Umetnost

Tri plus sedam- izlagački program Gradske galerije Užice za 2018.

Posted: 8. februara 2018. u 23:46   /   by   /   comments (0)

Gradska galerija Užice, pored tri  tradicionalne izložbe-Užički regionalni likovni salon, izložbu radova Međunarodne kolonije umetničke keramike Zlakusa, i izložbu radova užičkih studenata na akademijama i umetničkim fakultetima i višim školama pod nazivom „Oni koji dolaze“,  za ovu godinu pripremila još  7 samostalnih i grupnih izložbi.

Prva u nizu koje slede  planirana je od druge polovine februara do pred kraj marta, a reč je o slikama, ilustracijama i video radovima autora Saše Stojanovića iz Beograda. Odmah nakon njega izlagački prostor Gradske galerije Užice pripada Kosti Banuševcu koji će od kraaj marta i tokom aprila predstaviti radove multimedijalnog sadržaja. Ana Sadovska, dobitnica nagrada Zlatna igla na XIII Međunarodnom grafičkom bijenalu Suva igla u Užicu 2017. , umetnica iz Poljske prvi put će se predstaviti publici samostalnom izložbom u Užicu, gde će izlagati zajedno sa mladim užičkim autorom Nikolom Radosavljevićem. Nakon njih sledi retrospektivna izložba Radomira Vergovića koja će biti postavljena u oba prostora Gradske galerije tokom maja i juna. Vergovićev botati opus videćemo kroz njegove radove u tehnici slika, crtež, grafički dizajn i ilustracije.

Želјko Tonšić, Vladimir Dunjić, Zoran Velimanović, Sergej Aparin, Milan Tucović i Želјko Đurović  predstaviće se užičkoj publici kroz slike, objekte i skulpture tokom juna i jula  na izložbi pod nazivom „Fantastičnih 6“. Nakon nje, sledi izložba radova užičkih studenata, a potom, u toku septembra retrospektiva radova Slobodana Stankovća Džingija . Postavka u oba prostora galerije biće sačinjena od slika i crteža ovog užičkog umetnika.

U sklopu proslave Dana grada, u oktobru, biće otvorena izložba skulptura  akademika Olge Jevrić (1992- 2014), i ta izložba se realizuje u saradnji sa SANU.

„Olga se pedesetih godina XX veka otrgla od vladajuće struje posleratnog socrealizma, okrenuvši se likovnim elementima u skulpturi, materijalu i apstraktnom izrazu. U početku se bavila figurativnom skulpturom, a potom se jače okrenula problemu forme, prostora, materijala i mase. Na Bijenalu u Veneciji 1958. skrenula je pažnju međunarodne javnosti  kao jedna od najoriginalnijih protagonista mlade evropske skulpture. Velika priznanja  kao što su: poziv da izlaže na institutu Henri Mur u Velikoj Britaniji , Nagrada Sava Šumanović za ostvarene visoke stvaralače domete , te za ustanovlјenje  autentičnog modernističkog koncepta u srpskoj umetosti XX veka i niz drugih, su plod Olginog predanog i kontinurianog višedecenijskog rada“ – kaže se u najavi ove izložbe.

Nakon toga , tokom novembra sledi izložba radova sa Međunarodne kolonije umetničke keramika Zlakusa 2018, a na kraju godine, kao i do sada: Užički regionalni likovni salon.

Paralelno sa izlagačkim programom, Gradska galerija će i ove godine realizovati radionice za decu nižeg školskog i predškolskog uzrasta pod nazivom „Dohvati umetnost“ . Cilј ove galerijske aktivnosti je  „da kod dece razvija sposobnost da dožive umetnost kao čin stvaranja i dela koja nastaju iz njega, kao i da se deca upoznaju sa jednom od najznačajnijih Ustanova kulture u gradu i šire.“

U najavi programa Gradske galerije Užice za ovu godinu, primetan je mulimedijalni pristup, a slikarstvo je , ove godine, osim na grupnim i retropsektivnim  izložbama, primetno  zapostavljeno. U očekivanju prve od najavljenih izložbi, već tokom ovog meseca, ostaje data reč direktora Zorana V.Cvetića da će se prošlogodišnja najavljena u programu, ali ne i realizovana izložba „Ilija Dimić“ autora Dušana Otaševića, ostvariti  u nekom narednom periodu. Po najavi ovogodišnjeg programa- sigurno ne u 2018.

M. Nikolić