Društvo

Trilaterarni sastanak u Užicu o poboljšanju sistema informisanja građana

Posted: 18. septembra 2018. u 12:57   /   by   /   comments (0)

Pomoćnik ministra za kulturu i informisanje, Slavica Trifunović, razgovarala je u u ponedeljak 17. septembra sa predstavnicima lokalnih medija u Užicu i predstavnicima gradskog rukovodstva na temu unapređenja informisanja građana na lokalnom nivou. Na ovu  temu, predstavnica državnog sa dva relevantna činioca informisanja građana na lokalnom nivou razgovarala je u još dve opštine u toku dana: Gornji Milanovac i Čačak.

Svrha ovih poseta, pored utvrđivanja stanja “na licu mesta” a koje se tiče informisanja građana u lokalnim zajednicama kroz razgovor sa predstavnicima rukovodstava i predstavnicima lokalnih medija jeste i napor Ministarstva kulture za unapređenje sistema informisanja kao i položaja novinara.

Na susretu je bilo reči o tome koliko tačna ocena o stanju u lokalnim medijima u zemlji korespondira sa nacrtom nacionalne Medijske strategije čije se usvajanje očekuje krajem godine. Rečeno je takođe da se , po podacima istraživanja, 42% građana Srbije o događajima informiše iz lokalnih medija, budući da ih i najviše zanima funkcionisanje lokalnih sredina, do lokalno stanovništvo na nacionalnom frekvencijama prati događaje od opšteg interesa. Bilo je reči i o odnosu tradicionalnih / novine, radio,televizija/  medija sa sve većim brojem i proizvođača ali i korisnika medijskih sadržaja na portalima, saglasno savremenom načinu života.

Položaj lokalnih medija, kako je ocenjeno, nije u zavidinom položaju, i po potrebama za finansijama, i po potrebama za obrazovanim mladim kadrovima koji nemaju interesovanja za ovu vrstu posla, na prvom mestu zbog niskih primanja. Projektno finasiranje nije zamena niti pandan finasiranju medija iz budžeta, odnosno vlasnici medija ne mogu očekivati da se celokupno poslovanje finansira iz budžeta građana,  već samo one teme koje se odrede kao prioriteti lokalnih sredina- moglo se čuti na sastanku.

Užice je jedan od gradova koji se može pohvaliti time da u januaru raspisuje konkurs za projektno finansiranje medija,  ranije nego mnogi drugi gradovi u Srbiji, rekla je pomoćnica ministra, Slavica Trifunović i apelovala na gradsko rukovodstvo da se stavka u budžetu namenjena potrebama javnog informisanja poveća.

Govorili se i o načinu odlučivanja o raspodeli sredstava na javnom konkursu, izboru komisije, kao i o kontroli proizvodnje medijskih sadržaja, kao i kontroli trošenja sredstava.

Gradonačelnik Užica, Tihomir Petković, rekao je da “lokalne medije smatra partnerima, kao i da je očekivanje lokalnog rukovodstva da mediji budu svojevrstan kontrolor njihovog rada, odnosno, da u ime građana, ukažu na propuste, kao i da predlažu rešenja različitih problema od opšteg interesa”.

Njegovo obećanje koje se tiče finansiranja lokalnih medija za narednu godinu odnosi se na uvećanje ove stavke u budžetu za 50 % , odnosno sa sadašnjih 8 na 15 miliona dinara.

M.Nikolić