija iz  oblasti zdravstva, prosvete, bezbednosnih institucija, roditelja kao i udruženja mladih može se delovati preventivno i uticati na pozitivan nacin- izjavio je Radovan Novaković.

M. Nikolić